This page in English

Forskningsprojekt

NASCA (Novel Agricultural System Connected to Albin)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Jens Ekengren

Forskningsämne

Konventionella odlingssystem är behäftade med ett antal problem, främst kopplade till monokulturer. Exempel på dessa problem är utarmande av den biologiska diversiteten, både i och ovan marken samt i omgivningarna. I NASCA-projektet undersöker vi vilka förändringar som kan göras i odlingarna och deras påverkan på skördekvalitet och -kvantitet såväl som på omgivningarna. Kvaliteten mäts dels genom fysiska och kemiska metoder men också genom sensoriska metoder. Odlingsmetoder som studeras är Controlled Traffic Farming, utvidgade kantzoner, alléodling med agroforestry, användande av sekundärgrödor och lättare maskiner.