This page in English

Forskningsprojekt

ATOAM - Avancerade verktyg genom additiv tillverkning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2016

Forskningsämne

Additiv tillverkning, eller 3D printing, är en metod som bygger komponenter lager för lager istället för att bearbeta bort material för att skapa slutlig form. Processer inom detta område hal länge använts för att göra prototyper. Teknologin har nu kommit så långt på metallsidan så att den är industriellt intressant. Flera frågor återstår dock att lösa innan den kan få stor spridning.

I detta projekt kommer man att studera bl.a. pulverråvarans inverkan på processen, vad händer när man skall skapa tunnväggiga strukturer och hur kan man kontrollera vad man tillverkat? Särskilt då när man skapar invändiga strukturer som man inte kommer åt att inspektera med traditionella metoder. De metoder som man skall studera är främst "Selective laser sintering" och industriell tomografi. De material som är av intresse i projektet baseras främst på järnbaserat material.

Finansiärer