This page in English

Jessica Hanna Jönsson

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303241

Rum: L2250

Jessica Hanna Jönsson
Forskningsämne

Om Jessica Hanna Jönsson

Jessica H. Jönsson är docent i socialt arbete, biträdande lektor och forskare på Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap (BSR). Hennes forskning rör i huvudsak globalisering och välfärdsutmaningar som påverkar det sociala arbetets forskning, utbildning och praktik ur strukturella och kritiska perspektiv. Studier som behandlar globala sociala problem, hållbar och social utveckling, fattigdomsbekämpning, migration och flyktingmottagande, samt utvecklingen av det sociala arbetets utbildning, profession och praktik i förhållande till välfärdens (om)organisering. Hon undervisar huvudsakligen om samhällsarbete, socialt arbete och migration och globala sociala problem.

Jessica är styrelseledamot i det globala förbundet för utbildning i socialt arbete - International Association of Schools of Social Work (IASSW) och i det internationella nätverket Social Work Action Network International (SWAN-I).

 


 

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt