This page in English

Jessica Hanna Jönsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: amVzc2ljYS1oYW5uYS5qb25zc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303241

Rum: L2306

Jessica Hanna Jönsson
Forskningsämne

Om Jessica Hanna Jönsson

Jessica Jönsson är docent i socialt arbete och socionom. Hennes forskning rör det sociala arbetets strukturella och globala sammanhang med fokus på ojämlikhet, migration, social rättvisa och hållbar utveckling. 

Forskning

Jessica Jönsson är intresserad av följande områden:

 • Kritisk teori
 • Globalisering
 • Modernitet
 • Postkolonialism
 • Global utveckling
 • Socialpolitik
 • Global rättvisa
 • Kvalitativa och reflexiva forskningsmetoder
 • Global etik 

Undervisning

Jessica Jönsson undervisar på följande kurser: 

 • Socialt arbete och socialpolitik för en hållbar framtid
 • Samhällsarbete, utanförskap och inkludering
 • Socialt arbete i en globaliserad värld

Doktorandhandledning

Jessica Jönsson handleder forskarstuderande inom området internationell mobilitet, migration, social rättvisa och mänskliga rättigheter.

Samarbeten och internationella akademiska åtaganden

Jessica Jönsson är styrelseledamot i det globala förbundet för utbildning i socialt arbete - International Association of Schools of Social Work (IASSW) och i det internationella nätverket Social Work Action Network International (SWAN-I). Hon är medlem i redaktionen för tidskriften Critical and Radical Social Work Journal och Critical Proposals in Social Work Journal.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Dagstidningar |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Dagstidningar

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt