This page in English

Jir Barzangi

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Jir Barzangi
Forskningsämne

Om Jir Barzangi

Jir Barzangi är övertandläkare i odontologisk radiologi vid specialisttandvårdskliniken i Västerås, forskare vid forsknings- och utbildningsenheten vid Folktandvården Örebro län samt affilierad forskare vid Örebro universitet.

Forskning och undervisning

Jir disputerade vid Örebro universitet år 2017 med en avhandling om det traditionella Östafrikanska ingreppet borttagning av tandanlag på spädbarn. Studierna i avhandlingen har bland annat visat förekomst av ingreppet bland grupper i Sverige samt fördjupat kunskap om uppfattningar om och erfarenheter av det bland personer med Östafrikanskt ursprung. Vidare har han forskat kring kunskap om ingreppet och attityder till dess kliniska omhändertagande bland sjuk- och tandvårdspersonal i Sverige.

Andra kommande forskningsområden är inom odontologisk radiologi med särskilt fokus på berättigande och uppföljningar.

Jir är anlitad som granskare för internationella tidskrifter och som föreläsare vid nationella vetenskapliga möten.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript