This page in English

Jonas Ålander

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303385

Rum: A1105

Jonas Ålander

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Jonas Ålander

Jonas är projektledare för delprojektet "Internationella och interkulturella perspektiv" inom ramen för den strategiska satsningen "Framtidens lärarutbildning". Syftet med delprojektet är att öka inslagen av internationalisering vid lärarutbildningen - både på campus och genom utlandsutbyten.


Jonas är även doktorand i musikvetenskap, med inriktning mot musik och migration. Hans avhandling med arbetsnamnet "Med musiken som samlingspunkt" handlar om hur en "invandraridentitet" påverkar deltagandevillkor i Sveriges musikliv. I avhandlingen undersöks detta utifrån arrangörers, artisters och medias perspektiv.

Jonas handleder studentuppsatser och undervisar i musikvetenskap och musikpedagogik.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Ålander, J. & Volgsten, U. (2021). Migrants, Swedes and the unchanging practice of music: discursive representations in Swedish newspapers. Svensk tidskrift för musikforskning, 103, 21-38.
Ålander, J. (2020). "It´s about togetherness": The creation of culturally diverse music venues in Sweden. Nätverket Kulturforskning i Uppsala, 22, 51-62.

Konferensbidrag

Ålander, J. (2019). Musik, migration och det politiska. Konferensbidrag vid Musik och migration i Norden, Stockholm, Sweden, April 4-5, 2019.
Ålander, J. (2018). On the Meaning of Music: Organizers Perspectives of Constructing Culturally Diverse Music Venues. Konferensbidrag vid 34th Nordic Ethnology and Folklore Conference, Uppsala, Sweden, June 12-15, 2018.
Ålander, J. & Georgii-Hemming, E. (2016). “The public foreigner” : Conceptualising migrant music research. I: BSA Annual Conference 2016. Konferensbidrag vid British Sociological Association 2016 Annual conference, Aston University, Birmingham, UK, April 6–8, 2016. BSA Publications Ltd.