This page in English

Jonas Ålander

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303385

Rum: A1105

Om Jonas Ålander

Jonas, fil. dr i musikvetenskap, har tidigare undervisat i musikvetenskap, musikpedagogik och musikalisk gestaltning samt handlett studentuppsatser på grund och avancerad nivå på musikhögskolan vid Örebro universitet. 

Jonas var även projektledare för delprojektet "Internationella och interkulturella perspektiv" inom ramen för den strategiska satsningen "Framtidens lärarutbildning". Syftet med delprojektet var att öka inslagen av internationalisering vid lärarutbildningen.

 

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript