This page in English

Jonas Ålander

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303385

Rum: M3207

Jonas Ålander

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Jonas Ålander

Jonas är doktorand i musikvetenskap, med inriktning mot musik och migration. Hans avhandling "Articulations of Culturally Diverse Music Spaces in Sweden" handlar om hur kulturellt mångfaldiga musikpraktiker i Sverige uppstår och består. En musikpraktik kan i enkelhet förstås som ett musiksammanhang, exempelvis en konsert, musikfestival eller bands repetitionstillfälle. I avhandlingen undersöks dessa musikpraktiker från organisatörers, artisters och medias perspektiv. (En mer detaljerad beskrivning av avhandlingsprojektet finns under fliken ”Forskningsprojekt”.)

Jonas handleder studentuppsatser och undervisar i musikvetenskap och musikpedagogik.

 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Konferensbidrag | 

Konferensbidrag

Ålander, J. (2019). Musik, migration och det politiska. Konferensbidrag vid Musik och migration i Norden, Stockholm, Sweden, April 4-5, 2019.
Ålander, J. (2018). On the Meaning of Music: Organizers Perspectives of Constructing Culturally Diverse Music Venues. Konferensbidrag vid 34th Nordic Ethnology and Folklore Conference, Uppsala, Sweden, June 12-15, 2018.
Ålander, J. & Georgii-Hemming, E. (2016). “The public foreigner” : Conceptualising migrant music research. I: BSA Annual Conference 2016. Konferensbidrag vid British Sociological Association 2016 Annual conference, Aston University, Birmingham, UK, April 6–8, 2016. BSA Publications Ltd.