This page in English

Jörgen Stenlund

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301379

Rum: B4118

Jörgen Stenlund
Forskningsämne

Om Jörgen Stenlund

I min forskning har jag intresserat mig för visualiseringar som stöd och kommunikation för lärande inom naturvetenskapliga ämnen. I det senaste projektet jag deltog i ”Att utmana livsvetenskapernas tröskelbegrepp” undersöktes om det är möjligt att underlätta lärande av tröskelbegrepp genom visualiseringar med evolutionsteorin som ämnesmässig kontext. Visualiseringar av tidsskalor var mitt fokus i det projektet. 

För närvarande doktorerar jag inom naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet med inriktningar mot visualiseringar i undervisning. Jag är också anknuten till den forskargrupp vid Linköpings universitet som ägnar sig åt visuellt lärande och kommunikation.

Som lärarutbildare har jag undervisat många kategorier av studenter från gymnasielärare till förskollärare med inriktning mot naturvetenskaplig ämnesdidaktik.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar