This page in English

Jörgen Stenlund

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301379

Rum: B4118

Jörgen Stenlund

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Jörgen Stenlund

I min forskning har jag intresserat mig för visualiseringar som stöd och kommunikation för lärande inom naturvetenskapliga ämnen. I det senaste projektet jag deltog i ”Att utmana livsvetenskapernas tröskelbegrepp” undersöktes om det är möjligt att underlätta lärande av tröskelbegrepp genom visualiseringar med evolutionsteorin som ämnesmässig kontext. Visualiseringar av tidsskalor var mitt fokus i det projektet. 

För närvarande doktorerar jag inom naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet med inriktningar mot visualiseringar i undervisning. Jag är också anknuten till den forskargrupp vid Linköpings universitet som ägnar sig åt visuellt lärande och kommunikation.

Som lärarutbildare har jag undervisat många kategorier av studenter från gymnasielärare till förskollärare med inriktning mot naturvetenskaplig ämnesdidaktik.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Stenlund, J. , Schönborn, K. & Tibell, L. (2021). Zooming in Time-Exploring Students' Interpretations of a Dynamic Tree of Life. Journal of Science Education and Technology, 30 (1), 125-138.

Konferensbidrag

Stenlund, J. , Tibell, L. & Schönborn, K. (2019). To zoom into evolutionary time: Interacting with a dynamic tree of life. Konferensbidrag vid 13th Conference of European Science Education Research Association (ESERA 2019), Bologna, Italy, August 26-30, 2019.
Stenlund, J. & Tibell, L. (2018). Visualizing time in evolution. Konferensbidrag vid XII Conference of European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB 2018), Zaragoza, Spain, July 2-6, 2018.
Stenlund, J. & Tibell, L. (2017). Moving between scales – zooming in time. Konferensbidrag vid Konferens inom Naturvetenskapernas och Teknikens didaktik, Lund, Sweden, March 27-28, 2017.
Göransson, A. , Stenlund, J. & Tibell, L. (2015). A Novel Computer Application for Teaching Evolutionary Mechanisms: Visual Analogies of Randomness and Natural Selection. Konferensbidrag vid NARST 2015, Annual International Conference, Chicago, USA, 11 - 14 april, 2015.
Göransson, A. , Stenlund, J. & Tibell, L. (2014). An interactive visualization for communicating troublesome concepts of natural selection. Konferensbidrag vid FND 2014, Forskning i naturvetenskapernas didaktik - Modeller och representationer i naturvetenskaplig forskning, Karlstad,5-6 november, 2014.
Stenlund, J. & Bergfeldt, B. (2014). Integrering av naturvetenskapliga och estetiska ämnesområden i förskolelärarutbildningen vid Örebro Universitet. Konferensbidrag vid FND 2014, Forskning i naturvetenskapernas didaktik - Modeller och representationer i naturvetenskaplig undervisning, Karlstad University, Karlstad, Sweden, November 5-6, 2014.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Stenlund, J. (2019). Travelling through time: Students’ interpretation of evolutionary time in dynamic visualizations. Lic.-avh. (Sammanläggning) Linköping: Linköping University Electronic Press.