This page in English

Forskargrupp

STEAM - undervisning med inriktning på hållbar utveckling

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Johanna Björklund

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Matlagning i Muurikka

Vi är en grupp som bedriver ämnesdidaktisk forskning inom naturvetenskap, teknik/ingenjörsvetenskap, bild och matematik, det som internationellt betecknas STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Gruppen bedriver forskning inom de enskilda ämnena såväl som ämnesövergripande projekt för utveckling av didaktik för kunskap om ekologisk hållbarhet och generell hållbarhetskompetens.