This page in English

Karin Berntsson

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Karin Berntsson
Forskningsämne

Om Karin Berntsson

Karin Berntsson är utbildad distriktssköterska och arbetar sedan 2016 på Karolina Vårdcentral där hon även fungerar som koordinator för levnadsvanor. Karin är sedan oktober 2023 doktorand inom institutionen för hälsovetenskaper på Örebro Universitet.

Pågående forskningsprojekt är Act in Time som utvärderar 12 månaders implementeringsstöd för omställning till och bibehållande av ett mer hälsofrämjande arbetssätt i primärvården.