This page in English

Karin Blad

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303613

Rum: L2415

Forskningsämne

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Kapitel i böcker, del av antologier

Blad, K. (2020). Aktiebolags fri- och rättigheter. I: Jan Andersson, Karin Blad, Clara Ehn, Jessica Östberg, Vänbok till Anders Lagerstedt: Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt (ss. 31-38). Stockholm: Jure.
Blad, K. , Kristoffersson, E. & Olsson, S. (2018). Sweden. I: Edoardo Traversa, Corporate Tax Residence and Mobility (ss. 573-590). Amsterdam, Netherlands: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).

Konferensbidrag

Blad, K. (2013). Prohibition on loans in Swedish Company law: Minority protection issues. I: Katarzyna Dunaj, Marta Stepnowska, Legal Security. Konferensbidrag vid Legal Security, Warszawa, April 2013 (ss. 230-242). Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.