This page in English

Karin Jacobson

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: a2FyaW4uamFjb2Jzb247b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Karin Jacobson

Karin Jacobson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och anställd inom psykosvården, Specialistpsykiatrin, Region Örebro län. Sedan 2024 är hon doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Hennes forskning är knuten till studien RCT-rits, en placebokontrollerad dubbelblindad studie där det immunologiska läkemedlet rituximab studeras vid psykossjukdom. Inom ramen för projektet kommer hon bland annat studera upplevelser av förändring efter behandling ur ett patient- och anhörigperspektiv.