This page in English

Forskargrupp

Immunoneuropsykiatri (INP)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Susanne Bejerot

Forskningsämne

Forskningen berör neuropsykiatriska tillstånd innefattande psykossjukdom, tvångssyndrom (OCD), Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome, (PANS och PANDAS), och autismspektrumtillstånd, samt demens. Under senare år har vi beforskat immunologiska och mikrobiologiska aspekter på dessa tillstånd och kunnat visa att inflammationsmarkörer generellt är förhöjda vid flera psykiatriska sjukdomstillstånd.

Vi har också undersökt effekten av det immunomodulerande läkemedlet rituximab i en öppen pilotstudie på vuxna patienter med OCD eller psykossjukdom, där främst gruppen med psykos förbättrades markant. För närvarande driver vi en placebokontrollerad multicenterstudie med rituximab vid psykossjukdom. Vi undersöker också effekten av KBT över internet för personer med autism, samt mikrobiologiska aspekter på munhälsa vid demenssjukdom. Målet är klinisk förankrad forskning för angelägna patientgrupper med allvarliga funktionsnedsättningar och stora hjälpbehov. Förhoppning är att finna markörer och utveckla nya behandlingsformer, särskilt immunologiska, som hjälper mot svåra neuropsykiatriska sjukdomar.

Pågående projekt

  • Rituximab – en placebokontrollerad studie för psykossjukdom
  • Internetbaserad gruppbehandling för vuxna med autism/Asperger med normal begåvning
  • Munbakteriers roll i utvecklingen av demenssjukdom
  • Rituximab för schizofrenispektrumsjukdomar och tvångssyndrom. Två pilotstudier