This page in English

Karin Lobenius-Palmér

Tjänstetitel: Forskningsassistent Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303882

Rum: G2131

Karin Lobenius-Palmér
Forskningsämne

Om Karin Lobenius-Palmér

Karin är idrottslärare i botten, har en kandidatexamen i preklinisk medicin från Karolinska institutet samt även studerat folkhälsovetenskap. Karin arbetar som Universitetsadjunkt vid enheten för idrott, Institutionen för hälsovetenskaper, samt är doktorand.

Forskning

Karin är doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Hennes forskningsprojekt heter ”Fysisk aktivitet och hälsa hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning”. Den första studien handlar om fysiska aktivitetsnivåer hos barn med olika typer av funktionsnedsättning och är publicerad. Den andra, nu pågående studien handlar om vilka faktorer som har samband med fysisk aktivitet för dessa barn. Den fysiska aktivitetsnivån i projektet mäts med hjälp av en rörelsemätare som kallas accelerometer.

Undervisning

Karin undervisar i anatomi/biomekanik samt fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och behandling vid idrottslärarprogrammet och tränarprogrammet.

Publikationer