This page in English

Karin Lobenius-Palmér

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt, Forskningsassistent Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303281

Rum: C2301, G2131

Karin Lobenius-Palmér

Forskningsämne

Om Karin Lobenius-Palmér

Karin arbetar som forskningsassistent vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Här arbetar hon med projektet Mat i Sverige, en valideringsstudie för kostvanor som mäter och undersöker hur människor från olika kulturer i Sverige äter. 

Med Mat i Sverige vill forskarna uppdatera och utveckla både befintliga och nya enkäter om kost och matvanor så att de tar hänsyn till olika kulturella skillnader. I studien arbetar Karin bl.a. med kostintervjuer och övrig kontakt med studiedeltagarna.

Karin arbetar även i forskningsprojektet PROVID - en studie om effekten av probiotiskt tillskott på SARS-CoV-2-antikroppssvar hos friska vuxna. Där arbetar Karin med rekrytering av studiedeltagare.

Karin är idrottslärare i botten och har även en kandidatexamen i preklinisk medicin från Karolinska institutet.

Forskning

Karin är även doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Hennes forskningsprojekt heter ”Fysisk aktivitet och hälsa hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning”. Den första studien handlar om fysiska aktivitetsnivåer hos barn med olika typer av funktionsnedsättning och är publicerad. Den andra, nu pågående studien handlar om vilka faktorer som har samband med fysisk aktivitet för dessa barn. Den fysiska aktivitetsnivån i projektet mäts med hjälp av en rörelsemätare som kallas accelerometer.

Undervisning

Karin ger utbildning inklusive implementering av objektiv mätning av fysisk aktivitet med hjälp av accelerometer, vid en vårdcentral inom Region Örebro län. Hon ger handledning till studenter på mastersnivå inom läkarprogrammet vid Örebro Universitet.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Lobenius Palmér, K. , Sjöqvist, B. , Hurtig-Wennlöf, A. & Lundqvist, L. (2018). Accelerometer-Assessed Physical Activity and Sedentary Time in Youth With Disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 35 (1), 1-19.

Konferensbidrag

Lobenius Palmér, K. , Sjöqvist Nätterlund, B. , Lundqvist, L. & Hurtig Wennlöf, A. (2012). How physically active are youth with disabilities compared to youth without disabilities?. Konferensbidrag vid 4th International Congress on Physical Activity and Public Health.