This page in English

Forskningsprojekt

Effekten av probiotiskt tillskott på SARS-CoV-2-antikroppssvar hos friska vuxna

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Richard Forsgård

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Den globala pandemin, COVID-19, orsakad av viruset SARS-CoV-2 orsakar stor belastning på sjukvården och samhället i stort världen över. Probiotika, levande bakterier som har hälsobefrämjande egenskaper, har visats ha positiva effekter på antikroppssvar efter vissa vaccinationer mot andra virus. En av dessa probiotika, Limosilactobacillus reuteri, har i kliniska studier visats effektiv att minska sjukfrånvaron under influensa-perioden och även orsaka ökning av vissa typer av antikroppar.

Syftet med den här forskningsstudien är att undersöka vilken effekt dagligt intag av probiotiskt tillskott har på antikroppssvar mot SARS-CoV-2.

Finansiärer

  • Biogaia AB
  • Örebro universitet

Samarbetspartners