This page in English

Katarina Hjortgren

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301376

Rum: L2349

Katarina Hjortgren

Om Katarina Hjortgren

Bakgrund

Katarina är socionom och har en magisterexamen i Socialt arbete. Katarina har  vidareutbildning i familjeterapi samt grundläggande psykoterapiutbildning, med mångårig erfarenhet av socialt arbete inom kommunal socialtjänstbåde med utrednings- och behandlingsarbete inom området barn och familj samt som enhetschef gällande frågor om försörjningsstöd. Katarina har även arbetat inom företagshälsovården med bland annat stress- och utmattningsproblematik samt som konsult gällande psykosociala arbetsmiljöfrågor, ledarskap- och organisationsutveckling i syfte att förebygga ohälsa.

Undervisning

Katarina arbetar sedan hösten 2007 som adjunkt i socialt arbete och undervisar för närvarande främst om barn- och familjefrågor, samtalsmetodik samt om psykosocialt förändringsarbete med fokus på familj- och nätverksinriktat arbete.

Uppdrag

Katarina har under de senaste åren arbetat med utredningsuppdrag gällande ansökan om examensrätt för Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen och leder för närvarande utvecklingsarbetet med den nya Hälso- och sjukvårdsprogrammet.

Katarina har under åren 2012-2020 varit programansvarig för socionomprogrammet.

Samarbeten

Hon har även uppdrag som ledamot i EASSW ( European Association of Schools of Social Work) Executive Committee.

Katarina var engagerad vid bildandet av  Förbundet för Sveriges Socionomutbildningar (FSSOC) och var med i styrelsen 2018-2020.

 

Forskning

Katarinas forskningsintresse rör frågor om olika former av psykosocialt förändringsarbete och om förutsättningar för att skapa gynnsamma förändringsprocesser för människor i utsatta livssituationer.

Har arbetat som forskningsassistent i en nationell studie gällande behandlingsutfall för personer med alkoholproblem. Ansvarig för projektet var Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) som genomfördes i samarbete med bl.a. Socialt arbete vid Örebro universitet. Projektet har utvärderat CDOI (Client Directed Oucome Informed Practice), ett arbetssätt där två skattningsskalor ORS/SRS använts för att under behandlingen kontinuerligt utvärdera dels om klientens situation förbättras i olika avseenden , dels klientens upplevda tillfredsställelse med behandlingen och relationen till behandlaren. Ett arbetssätt som kan antas förbättra utfallet genom att stärka den ”terapeutiska alliansen” och underlätta för behandlaren att anpassa behandlingen till klientens behov och önskemål.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Hjortgren, K. , Johansson, B. & Källström, Å. (2021). Strategier för en integrerad förståelse av våld i nära relationer för blivande socionomers framtida yrkesutövning. Socialmedicinsk Tidskrift.

Konferensbidrag

Allard, K. , Hjortgren, K. & Pettersson, C. (2019). Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt om programöverskridande samarbete mellan specialpedagog- och socionomprogrammet vid Örebro universitet kring samverkan, inkludering och elevhälsa. Konferensbidrag vid Nationell specialpedagogisk konferens. Samverkan för inkludering - som möjlighet och utmaning, Örebro University, Örebro, Sweden, November 13-14, 2019.