This page in English

Katharina Wesolowski

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: a2F0aGFyaW5hLndlc29sb3dza2k7b3J1LnNl

Telefon: 019 303543

Rum: F3275

Katharina Wesolowski
Forskningsämne

Om Katharina Wesolowski

Katharina Wesolowski har en doktorsexamen i sociologi från Uppsala universitet (försvarad i april 2015) genom ett samarbete med Södertörns högskola.


Efter mitt försvar arbetade jag som postdoktor vid Institutet för social forskning (Stockholms universitet) i cirka två år. Från september 2017 till juli 2019 arbetade jag som tillfälligt anställd lektor och undervisade främst på kurser i kvantitativa metoder vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Från juli 2019 till juli 2020 innehade jag tjänsten som studierektor för grund- och avancerad nivå vid samma institution. Jag började arbeta som lektor i sociologi vid Örebro universitet den 1 september 2020.


I min avhandling ”Maybe baby? Reproductive behaviour, fertility intentions, and family policies in post-communist countries, with a special focus on Ukraine” studerade jag olika aspekter av reproduktivt beteende på internationell, nationell och lokal nivå i postkommunistiska länder i fyra specifika studier. Sedan min disputation har jag publicerat artiklar som ensam författare och working papers i samarbete med demografer från Stockholms universitet. Vi studerade till exempel kopplingen mellan familjepolitik och individers önskan att få barn och barnafödande för att undersöka hur familjepolitiken kan påverka individers familjebildningsprocess. För att göra det kombinerade vi data om familjepolik på makronivå med data om önskan att få barn och barnafödande på individnivå. Vi arbetar också med kapitel för antologier om familj- / pensionspolitik och befolkningspolitik.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Rapporter