This page in English

Kerstin Prignitz Sluys

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303102

Rum: P2345

Kerstin Prignitz Sluys

Om Kerstin Prignitz Sluys

Kerstin Prignitz Sluys är specialistutbildad sjuksköterska inom intensivvård och traumavård. Hon har en kandidatexamen i omvårdnad från Rush University College of Nursing och utbildning i akutsjukvård trauma från Cook County Graduate Medical School, Chicago USA.  Kerstin har en specialistutbildning inom intensivvård och omvårdnad från Uppsala universitet och en doktorsexamen från Karolinska Institutet inom medicinsk vetenskap inriktning kirurgisk vetenskap med avhandlingen Adult and pediatric trauma: outcomes and health-related quality of life.

I samarbete med skandinaviska läkare och sjuksköterskor har Kerstin bidragit till att utveckla skandinavisk traumavård genom initiering och implementering av traumautbildningar, handlingsplanen ABCDE, traumaregistrering och Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma. Hon är mottagare av utmärkelser från Rush University College of Nursing och Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing.

Forskning

Kerstins forskning handlar om akut omhändertagande av barn och vuxna traumapatienter, uppföljning av vårdresultat samt långtidsuppföljningar efter skador som innefattar hälsorelaterad livskvalitet, funktionsstatus, återgång till studier/arbete samt erfarenheter av vård. Forskningen inkluderar hela vårdkedjan inom akutsjukvård från prehospital vård genom intensivvård och rehabilitering. 

Under ett år (2015) vistades Kerstin som postdoc forskare vid University of Pennsylvania School of Nursing (UPENN NUrsing). 

Pågående forskningsprojekt inom intensivvård syftar till utveckling av instrument för att undersöka patienters och närståendes erfarenhet av delaktighet, information och stöd inom intensivvård. Utvecklingen inom intensivvård har resulterat i att fler patienter överlever svårt kritiska sjukdomar och skador. Forsking har visat att överlevande kan få olika funktionsnedsättningar inom kognitiv funktion, mental hälsa och eller fysisk funktion, känt under benämningen Post-Intensive Care Syndrom (PICS). Forskning har också visat att närstående kan bli negativt påverkade och utveckla mental ohälsa, känt under benämningen PICS-Family (PICS-F). Målet med projektet är att utveckla kvalitetsindikatorer som kan ingå i kvalitetssäkring inom intensivvård och stödja patienters och närståendes hälsotillstånd under och efter intensivvård.

Andra forskningsområden av intresse är utveckling av pedagogiska strategier i syfte att öka sjuksköterskors kunskap och kompetens inom klinisk bedömning och kliniskt resonemang.

Kerstin medverkar i ett doktorandprojekt inom närståendes delaktighet i vården efter att en familjemedlem har genomgått öppen hjärtkirurgi. 

Undervisning

Kerstin är kursansvarig och har ett pedagogiskt uppdrag inom medicinsk vetenskap, anatomi och fysiologi på sjuksköterskeprogrammet. På avancerad nivå är hon kursansvarig i Vetenskapsteori och forskningsmetodik och examinator i Hälsohistoria, fysisk undersökning och klinisk bedömning. Hon handleder examensarbeten på kandidat-, magister- och mastersnivå.

Nätverk

  • Nätverket för disputerade sjuksköterskor inom intensivvård inom Riksföreningen för anestesi och intensivvård (AnIva).

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Thermaenius, J. , Schandl, A. & Sluys, K. (2019). Development and initial validation of the Swedish Family Satisfaction Intensive Care Questionnaire (SFS-ICQ). Intensive & Critical Care Nursing, 50, 118-124.
Bruce, M. M. , Kassam-Adams, N. , Rogers, M. , Anderson, K. M. , Sluys, K. & Richmond, T. S. (2018). Trauma Providers' Knowledge, Views, and Practice of Trauma-Informed Care. Journal of trauma nursing : the official journal of the Society of Trauma Nurses, 25 (2), 131-138.
Bruce, M. , Kassam-Adams, N. , Rogers, M. , Anderson, K. , Prignitz Sluys, K. & Richmond, T. (2017). Trauma Providers' Knowledge, Attitudes and Practice of Trauma-Informed Care. Nursing Research, 66 (2), E133-E134.
Prignitz Sluys, K. (2014). Trauma: Ett globalt folkhälsoproblem. Ventilen (1), 6-7.
Prignitz Sluys, K. (2014). Uppföljning av barn och vuxna efter trauma. Ventilen (1), 8-9.
Sluys, K. , Lange, M. , Iselius, L. & Eriksson, L. (2010). Outcomes in Pediatric Trauma Care in the Stockholm Region. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 36 (4), 308-317.
Sluys, K. , Häggmark, T. & Iselius, L. (2005). Outcome and quality of life 5 years after major trauma. Journal of Trauma, 59 (1), 223-232.
Sluys, K. , Wikström, T. , Örtenwall, P. , Ljungquist, Å. & Ekbom, B. (2002). Traumautbildningar i Sverige. Akuttjournalen: Tidsskrift for avansert akuttmedisin, 10 (4), 198-200.
Sluys, K. (1996). Traumasymposium och traumaförening. Ventilen (3), 24-25.
Sluys, K. (1995). Global Connection: World Congress on Critical Care Nursing. Ventilen (4), 11-13.
Sluys, K. (1995). Traumautbildningar. Ventilen (1), 17-19.
Sluys, K. (1993). Att vara väl förberedd. Ventilen (2), 31-36.
Sluys, K. (1993). En anhörigs upplevelser inom intensivvården. Ventilen (2), 10-15.
Sluys, K. (1991). ECMO och ECLA livräddande behandling för patienter med ARF. Ventilen (2), 32-37.
Sluys, K. (1990). Hälso- och sjukvårdssystem i USA. Upptinget (2), 15-18.

Artiklar, forskningsöversikter

Sluys, K. (2001). Traumaregistrering: tips och råd. Akuttjournalen: Tidsskrift for avansert akuttmedisin, 9 (1), 26-34.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Sluys, K. (2012). Adult and pediatric trauma: outcomes and health-related quality of life. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Stockholm: Karolinska Institutet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Prignitz Sluys, K. (2019). Klinisk bedömning: Intervju och kroppsundersökning. I: Anna-Karin Edberg; Helle Wijk, Omvårdnadens Grunder: Hälsa och ohälsa (ss. 165-188). Lund: Studentlitteratur AB.
Prignitz Sluys, K. & Bell, C. (2019). Trauma Management. I: Leanne M. Aitken; Andrea Marshall; Wendy Chaboyer, Critical Care Nursing . . Elsevier.
Bell, C. & Prignitz Sluys, K. (2015). Trauma management. I: Leanne M. Aitken; Andrea Marshall, Wendy Chaboyer, ACCCNs Critical Care Nursing (ss. 791-828). . Elsevier.
Prignitz Sluys, K. (2014). Omvårdnadsprocessen i praktiken. I: Anna-Karin Edberg; Helle Wijk, Omvårdnadens Grunder: Hälsa och ohälsa (ss. 151-173). Lund: Studentlitteratur AB.
Sluys, K. , Foyer, A. , Jansson, L. & Lindebert, T. (1995). Anhöriga. I: Stort trauma: vårdprogram (ss. 10.1-10.5). Uppsala: Akademiska sjukhuset.

Konferensbidrag

Thermaenius, J. , Schandle, A. & Prignitz Sluys, K. (2019). Development and initial validation of the Swedish Family Satisfaction Intensive Care Questionnaire (SFS-ICQ) . Konferensbidrag vid 8th EfCCNa Congress, Ljubljana, Slovenia, February 13-16, 2019.. Ljubljana:
Bruce, M. , Kassam-Adams, N. , Rogers, M. , Anderson, K. , Prignitz Sluys, K. & Richmond, T. (2017). Trauma Providers' Knowledge, Attitudes and Practice of Trauma-Informed Care. Konferensbidrag vid Eastern Nursing Research Society (ENRS) 29th Annual Scientific Sessions, Philadelphia, USA, April 5-7, 2017..
Prignitz Sluys, K. , Schultz, J. & Richmond, T. S. (2016). Health related quality of life and return to work after minor extremity injuries: A longitudinal study comparing upper versus lower extremity injury. Konferensbidrag vid STTI European Conference, Utrecht, Netherlands, June 6-8, 2016..
Prignitz Sluys, K. (2015). History of Nursing Research in Sweden. Konferensbidrag vid Visiting Scholar Lecture, Barbara Bates Center for the Study of the History of Nursing, University of Pennsylvania School of Nursing, Philadelphia, USA, 2015..
Prignitz Sluys, K. (2013). Pediatric and Adult Trauma: Outcome and Health-Related Quality of Life. Konferensbidrag vid Nordisk Kongress för Intensivvårds- och Anestesisjuksköterskor (Swedish Association Nurse Anesthetists & Intensive Care Nurses´ Annual National Congress), Sweden, 21-22 november, 2013..
Sluys, K. , Lannge, M. , Eriksson, L. E. & Iselius, L. (2006). Outcome in Pediatric Trauma Care in the Stockholm Region. Konferensbidrag vid 7th European Congress of EATES, the European Association for Trauma and Emergency Surgery, Malmo, Sweden, 2006..
Sluys, K. , Häggmark, T. & Iselius, L. (2005). Long term outcome after major trauma. Konferensbidrag vid Scandinavian Trauma Symposium, Karolinska Institutet & Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden, 2005..
Sluys, K. (2005). Trauma Registries. Konferensbidrag vid National Trauma Care Symposium, Helsinki, Finland, 2005..
Sluys, K. (2005). Trauma Registries: Successes and pitfalls. Konferensbidrag vid Trauma Care 2005, Scandinavian Congress, Oslo, Norway, 2005..
Sluys, K. , Häggmark, T. & Iselius, L. (2003). Major trauma in the Stockholm Region. Konferensbidrag vid Nordic Traffic Medical Congress, Umeå, Sweden, 2003..
Sluys, K. , Häggmark, T. & Iselius, L. (2003). Outcome after major trauma. Konferensbidrag vid Annual National Surgical Science Congress, Sweden, 2003..
Sluys, K. , Häggmark, T. & Iselius, L. (2003). Outcome and quality of life 5 years after major trauma. Konferensbidrag vid Trauma Symposium, Royal College of Surgeon, London, United Kingdom, 2003..
Sluys, K. (2003). The ABCs of Trauma Care. Konferensbidrag vid Landsmöte Anestesi och Intensivvård, Århus, Denmark, 2003..
Sluys, K. (2003). Trauma Care: Patient Safety and Quality Assurance. Konferensbidrag vid National Trauma Care Symposium, Helsinki, Finland, 2003..
Sluys, K. (2002). Keynote speaker and faculty: Trauma Nursing in Scandinavia. Konferensbidrag vid 15th World Congress Trauma Anesthesia and Critical Care, Stavanger, Norway, 2002..
Sluys, K. (2001). Trauma management. Konferensbidrag vid Emergency Nurses Associations Annual Conference, Orlando, Florida, USA, 2001..
Sluys, K. (2000). Sedation and pain management in adult medical and surgical intensive care patients : regime and outcome. Konferensbidrag vid 4th Annual Trauma Conference, UCSD Medical Center, San Diego, California, USA, 2000..
Sluys, K. (2000). Values of trauma registries. Konferensbidrag vid Traume 2000, Norske Tverrfaglige Seminar om Alvorlig Skadde Pasienter, Oslo, Norway, 2000..
Sluys, K. (1998). The trauma registry at the Karolinska Hospital. Konferensbidrag vid 4th Annual Trauma Registry Conference, San Francisco, USA, 1998..
Sluys, K. (1997). Sedation and pain management in intensive care. Konferensbidrag vid World Congress of Intensive & Critical Care Medicine, International Society of Intensive & Critical Care Medicine, Ottawa, Canada, 1997..
Sluys, K. (1994). Psychological support to patients, family and staff in intensive care. Konferensbidrag vid World Congress for Intensive Care Nursing, American Association of Critical Care Nurses, Toronto, Canada, 1994..

Manuskript

Rapporter

Sluys, K. (1994). Traumavård: Utbildningsmanual. Akademiska sjukhuset, Uppsala.