This page in English

Kristina Collén

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303840

Rum: L2355

Kristina Collén

Forskningsämne

Om Kristina Collén

Kristina Collén är socionom, master i socialt arbete, och även utbildad i kreativt skrivande. Kristina Collén har under 24 år varit verksam som socionom, företrädelsevis som kurator inom habilitering och elevhälsa och arbetar sedan år 2010 som universitetsadjunkt.

Kristina Collén är kursansvarig för kursen Människans utveckling och psykosociala insatser (30 hp), inom socionomprogrammet. Hon är också kursanvarig för den fristående kursen Socialt arbete med personer med funktionshinder (7,5 hp).

Under år 2018 var Kristina Collén verksam i Social Impact Lab (SoIL), ett initiativ för att främja utveckling av idéer och innovation med fokus på samhällsnytta. Kristina Collén har utvecklat Almamodellen - utveckling för en integrerande förskola/skola, som syftar till att förbättra situationen och öka den psykiska hälsan för flickor med diagnos inom autism och ADHD. Modellen innefattar föreläsningar, seminarier kring ett inifrånperspektiv samt workshops för all personal inom en förskola eller en skola med barnboken Alma och papegojmysteriet (Kristina Collén, Idus förlag, 2018) som grund. 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Collén, K. (2019). Alma och flyghunden Otto (1ed.). Lerum: Idus förlag.
Collén, K. (2018). Alma och papegojmysteriet (1ed.). Lerum: Idus förlag.

Kapitel i böcker, del av antologier

Collén, K. (2018). Havets skatt. I: Helene Ehriander, Skrivglädje: Texter från Linnéuniversitetets kurs Att skriva barnlitteratur 2017-2018 (ss. 44-49). Växjö: Linnaeus University Press.
Collén, K. (2018). Relationsskapande komponenter i mötet med personer med intellektuella funktionshinder. I: Anders Bruhn & Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (ss. 218-232). Örebro: Liber.

Rapporter

Collén, K. (1996). Annorlunda barn i främmande land: 5 familjer från olika kulturer berättar om sitt liv i Sverige med sitt/sina funktionshindrade barn. Örebro: Psykiatri och habilitering, Örebro läns landsting (Rapport / Psykiatri och habilitering, Örebro läns landsting 34).