This page in English

Kristina Collén

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303840

Rum: L2355

Kristina Collén

Forskningsämne

Om Kristina Collén

Kristina är socionom, master i socialt arbete, och även utbildad i kreativt skrivande. Kristina Collén har under 24 år varit verksam som socionom, företrädelsevis som kurator inom habilitering och elevhälsa och arbetar sedan år 2010 som universitetsadjunkt på Örebro universitet.

Undervisning

Kristina är kursansvarig för kursen Människans utveckling, utsatthet och psykosociala insatser (30 hp), inom Socionomprogrammet, samt kursanvarig för den fristående kursen Socialt arbete med personer med funktionshinder (7,5 hp). Kristina undervisar även på Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet på avancerad nivå (60 hp).

Forskning

Kristina kommer under läsåret 2021/2022 vara delaktig i forskningsprojektet Tillgängliga miljöer i Gymnasiesärskolan, praktiknära forskning inom ramen för ULF (Utveckling, Lärande, Forskning). Forskningsmiljö: SpecUL, Specialpedagogik, utveckling och lärande.

Samarbeten och uppdrag

Under år 2018 var Kristina verksam i Social Impact Lab (SoIL), ett initiativ för att främja utveckling av idéer och innovation med fokus på samhällsnytta. Kristina har utvecklat Almamodellen - utvecklingmodell med fokus på flickor med NPF, som syftar till att förbättra situationen och öka den psykiska hälsan för flickor med diagnos inom autism och ADHD (NPF). Modellen innefattar bl a föreläsningar, seminarier och workshops med barnböckerna om Detektiv Alma (Idus förlag, 2018) som grund, i nära samverkan med flickor/kvinnor med NPF. 

Kristina har ett pågående samarbete med Vivalla Trainstation med anledning av Almamodellen, och med scenkompaniet Awake Project som satt upp företsällningen Alma och papegojmysteriet för barn och familjer.

Kristina har tidigare deltagit i, respektive drivit, projekt inom LSS och socialpsykiatrin i Hallsberg samt för Gymnasiesärskolan i Sydnärkes utbildningsförbund (Sexualitet och Relationer - ett utvecklingsprojekt för Gymnasiesärskolan).

Kristina kommer from hösten 2021 att delta i ett treårigt projektet mot näthat; Nätpolarna Karlskoga.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Collén, K. (2021). Min mamma bor under en sten. Lerum: Idus förlag.
Collén, K. (2020). Den magiska mobilen. Lerum: Idus förlag (Mika & Mille ).
Collén, K. (2020). Pojken i tornet. Lerum: Idus förlag.
Collén, K. (2019). Alma och flyghunden Otto (1ed.). Lerum: Idus förlag.
Collén, K. (2018). Alma och papegojmysteriet (1ed.). Lerum: Idus förlag.

Kapitel i böcker, del av antologier

Collén, K. (2018). Havets skatt. I: Helene Ehriander, Skrivglädje: Texter från Linnéuniversitetets kurs Att skriva barnlitteratur 2017-2018 (ss. 44-49). Växjö: Linnaeus University Press.
Collén, K. (2018). Relationsskapande komponenter i mötet med personer med intellektuella funktionshinder. I: Anders Bruhn & Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (ss. 218-232). Örebro: Liber.

Rapporter

Collén, K. (1996). Annorlunda barn i främmande land: 5 familjer från olika kulturer berättar om sitt liv i Sverige med sitt/sina funktionshindrade barn. Örebro: Psykiatri och habilitering, Örebro läns landsting (Rapport / Psykiatri och habilitering, Örebro läns landsting 34).