This page in English

Lena Blomgren

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0586 66000

Rum: -

Forskningsämne

Om Lena Blomgren

Lena Blomgren är kärlkirurg och allmänkirurg, docent och överläkare på Venöst Centrum Karlskoga och Kärl-Thoraxkliniken Örebro.

Forskning

Hennes övergripande mål med nuvarande forskningsverksamhet är att förbättra omhändertagandet av patienter med venös insufficiens (varicer=åderbråck eller sviktande venfunktion efter blodpropp), särskilt de med venösa bensår, och att verka för en jämlik vård för dem. Den nuvarande situationen är otillfredsställande med många bensårspatienter som läggs om i åratal för sina bensår där ett enkelt variceringrepp skulle kunna medföra permanent läkning, de regionala riktlinjerna är godtyckliga och skiljer sig avsevärt mellan regionerna för patienter med varicer med eller utan bensår, nya operationsmetoder införs okritiskt och komplikationer rapporteras ej till Socialstyrelsen.

I studierna fokuseras det på prioriteringar, undersökningsmetoder och behandlingsstrategier, samt långsiktiga behandlingsresultat. I pågående projekt studeras användandet av patientrapporterade utfallsmått, både för prioritering och behandlingsresultat samt hur kvalitetsregister kan förbättra vårdkvalitet på sikt för patientgruppen. Socioekonomins påverkan på remittering av bensårspatienter till kärlkirurg studeras i en intervjustudie. En ny minimalinvasiv behandling av varicer studeras nu prospektivt avseende säkerhet och senare planeras en lottad studie mot etablerad metod. En riskfaktor för uppkomst av bensår är tidigare blodpropp i benets vener, och eftersom Covid-19 kan ge blodproppar ämnas det att ultraljudsundersöka personer med genomgången lindrig till måttlig Covid-19-infektion avseende genomgången blodpropp, då dessa ej fått blodförtunnande läkemedel som skydd mot blodpropp vilket sjukhusvårdade Covid-19-patienter får.

Undervisning

Lena Blomgren föreläser om kärlkirurgi, venös insufficiens och sårvård för vårdpersonal, studerande, allmänheten och på internationella kurser.

Uppdrag, expertkunskap och organisationer

  • Ordförande i nationella arbetsgruppen för Varicer och venösa bensår för nationella riktlinjer inom det nya systemet för kunskapsstyrning.
  • Medlem i styrgruppen för SWEDVASC, det svenska kvalitetsregistret för kärlkirurgi, tidigare ordförande.
  • Medlem i forskningsrådet i RiksSår, det nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår.
  • Medlem i expertgruppen för ESVS (europeiska kärlkirurgiska föreningen) kommitté för guidelines om venös sjukdom, publicerat 2015 och pågående omfattande revision 2020.
  • Artikelgranskare för de kärlkirurgiska tidskrifterna European Journal of Vascular and Endovascular Surgery och Phlebology.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Björses, K. , Blomgren, L. , Holsti, M. , Jonsson, M. , Smidfelt, K. & Mani, K. (2021). Editor's Choice - The Impact of Covid-19 on Vascular Procedures in Sweden 2020. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 62 (1), 136-137.
Torbjörnsson, E. , Fagerdahl, A. , Blomgren, L. , Boström, L. , Ottosson, C. & Malmstedt, J. (2021). Risk factors for reamputations in patients amputated after revascularization for critical limb-threatening ischemia. Journal of Vascular Surgery, 73 (1), 258-266.e1.
Torbjörnsson, E. , Ottosson, C. , Boström, L. , Blomgren, L. , Malmstedt, J. & Fagerdahl, A. (2020). Health-related quality of life and prosthesis use among patients amputated due to peripheral arterial disease: a one-year follow-up. Disability and Rehabilitation.
Blomgren, L. (2020). Residual incompetent tributaries after varicose vein surgery increased the need for reintervention after 8 years. Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders, 8 (3), 372-382.
Torbjörnsson, E. , Blomgren, L. , Fagerdahl, A. , Boström, L. , Ottosson, C. & Malmstedt, J. (2020). Risk factors for amputation are influenced by competing risk of death in patients with critical limb ischemia. Journal of Vascular Surgery, 71 (4), 1305-1314.e5.
Sinabulya, H. , Bergström, G. , Hagberg, J. , Johansson, G. & Blomgren, L. (2018). Cultural adaptation and validation of the Swedish VEINES-QOL/Sym in patients with venous insufficiency. Phlebology, 33 (8), 540-546.
Sinabulya, H. , Östmyren, R. & Blomgren, L. (2017). Editor's Choice - Mid-term Outcomes of Endovenous Laser Ablation in Patients with Active and Healed Venous Ulcers: A Follow-up Study. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 53 (5), 710-716.
Torbjörnsson, E. , Ottosson, C. , Blomgren, L. , Boström, L. & Fagerdahl, A. (2017). The patient's experience of amputation due to peripheral arterial disease. Journal of Vascular Nursing, 35 (2), 57-63.
Lee, B. B. , Blomgren, L. & Ezpeleta, S. Z. (2016). Venous hemodynamic changes in lower limb venous disease: the UIP consensus according to scientific evidence. International Journal of Angiology, 35 (3), 236-352.
Wittens, C. , Davies, A. H. , Bækgaard, N. , Broholm, R. , Cavezzi, A. , Chastanet, S. , de Wolf, M. , Eggen, C. & et al. (2015). Editor's Choice - Management of Chronic Venous Disease: Clinical Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 49 (6), 678-737.
Sinabulya, H. , Holmberg, A. & Blomgren, L. (2015). Interobserver variability in the assessment of the clinical severity of superficial venous insufficiency. Phlebology, 30 (1), 61-65.
Rosfors, S. , Persson, L. M. & Blomgren, L. (2014). Computerized venous strain-gauge plethysmography is a reliable method for measuring venous function. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 47 (1), 81-86.
Blomgren, L. , Johansson, G. , Emanuelsson, L. , Dahlberg-Åkerman, A. , Thermaenius, P. & Bergqvist, D. (2011). Late follow-up of a randomized trial of routine duplex imaging before varicose vein surgery. British Journal of Surgery, 98 (8), 1112-1116.
Blomgren, L. , Johansson, G. & Bergqvist, D. (2006). Quality of life after surgery for varicose veins and the impact of preoperative duplex: results based on a randomized trial. Annals of Vascular Surgery, 20 (1), 30-34.
Blomgren, L. , Johansson, G. , Dahlberg-Akerman, A. , Thermaenius, P. & Bergqvist, D. (2005). Changes in superficial and perforating vein reflux after varicose vein surgery. Journal of Vascular Surgery, 42 (2), 315-320.
Blomgren, L. , Johansson, G. & Bergqvist, D. (2005). Randomized clinical trial of routine preoperative duplex imaging before varicose vein surgery. British Journal of Surgery, 92 (6), 688-694.
Blomgren, L. , Johansson, G. , Dahlberg-AKerman, A. , Norén, A. , Brundin, C. , Nordström, E. & Bergqvist, D. (2004). Recurrent varicose veins: incidence, risk factors and groin anatomy. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 27 (3), 269-274.
Blomgren, L. , Johansson, G. , Siegbahn, A. & Bergqvist, D. (2001). Coagulation and fibrinolysis in chronic venous insufficiency. VASA, 30 (3), 184-187.
Blomgren, L. (1997). Perforated peptic ulcer: long-term results after simple closure in the elderly. World Journal of Surgery, 21 (4), 412-414; discussion 414.

Kapitel i böcker, del av antologier

Blomgren, L. (2016). Venös insufficiens. I: Jeppson, Kirurgi (ss. 624-633). Lund: Studentlitteratur AB.
Bergqvist, D. & Blomgren, L. (2011). Cost and reimbursement influence on treatment strategy: Is it ethical?. I: Wittens C. & Baekgaard, N., Advances in venous therapy. Turin: Edizioni Minerva Medica.