This page in English

Magnus Carlsson

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301355

Rum: B2302

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Forskargrupper