This page in English

Forskargrupp

Molekylär biokemi

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Åke Strid

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskargruppen inom Molekylär Biokemi bedriver forskning inom områdena bioteknik, enzymologi, strukturbiologi, vaccinologi, UV-fotobiologi, laseraktionsspektroskopi och växtfysiologi. Med högklassig utrustning och engagerad personal är vi i framkant av forskningen i de projekt där vi tar del. Bland vår utrustning kan särskilt nämnas den unika högupplösta (0,4 nm) avstämbara lasern för UV-området (220-400 nm) med vilken vi kan utföra en rad fotokemiska och fotobiologiska studier på biologiska vävnader, lösningar av proteiner och andra biomolekyler, eller organiska och oorganiska material. Vi välkomnar särskilt förslag om samarbeten där vår laser kan komma till användning (ake.strid@oru.se).

Vår forskning har lett till upptäckter och forskning kring exempelvis UV-fotoreceptorer, antioxidativa egenskaper hos vitaminer, proteintillverkning i växter, utveckling av vacciner och utveckling av läkemedel mot åderförkalkning. Flera av de produkter som blivit resultatet av forskningen är föremål för kommersialiseringssträvanden.

Exempel på publikationer

Morales, L.O., Brosché, M., Vainonen, J., Jenkins, G.I., Wargent, J., Sipari, N., Strid, Å., Lindfors, A., Tegelberg, R. & Aphalo, P.J. (2013) Multiple roles for the UV RESISTANT LOCUS 8 in regulating gene expression and metabolite accumulation in Arabidopsis under solar UV radiation. Plant Physiol. 161, 744-759.

Hideg, É., Jansen, M. & Strid, Å. (2013) UV-B radiation, ROS and stress; inseparable companions or loosely linked associates? Trends in Plant Science 18, 107-115.

Wu, M., Eriksson, L.A. & Strid, Å. (2013) Theoretical prediction of the protein-protein interaction between Arabidopsis thaliana COP1 and UVR8. Theor. Chem. Acc. 132:1371.

Wu, M., Strid, Å. & Eriksson, L.A. (2013) Interactions and Stabilities of the UV RESISTANCE LOCUS8 (UVR8) Protein Dimer and its key Mutants. J. Chem. Inf. Model. 53, 1736-1746.

Wu, M., Strid, Å. & Eriksson, L.A. (2013) Development of Non-standard Arginine Residue Parameters for use with the AMBER Force Field. Chem. Phys. Lett. 584, 188-194.
doi: 10.1016/j.cplett.2013.08.071

Ateia Elmabsout, A., Kumawat, A., Saenz-Méndez, P., Krivospitskaya O., Sävenstrand, H., Eriksson, L.A., Strid, Å., Törmä, H. & Sirsjö A. (2012) Cloning and functional studies of a splice variant of CYP26B1 expressed in vascular cells. 
PLoS ONE 7, e36839.

Comont, D., Abaigar, J.M., Albert, A., Aphalo, P., Causton, D.R., Figueroa, F.L., Gaberscik, A., Llorens, L., Hauser, M.-T., Jansen, M.A.K., Kardefelt, M., de la Coba Luque, P., Neubert, S., Núñez-Olivera, E., Olsen, J., Robson, M., Schreiner, M., Sommaruga, R., Strid, Å., Torre, T., Turunen, M., Veljovic-Jovanovic, S., Verdaguer, D., Vidovic, M., Wagner, J., Winkler, J.B., Zipoli, G. & Gwynn-Jones D. (2012) UV-responses of Lolium perenne raised along a latitudinal gradient across Europe: A filtration study. Physiol Plant. 145, 604-618.

Saenz-Méndez P., Elmabsout A.A., Sävenstrand, H., Awadalla, M.H.A., Strid, Å., Sirsjö A. & Eriksson L.A. (2012) Homology Models of Human all-trans-Retinoic Acid Metabolizing Enzymes CYP26B1 and CYP26B1 Spliced-Variant. J. Chem. Inf. Model. 52, 2631-2637.

Aphalo, P.J., Albert, A., McLeod, A., Heikkilä, A., ván Gómez, I., López Figueroa, F. & Strid, Å. (2012) Chapter 2. Manipulating UV radiation. In ”Beyond the visible: A handbook of best practice in plant UV photobiology. COST action F0906 ‘UV4growth’ ” Edited by: Aphalo, P.J., Albert, A., Björn, L.O., McLeod, A.R., Robson, T.M. & Rosenqvist, E. Helsinki University, Division of Plant Biology, Helsinki, Finland. 1st edition. pp. 35-70. ISBN 978-952-10-8362-4 (paperback), 978-952-10-8363-2 (PDF).

Ristilä, M., Strid, H., Eriksson, L.A., Strid, Å. & Sävenstrand, H. (2011) The role of the pyridoxine (vitamin B6) biosynthesis enzyme PDX1 in ultraviolet-B radiation responses in plants. Plant Physiol Biochem 49, 284-292.

Tian, B., Strid, Å. & Eriksson, L.A. (2011) Catalytic Roles of Active Site Residues in 2-Methyl-3-hydroxypyridine-5-carboxylic Acid Oxygenase: An ONIOM/DFT Study. J. Phys. Chem. B. 115, 1918–1926.

Scherbak, N., Ala-Häiväla, A., Böwer, N., Strid, H., Grahn, E., Brosché, M., Eriksson, L.A., Gittins, J.R. & Strid, Å. (2011) The pea SAD short chain dehydrogenase/reductase: quinone reduction, tissue distribution, and heterologous expression. Plant Physiol. 155, 1839-1850.

Wu M., Grahn E., Eriksson, L.A. & Strid, Å. (2011) Computational evidence for the role of Arabidopsis thaliana UVR8 as UV-B photoreceptor, and identification of its chromophore amino acids. J. Chem. Inf. Model. 51, 1287-1295.

Kalbina I., Wallin A., Lindh I., Engström P., Andersson S. & Strid Å. (2011) A novel chimeric MOMP antigen expressed in Escherichia coli, Arabidopsis thaliana, and Daucus carota as a potential Chlamydia trachomatis vaccine candidate. Prot. Expr. Purif. 80, 194-202.

Wu M., Xu, Q., Strid, Å., Martell J.M. & Eriksson, L.A. (2011) Theoretical Study of Pyridoxine (Vitamin B6) Photolysis. J Phys Chem A. 115, 13556–13563.

Finansiärer

  • Carl Tryggers Stiftelse
  • DAAD/RISE
  • ERASMUS+
  • KK-Stiftelsen
  • Nyckelfonden
  • Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
  • The European Cooperation in Science and Technology (COST)
  • Örebro universitet