This page in English

Magnus Hansson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: bWFnbnVzLmhhbnNzb247b3J1LnNl

Telefon: 019 303971

Rum: N3029

Magnus Hansson

Om Magnus Hansson

Magnus Hansson is an Associate Professor in Business Administration at Örebro University, School of Business. He is being part of Centre for Empirical Research on Organizational Control (CEROC)

Research:
Magnus primary research interests are related to:

 • Business turnarounds and board of directors
 • Human Resource Management (HRM)
 • Organizational Behavior
 • Organizational Restructuring, including Downsizing and Plant closures
 • Gender studies

Education:
Magnus teach the following subjects:

 • Organizational theory
 • Marketing
 • Strategy
 • Management
 • Management accounting
 • Research method
 • Gender and critical perspectives

 

Magnus Hansson är Docent i Företagsekonomi vid Handelshögskolan, Örebro Universitet. Han ingår även i forskningsmiljön Centre for Empirical Research on Organizational Control (CEROC)

 

Forskning:
Magnus huvudsakliga forskningsområden är:

 • Business turnarounds and board of directors
 • Human Resource Management (HRM)
 • Organizational Behavior
 • Organizational Restructuring, including Downsizing and Plant closures
 • Gender studies

 

Undervisning:
Magnus undervisar inom följande ämnen/områden:

 • Organisationsteori
 • Marknadsföring
 • Strategi
 • Ledning och styrning
 • Ekonomistyrning
 • Forskningsmetod
 • Genus och kritisk teori

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)