This page in English

Magnus Kristoffersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 302138

Rum: L2320

Forskningsämne

Om Magnus Kristoffersson

Magnus undervisar främst i skatterätt och statsrätt. Han är ansvarig för fördjupningskursen i företagsbeskattning samt för kursen i stats- och förvaltningsrätt.

Magnus disputerade 1999 vid  Juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet. Han har mångårig erfarenhet av undervisning och forskning och har arbetat vid Uppsala Universitet, Lunds Universitet och Högskolan i Jönköping.

Under nästan 20 år var han praktiskt verksam som juridisk rådgivare både som anställd och som egen företagare. Sedan juni 2018 jobbar Magnus på heltid som universitetslektor med undervisning och forskning. Han är främst inriktad mot juridiska aspekter på artificiell intelligens, legal tech och skatterätt.

Våren 2019 är Magnus delaktig i ett större forskningsprojekt rörande funktionsförsäljning.

Magnus Kristoffersson är också vicedekan vid HS Fakulteten med ansvar för utbildningar på grund- och avancerad nivå. Han är också HS Fakultetens representant i internationaliseringsrådet vid Örebro Universitet.

Forskargrupper

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörsskap) | 

Kapitel i böcker, del av antologier

Kristoffersson, M. (2020). Utbildningen av framtidens jurister. I: Hans Eklund, Lotta Lerwall, Anna-Sara Lind, Vänbok till Sverker Scheutz: Om rätt att undervisa rätt (ss. 379-401). Uppsala: Iustus förlag.
Kristoffersson, M. (2020). Visselblåsning och arbetsmiljö i offentlig verksamhet. I: Annina H Persson, Rättsvetenskap - nu och i framtiden: En antologi från ämnet Rättsvetenskap. Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Kristoffersson, M. (2019). The GDPR and E-Commerce Businesses not based in the EU. I: Proceedings of GSRD International Conference, Seoul, South Korea, 20th July, 2019. Konferensbidrag vid GSRD International Conference, Seoul, South Korea, July 20, 2019 (ss. 23-29). World research library.

Proceedings (redaktörsskap)

Kristoffersson, M. (ed.) (2020). The Swedish Korean Tax Conference 27th to 29th of December 2019. Örebro: Örebro University (Örebro Studies in Law 15).