This page in English

Magnus Kristoffersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 302138

Rum: L2320

Forskningsämne

Om Magnus Kristoffersson

Magnus undervisar främst i skatterätt och GDPR.

Magnus disputerade 1999 vid  Juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet. Han har mångårig erfarenhet av undervisning och forskning och har arbetat vid Uppsala Universitet, Lunds Universitet och Högskolan i Jönköping.

Under nästan 20 år var han praktiskt verksam som juridisk rådgivare både som anställd och som egen företagare. Sedan juni 2018 jobbar Magnus på heltid som universitetslektor med undervisning och forskning. Han är främst inriktad mot juridiska aspekter på artificiell intelligens, legal tech, redovisningsrätt och skatterätt.

Pågående forskningsprojekt är:

  • FIRE - Financial Information Retrieval Ecosystem
  • Rättsdogmatik och vetenskapsteori (artikel)
  • Financial Information Retrieval System (större forskningsprojekt)
  • Tretolvreglerna - ett regelsystem sett från ett dualt skattesystem (artikel)
  • Uttagsbeskattning - en kritisk studie av omstruktureringsregler (monografi)

Läroböcker:

  • Sambandet mellan redovisning och beskattning
  • Introduktion till juridiskt tänkande för icke jurister

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörskap) | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Proceedings (redaktörskap)