This page in English

Magnus Kristoffersson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302138

Rum: L2320

Magnus Kristoffersson
Forskningsämne

Om Magnus Kristoffersson

Magnus Kristoffersson är docent i rättsvetenskap. Han har ett brett forskningsintresse som rör sig från traditionell inkomstbeskattning till området digitalisering och beskattning, där han undersöker hur digitala plattformar, artificiell intelligens och blockkedjeteknik påverkar skattesystemet och skatteadministrationen. Han är också forskningsledare för forskargruppen i Skatterätt. Magnus är också initiativtagare och grundare av forskningskonsortiet FIRE.

Magnus Kristoffersson har en jur kand examen (1992) och en doktorsexamen (1999) i skatterätt från Uppsala universitet. Han har även en lång erfarenhet som praktiskt verksam jurist inom området mergers & acquisitions.

Vid Örebro universitet undervisar Magnus främst i skatterätt både på grundnivå och avancerad nivå. Han har också varit vice dekan vid HS Fakulteten mellan 2018 och 2020, samt medlem i universitets internationaliseringsråd.

Pågående forskningsprojekt är:

  • FIRE - Financial Information Retrieval Ecosystem
  • Uttagsbeskattning och underpristransaktioner (monografi)
  • The Rule of Law in the Age of Intelligent Systems: Navigating the Nexus of Legality and Machine-Generated Decisions (bidrag till antologi).
  • NSG&B och det nordiska skattebaserna för bolagsbeskattning.

Läroböcker:

  • Sambandet mellan redovisning och beskattning
  • Introduktion till juridiskt tänkande för icke jurister

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörskap) |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Proceedings (redaktörskap)

Samlingsverk (redaktör)