This page in English

Forskargrupp

Skatterätt

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Magnus Kristoffersson

Forskningsämne

Forskningsgruppen i skatterätt har tre fokusområden: hållbar utveckling, taxpayer rights och digitalisering. Forskningsgruppen producerar böcker och artiklar, och arrangerar samt deltar i konferenser inom traditionella skatterättsliga områden, såsom mervärdesskatt, inkomstskatt, skatteprocess och punktskatter. Gruppen eftersträvar emellertid ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och forskar om skatter i relation till aktuella företeelser i omvärlden.

Högre seminarium - Juridicum higher seminar

Mer information finns på den engelska sidan.

Finansiärer

  • Örebro universitet