This page in English

Marcus Jonsson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Marcus Jonsson

Marcus disputerade 2019 i ämnet Medicinsk vetenskap vid Örebro Universitet. Han har en bakgrund som legitimerad specialistsjukgymnast med inriktning respiration/thoraxkirurgi. Som postdoktoral forskare är han knuten till institutionen för medicinska vetenskaper.

Nuvarande forskning är inriktad på thoraxkirurgi, främst lungcancerkirurgi med fokus på fysisk aktivitet och fysioterapi.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Jonsson, M. , Ahlsson, A. , Hurtig-Wennlöf, A. , Vidlund, M. , Cao, Y. & Westerdahl, E. (2019). In-Hospital Physiotherapy and Physical Recovery 3 Months After Lung Cancer Surgery: A Randomized Controlled Trial. Integrative Cancer Therapies, 18.
Jonsson, M. , Hurtig-Wennlöf, A. , Ahlsson, A. , Vidlund, M. , Cao, Y. & Westerdahl, E. (2019). In-hospital physiotherapy improves physical activity level after lung cancer surgery: a randomized controlled trial. Physiotherapy, 105 (4), 434-441.
Jonsson, M. , Hurtig-Wennlöf, A. , Ahlsson, A. , Vidlund, M. , Cao, Y. & Westerdahl, E. (2018). Physical activity level during the first three days after lung cancer surgery improves with physiotherapy: a randomized controlled trial. European Respiratory Journal, 52 (Suppl. 62).
Westerdahl, E. , Urell, C. , Jonsson, M. , Bryngelsson, I. , Hedenström, H. & Emtner, M. (2014). Deep breathing exercises performed 2 months following cardiac surgery: a randomized controlled trial. Journal of cardiopulmonary rehabilitation and prevention, 34 (1), 34-42.
Jonsson, M. , Urell, C. , Emtner, M. & Westerdahl, E. (2014). Physical activity and lung function two months after cardiac surgery. European Respiratory Journal, 44 (Sup. 58).

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Jonsson, M. (2019). Physiotherapy and physical activity in patients undergoing cardiac or lung cancer surgery. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Jonsson, M. , Ahlsson, A. , Hurtig-Wennlöf, A. , Vidlund, M. , Cao, Y. & Westerdahl, E. (2019). In-hospital physiotherapy improves physical activity level after lung cancer surgery: a randomized controlled trial. Konferensbidrag vid Fysioterapi, Stockholm Waterfront, 23-25 okt, 2019..
Westerdahl, E. , Jonsson, M. & Emtner, M. (2017). Does pulmonary function recover after cardiac surgery?. Konferensbidrag vid 18th International WCPT (World Confederation for Physical Therapy) Congress, Cape town, South Africa, 2-4 July, 2017..
Jonsson, M. , Hurtig-Wennlöf, A. , Ahlsson, A. , Vidlund, M. , Cao, Y. & Westerdahl, E. (2017). Postoperative level of physical activity during hospitalization after lung cancer surgery is improved by physiotherapy. Konferensbidrag vid Svenska Thoraxmötet, Stockholm, Sweden, 11-13 Oct, 2017..
Jonsson, M. , Urell, C. , Emtner, M. & Westerdahl, E. (2014). Self-reported physical activity and lung function two months after cardiac surgery. I: 6th Joint Conference in Cardiothoracic Surgery & The Swedish Thoracic Meeting (Svenska Thoraxmötet) PROGRAM & ABSTRACTS. Konferensbidrag vid 6th Joint Conference in Cardiothoracic Surgery & The Swedish Thoracic Meeting (Svenska Thoraxmötet), Gothenburg, Sweden 3-5 Sept, 2014. (ss. 46-46).

Manuskript

Jonsson, M. , Ahlsson, A. , Hurtig-Wennlöf, A. , Vidlund, M. , Cao, Y. & Westerdahl, E. In-hospital physiotherapy and physical recovery three months after lung cancer surgery : a randomized controlled trial.