This page in English

Marcus Jonsson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Marcus Jonsson

Marcus disputerade 2019 i ämnet Medicinsk vetenskap vid Örebro Universitet. Han har en bakgrund som legitimerad specialistsjukgymnast med inriktning respiration/thoraxkirurgi. Som postdoktoral forskare är han knuten till institutionen för medicinska vetenskaper.

Nuvarande forskning är inriktad på thoraxkirurgi, främst lungcancerkirurgi med fokus på fysisk aktivitet och fysioterapi.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript