This page in English

Forskargrupp

Fysioterapi, prevention och lungfunktion

Forskningsarbetet rör prevention och behandling av olika former av lungfunktionsnedsättning, främst i samband med thoraxkirurgi.

Researchers in the research group:
Barbara C. Brocki PhD, physiotherapist, Aalborg, Denmark 
Morten Tange Kristensen Professor, physiotherapist, Aalborg, Denmark
Ejvind Frausing Hansen, MD, Hvidovre, Denmark
Michael Rheinhart, Physiotherapist, Örebro
Anita Hurtig Wennlöf, Professor, Jönköping
Monika Fagevik Olsen, Professor, physiotherapist, Göteborg
Anna Svensson-Raskh, PhD, physiotherapist, Stockholm
Malin Nygren-Bonnier, Ass professor, physiotherapist, Stockholm
Maria Sehlin PhD, physiotherapist, Umeå
Maaike Giezeman, PhD, MD, Karlstad
Kersti Theander, PhD, reg nurse, Karlstad
Caroline Stridsman, Ass professor, reg nurse, Umeå
Charlotte Urell, PhD, physiotherapist, Uppsala
Henrik Johansson, Ass professor, physiotherapist, Uppsala
Anders Ahlsson PhD, MD, Stockholm
Julie Reeve PhD, physiotherapist, Auckland, New Zealand

Doctoral students in the research group
Linette Marie Kofod, PhD student, physiotherapist, Hvidovre Denmark
Annika.Lindh, PhD student, specialized nurse, Karlstad

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Elisabeth Westerdahl

Forskningsämne

Effekter av fysioterapi, andningsträning, mobilisering och fysisk aktivitet studeras i olika patientgrupper med nedsatt lungfunktion, Andningsvårdande behandling till patientgrupper med kroniskt obstruktiv lungfunktionsnedsättning och fysiologiska effekter av olika former av andningsträning studeras. Huvudmålet med forskningen är att utvärdera fysioterapeutiska metoder för att optimera postoperativ återhämtning efter hjärt- och lungkirurgi och att undersöka effekter av behandlingsinsatser för olika patientgrupper med nedsatt andningsfunktion.