This page in English

Marcus Krantz

Befattning: Forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: bWFyY3VzLmtyYW50ejtvcnUuc2U=

Telefon: 019 302490

Rum: X2214

Marcus Krantz
Forskningsämne

Om Marcus Krantz

Marcus Krantz är forskare i Systembiologi vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro Universitet. Tidigare var han gruppledare vid Humboldt-Universität zu Berlin där han utvecklade rxncon, ett system för att kunna modellera storskaliga cellulära signalnätverk. Huvudfokus i hans forskning ligger på att förstå hur celler bearbetar information och använder informationen för att anpassa sitt beteende till växlande omständigheter och signaler.

Forskning

Målet med min forskning är att förstå hur celler tolkar sin omgivning. Celler känner av sin omgivning via receptorer och bearbetar dessa ”sinnesintryck” via signalvägar som överför informationen och integrerar olika intryck till en specifik cellulär reaktion. I vår forskningsmiljö är vi särskilt intresserade av inflammation, och vårt arbete syftar till att förstå hur inflammatoriska processer kontrolleras med hjälp av cellens olika signalvägar.

Inflammation är i grunden en livsviktig skyddsmekanism som mobiliserar kroppens försvar vid infektion eller vävnadsskada. Genom ökad genomblödning och aktiv rekrytering av immunceller förstärker kroppen sitt försvar där infektion eller skada upptäckts, och den ökade genomblödningen (som vi märker som en svullnad och rodnad) ökar läkeförmågan. Samtidigt är det skadlig när inflammationen inte går över, och flera kroniska sjukdomar är förbundna med ihållande kronisk inflammation.

Syftet med vår forskning är att kartlägga hur olika signalvägar bidrar till uppkomsten och avvecklingen av inflammation, och hur skillnader i dessa signalvägar mellan individer kan förklara varför vissa patienter lider av spontan eller kronisk inflammation. Målet är att få en så djup förståelse av hur dessa signalvägar fungerar, och hur dessa funktioner förändras genom genetiska förändringar eller behandling med läkemedel, att den kunskapen kan användas för att förbättra och individanpassa terapier.

Undervisning

Marcus Krantz föreläser i systembiologi och tränar studenter i att använda systembiologiska metoder för att skapa en helhetsförståelse av ett system utifrån en detaljerad förståelse av dess byggstenar. Han är basgruppshandledare och kursansvarig för den femte terminen på läkarprogrammet vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper, och har varit inbjuden lärare på flera internationella systembiologikurser.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer