This page in English

Maria Fogelkvist

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: bWFyaWEuZm9nZWxrdmlzdDtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Maria Fogelkvist
Forskningsämne

Om Maria Fogelkvist

Maria Fogelkvist är legitimerad psykolog och disputerade vid Örebro universitet 2021. Maria är anställd vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Region Örebro län, som forskningsstödjande resurs inom psykometriska metoder och mätning av hälsorelaterad livskvalitet. Hon arbetar också som samordnare på Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga, Område Nära vård, sedan 2022. Hon har tidigare arbetat som psykolog på Ätstörningsmottagningen, Psykiatri för barn och unga vuxna, Region Örebro län, 2018-2021, och  som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin från 2010 till 2018. 

Anställningen som forskningsstödjande resurs inom psykometriska metoder och mätning av hälsorelaterad livskvalite innebär bland annat stöd vid konstruktion av skattningsskalor/mätinstrument, översättning och kulturell anpassning av mätinstrument och psykometrisk utvärdering av mätinstrument.

Maria blev antagen som doktorand 2013 vid Örebro universitet, Institutionen för Medicinska Vetenskaper (MV), med anställning vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HS). Hon disputerade 2021 med avhandlingen "Body image in patients with residual eating disorder symptoms: treatment effects of acceptance and commitment therapy and participants' reflections". 

Avhandlingsarbetet handlade om att utvärdera en gruppbehandling för patienter med ätstörning och kroppsmissnöje, avseende både behandlingseffekt och deltagarnas reflektioner. Syfte var att undersöka om en behandling som baseras på Acceptance and commitment therapy (ACT)  kunde vara hjälpsamt för att minska symtom av ätstörning och kroppsmissnöje. 

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript