This page in English

Maria Hårdstedt

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: bWFyaWEuaGFyZHN0ZWR0O29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Maria Hårdstedt
Forskningsämne

Om Maria Hårdstedt

Maria Hårdstedt är disputerad forskare vid Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna och affilierad forskare vid Örebro och Uppsala universitet. Hon är specialistläkare i internmedicin och ST-läkare i allmänmedicin vid vårdcentral Vansbro.

 

BAKGRUND

Maria Hårdstedt disputerade 2014 inom klinisk immunologi vid Uppsala universitet med avhandlingen “Studies of Innate and Adaptive Immunity in Islet Cell Transplantation”. Avhandlingsarbetet inleddes vid Department of Surgery, University of Minnesota I USA. Maria har två grundexamen – läkarexamen från Karolinska Institutet och en kandidatexamen i biokemi från Uppsala universitet.

 

FORSKNINGSPROJEKT

Simningsorsakat lungödem (SIPE)

Maria är forskningsledare för studier om simningsorsakat lungödem (SIPE) i samband med Vansbrosimningen. Årligen drabbas ett 40-tal simmare av SIPE i samband med Vansbrosimningen och söker vid den mobila sjukvårdsenheten på plats. SIPE karaktäriseras av plätsliga andningsbesvär, hosta, slem/blod från luftvägarna och sänkt ork. SIPE är ett relativt ovanligt tillstånd och kunskap saknas om riskfaktorer, samsjuklighet och vilken behandling och uppföljning de som drabbas behöver. Vansbrosimningen utgör ett unikt tillfälle att studera SIPE då så många simmare deltar samtidigt.

Sveriges Radio - forskarliv om SIPE

Sjukvårdsregion Mellansverige - Om forskargruppen SIPE

 

Amningsstudien – faktorer som påverkar amning

Denna studie tar ett brett grepp om orsaker till att visa mammor får problem med amningen och avslutar amning tidigare än de själva vill. Studien är en prospektiv, longitudinell kohort studie med syftet att identifiera faktorer som påverkar amning. Studien utgår från högskolan Dalarna och leds av Jenny Ericson.

Länk Amningstudien

 

TIE-studien (Tools Identifying Exacerbations in COPD) .

TIE-studien är en prospektiv kohort studie inom primär- och specialistvård där data samlats in för patienter med KOL. Studien är ett samarbete mellan forskare i Region Dalarna, Uppsala och Gävleborg. Huvudsyftet är att identifiera verktyg att förutsäga låg respektive hög framtida risk för exacerbationer, lungfunktionsförsämring och mortalitet.

Länk TIE-studien

 

Forskning om Covid-19

I samband med Covid-pandemin initierade Maria tillsammans med kollegor flera forskningsstudier. Dessa berörde olika områden under den tidiga pandemin - diagnostik, smittskydd och vårdpersonals upplevelser att arbeta under den kritiska inledningen av pandemin.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag