This page in English

Maria Unenge-Hallerbäck

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Marinopoulou, M. , Billstedt, E. , Lin, P. , Hallerbäck, M. & Bornehag, C. G. (2021). Number of words at age 2.5 years is associated to intellectual functioning at age 7 years in the SELMA-study. Acta Paediatrica, 110 (7), 2134-2141.