This page in English

Marie-louise Danielsson-Tham

Befattning: - Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post: bWFyaWUtbG91aXNlLmRhbmllbHNzb24tdGhhbTtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: M501

Marie-louise Danielsson-Tham
Forskningsämne

Om Marie-louise Danielsson-Tham

Marie-Louise Danielsson-Tham (MLDT) är född och uppvuxen i Mariestad. Hon började studera veterinärmedicin vid Kungliga Veterinärhögskolan (KVH) i Stockholm och blev legitimerad veterinär 1972. Efter diverse vikariat som distriktsveterinär påbörjade hon sin livsmedelshygieniska bana vid institutionen för livsmedelshygien, KVH.

MLDT disputerade 1977 på en doktorsavhandling med titeln ”Salmonella in sewage and sludge. Potential health hazards to man and animals.” Hon blev docent i livsmedelshygien, speciellt livsmedelsmikrobiologi 1978 och senare samma år professor i livsmedelshygien. Åren 1983-2003 var hon prefekt vid institutionen för livsmedelshygien, veterinärmedicinska fakulteten, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala. Hösten 2001 blev hon ”Diplomate (De facto Specialist) of the European College of Veterinary Public Health” och 2003 den första svenska specialisten i livsmedelshygien.

MLDT har varit med som gästlärare sedan starten 1990 av den till en början ett-åriga postgymnasiala restaurangutbildningen i Grythyttan. Sedan 2006 är hon anställd som professor i livsmedelshygien vid Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan.

MLDT har i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv forskat och undervisat om livsmedelssäkerhet samt vikten av hygien på alla plan för att förhindra spridning av infektionssjukdomar. Målet med hennes grupps forskning är bland annat att reducera antalet matförgiftningar och ta fram sådan kunskap att nya matförgiftningar helst kan förhindras innan de gett sjukdomsfall. Ett nyckelord för forskningsprojekten är smittspårning. Detta omfattar allt från vad som gick snett när ett visst livsmedel orsakade sjukdom, till varifrån den sjukdomsframkallande bakterien kom. MLDT har varit med och utrett några av Sveriges största matförgiftningsutbrott, Hennes publikationslista omfattar drygt 300 arbeten på svenska eller engelska.

Hon har varit huvudhandledare för tio doktorsavhandlingar och biträdande handledare för ytterligare två stycken. Hon har varit förste opponent vid fem doktorsdisputationer och ingått i betygsnämnden för flera doktorsavhandlingar. Hon har varit sakkunnig vid åtskilliga akademiska tjänstetillsättningar både nationellt och internationellt. Hon har också ingått i bedömningsgrupper för forskningsansökningar hos SJFR och Formas. Hon är referee för tidskrifterna Foodborne Pathogens and Diseases, Epidemiology and Infection och Svensk Veterinärtidning.

MLDT är medlem i många vetenskapliga sällskap, bland annat Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Måltidsakademien och Lilla Sällskapet.

Hon har medverkat i en rad radio- och TV-program. Hon har varit en av två programledare i serien ”Rent Hus” i TV4 och i Sveriges Städmästare (SVT 1). Hon har även medverkat i ”Köket” TV4, Carl Jans Änglar i TV3 samt som fackexpert i ett otal olika program i SVT 1, SVT 2 och TV4.

Hon har tillsammans med professor Wilhelm Tham anordnat ca 80 stycken nationella och internationella konferenser, symposier och seminarier, bland annat ”Food Associated Pathogens” in Uppsala 1996, Nordic PFGE meeting, Uppsala 2000, International Symposium on Problems of Listeriosis (ISOPOL XV) in Uppsala 2004 och Second Symposium on Food Associated Pathogens” in Grythyttan 2010,

MLDT är en erkänt god pedagog och har:

– av studenterna vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan utsetts till årets bästa lärare. Motiveringen löd: ”Den här läraren har en utstrålning och brinnande intresse för sitt ämne. Personen är en frisk vind vid skolan och är alltid positiv och glad. Med hennes medmänsklighet och glädjefulla föreläsningar förgyller hon allas tillvaro.”

– av Kungl. Skogs. och Lantbruksakademien erhållit ”Belöning för föredömliga insatser i forskningsinformationen med motiveringen för att på ett enkelt, engagerat och fängslande sätt ha informerat vitt skilda målgrupper om både som är roligt och det som är farligt kring våra livsmedel”

– på förslag av studenterna vid Sveriges lantbruksuniversitet tilldelats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning vid Sveriges lantbruksuniversitet

– av två avgångsklasser från veterinärutbildningen utsetts till hedersmedlem i årskursen. Medlemskap ges den lärare som under hela studietiden (5,5 år) bäst tillgodosett studenternas intressen, kunskapssökande och behov.

MLDT har varit Inspektor för Veterinärmedicinska föreningen, Uppsala 1996-2005.

Internationella samarbetspartner

Professor Sophia Kathariou, North Carolina State University, USA

Todd Ward, United States Department of Agriculture

S.B. Barbuddhe, National Institute of Biotic Stress Management, Raipur Chattisgarh, India

Augusto Valencia Ramirez, Médico Patologo Clinico, Lima, Peru

Richard V. Goering, School of Medicine, Omaha, Nebraska, USA

Semir Loncarevic, Norwegian Veterinary Institute

Nationella samarbetspartner

Håkan Ringberg, Smittskydd Skåne, Malmö

Öjar Melefors, Karolinska Institutet, Stockholm

Lena Sundqvist och Cecilia Jernberg, Smittskyddsinstitutet, Stockholm

Viveca Båverud, SVA, Uppsala

Ivar Vågsholm, BVF, SLU, Uppsala

Susanne Thisted-Lambertz, SLV, Uppsala

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Dagstidningar |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Proceedings (redaktörskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Böcker

  • Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2014). Food Associated Pathogens. Boca Raton London New York: Taylor & Francis Group.
  • Danielsson Tham, M. , Hoel, C. & Lindell, B. (1983). Bestrålning av livsmedel?. Stockholm: Jordbruksdepartementet (Statens offentliga utredningar 1983:26).

Dagstidningar

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Proceedings (redaktörskap)

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt