This page in English

Marie-louise Danielsson-Tham

Tjänstetitel: - Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 302025

Rum: M501

Marie-louise Danielsson-Tham
Forskningsämne

Om Marie-louise Danielsson-Tham

Marie-Louise Danielsson-Tham (MLDT) är född och uppvuxen i Mariestad. Hon började studera veterinärmedicin vid Kungliga Veterinärhögskolan (KVH) i Stockholm och blev legitimerad veterinär 1972. Efter diverse vikariat som distriktsveterinär påbörjade hon sin livsmedelshygieniska bana vid institutionen för livsmedelshygien, KVH.

MLDT disputerade 1977 på en doktorsavhandling med titeln ”Salmonella in sewage and sludge. Potential health hazards to man and animals.” Hon blev docent i livsmedelshygien, speciellt livsmedelsmikrobiologi 1978 och senare samma år professor i livsmedelshygien. Åren 1983-2003 var hon prefekt vid institutionen för livsmedelshygien, veterinärmedicinska fakulteten, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala. Hösten 2001 blev hon ”Diplomate (De facto Specialist) of the European College of Veterinary Public Health” och 2003 den första svenska specialisten i livsmedelshygien.

MLDT har varit med som gästlärare sedan starten 1990 av den till en början ett-åriga postgymnasiala restaurangutbildningen i Grythyttan. Sedan 2006 är hon anställd som professor i livsmedelshygien vid Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan.

MLDT har i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv forskat och undervisat om livsmedelssäkerhet samt vikten av hygien på alla plan för att förhindra spridning av infektionssjukdomar. Målet med hennes grupps forskning är bland annat att reducera antalet matförgiftningar och ta fram sådan kunskap att nya matförgiftningar helst kan förhindras innan de gett sjukdomsfall. Ett nyckelord för forskningsprojekten är smittspårning. Detta omfattar allt från vad som gick snett när ett visst livsmedel orsakade sjukdom, till varifrån den sjukdomsframkallande bakterien kom. MLDT har varit med och utrett några av Sveriges största matförgiftningsutbrott, Hennes publikationslista omfattar drygt 300 arbeten på svenska eller engelska.

Hon har varit huvudhandledare för tio doktorsavhandlingar och biträdande handledare för ytterligare två stycken. Hon har varit förste opponent vid fem doktorsdisputationer och ingått i betygsnämnden för flera doktorsavhandlingar. Hon har varit sakkunnig vid åtskilliga akademiska tjänstetillsättningar både nationellt och internationellt. Hon har också ingått i bedömningsgrupper för forskningsansökningar hos SJFR och Formas. Hon är referee för tidskrifterna Foodborne Pathogens and Diseases, Epidemiology and Infection och Svensk Veterinärtidning.

MLDT är medlem i många vetenskapliga sällskap, bland annat Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Måltidsakademien och Lilla Sällskapet.

Hon har medverkat i en rad radio- och TV-program. Hon har varit en av två programledare i serien ”Rent Hus” i TV4 och i Sveriges Städmästare (SVT 1). Hon har även medverkat i ”Köket” TV4, Carl Jans Änglar i TV3 samt som fackexpert i ett otal olika program i SVT 1, SVT 2 och TV4.

Hon har tillsammans med professor Wilhelm Tham anordnat ca 80 stycken nationella och internationella konferenser, symposier och seminarier, bland annat ”Food Associated Pathogens” in Uppsala 1996, Nordic PFGE meeting, Uppsala 2000, International Symposium on Problems of Listeriosis (ISOPOL XV) in Uppsala 2004 och Second Symposium on Food Associated Pathogens” in Grythyttan 2010,

MLDT är en erkänt god pedagog och har:

– av studenterna vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan utsetts till årets bästa lärare. Motiveringen löd: ”Den här läraren har en utstrålning och brinnande intresse för sitt ämne. Personen är en frisk vind vid skolan och är alltid positiv och glad. Med hennes medmänsklighet och glädjefulla föreläsningar förgyller hon allas tillvaro.”

– av Kungl. Skogs. och Lantbruksakademien erhållit ”Belöning för föredömliga insatser i forskningsinformationen med motiveringen för att på ett enkelt, engagerat och fängslande sätt ha informerat vitt skilda målgrupper om både som är roligt och det som är farligt kring våra livsmedel”

– på förslag av studenterna vid Sveriges lantbruksuniversitet tilldelats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning vid Sveriges lantbruksuniversitet

– av två avgångsklasser från veterinärutbildningen utsetts till hedersmedlem i årskursen. Medlemskap ges den lärare som under hela studietiden (5,5 år) bäst tillgodosett studenternas intressen, kunskapssökande och behov.

MLDT har varit Inspektor för Veterinärmedicinska föreningen, Uppsala 1996-2005.

Internationella samarbetspartner

Professor Sophia Kathariou, North Carolina State University, USA

Todd Ward, United States Department of Agriculture

S.B. Barbuddhe, National Institute of Biotic Stress Management, Raipur Chattisgarh, India

Augusto Valencia Ramirez, Médico Patologo Clinico, Lima, Peru

Richard V. Goering, School of Medicine, Omaha, Nebraska, USA

Semir Loncarevic, Norwegian Veterinary Institute

Nationella samarbetspartner

Håkan Ringberg, Smittskydd Skåne, Malmö

Öjar Melefors, Karolinska Institutet, Stockholm

Lena Sundqvist och Cecilia Jernberg, Smittskyddsinstitutet, Stockholm

Viveca Båverud, SVA, Uppsala

Ivar Vågsholm, BVF, SLU, Uppsala

Susanne Thisted-Lambertz, SLV, Uppsala

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Proceedings (redaktörsskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Marklinder, I. , Ahlgren, R. , Blücher, A. , Börjesson, S. E. , Hellkvist, F. , Moazzami, M. , Schelin, J. , Zetterström, E. & et al. (2020). Food safety knowledge, sources thereof and self-reported behaviour among university students in Sweden. Food Control, 113.
Lopez-Valladares, G. , Danielsson Tham, M. & Tham, W. (2018). Implicated food products for listeriosis and changes in serovars of Listeria monocytogenes affecting humans in recent decades. Foodborne pathogens and disease, 15 (7), 387-397.
Lange, M. , Vågsholm, I. , Boqvist, S. , Söderqvist, K. , Danielsson Tham, M. , Marklinder, I. , Schelin, J. , Blücher, A. & et al. (2017). För lite hemkunskap ökar risken för matförgiftningar. Dagens Nyheter, Tisdag 15 augusti, 6-6.
Lopez-Valladares, G. , Danielsson-Tham, M. , Goering, R. V. & Tham, W. (2017). Lineage II (Serovar 1/2a and 1/2c) Human Listeria monocytogenes Pulsed-Field Gel Electrophoresis Types Divided into PFGE Groups Using the Band Patterns Below 145.5 kb. Foodborne pathogens and disease, 14 (1), 8-16.
Westling, M. , Danielsson Tham, M. , Jass, J. , Nilsen, A. , Öström, Å. & Tham, W. (2016). Contribution of Enterobacteriaceae to Sensory Characteristics in Soft Cheeses Made from Raw Milk. Procedia Food Science, 7, 17-20.
Sjögren, A. & Danielsson-Tham (Intervjuobjekt), M. (2015). Buffélabbet snabbgravar lax. Buffé (3), 16-19.
Sahlin, U. & Danielsson-Tham (Intervjuobjekt), M. (2015). Citron istället för kemikalier. Cirkulera (2), 4-7.
Axelsson, M. , Danielsson-Tham, M. (. & Eriksson, M. (. (2015). Dags att städa ut vintern. Familjär (1), 4-7.
Danielsson-Tham, M. & Bood, U. (2015). Det enkla är det svåra: också i butikernas kyldiskar. Svensk veterinärtidning, 67 (7), 27-31.
Lopez-Valladares, G. , Danielsson-Tham, M. , Goering, R. V. & Tham, W. (2015). Division of Human Listeria monocytogenes Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) Types Belonging to Lineage I (Serovar 4b, 1/2b, and 3b) into PFGE Groups. Foodborne pathogens and disease, 12 (5), 447-453.
Berge, A. & Danielsson-Tham, M. (2015). Kläderna tvättas sönder. Råd och Rön, 57 (3), 48-48.
Mollbrink, J. & Danielsson-Tham (Intervjuobjekt), M. (2015). Livet efter Stutis: livmedelshygien. Bladmagen, 49 (2), 16-16.
Bratt, A. & Danielsson-Tham, M. (. (2015). Skafferiet – det är rena städskåpet. Borås tidning Del 3 – Bostad söndag 18 januari 2015 (Söndag 18 januari), 8-9.
Eldh, G. & Danielsson-Tham, M. (. (2015). Skölj grönsakerna!. 1177 Vårdguiden (1), 11-11.
Arnroth, T. & Danielsson-Tham (Intervjuobjekt), M. (2014). Därför bildas dammråttor. Din Bostadsrätt (2).
Lopez-Valladares, G. , Tham, W. , Parihar, V. S. , Helmersson, S. , Andersson, B. , Ivarsson, S. , Johansson, C. , Ringberg, H. & et al. (2014). Human isolates of Listeria monocytogenes in Sweden during half a century (1958-2010). Epidemiology and Infection, 142, 2251-2260.
Melin, E. & Danielsson-Tham (intervjuobjekt), M. (2013). Experten: Det blir en vinterkräksjuksexplosion. Aftonbladet (21 november), WEBB.
Danielsson-Tham (intervjuobjekt), M. (2013). Experts predict winter vomiting bug outbreak. Radio Sweden (21 november).
Örstadius, K. , Hallgren, M. & Danielsson-Tham, M. (2013). Här blir du lättast smittad. Dagens Nyheter (20 februari), A1 1, A1 8-A1 9.
Örstadius, K. & Danielsson-Tham, M. (2013). Här sprids bacillerna i vardagen [Marie-Louise Danielsson-Tham, Örebro universitet, intervjuas]. Dagens nyheter (20 februari), 8-9.
Lopez-Valladares, G. , Danielsson-Tham, M. & Than, W. (2013). Listeriosis in South American camelids: a review. Journal of Camel Practice and Research, 20, 129-132.
Lindholm, R. & Danielsson-Tham (Intervjuobjekt), M. (2013). Livsmedel är på tapeten [Marie-Louise Danielsson-Tham, Örebro universitet, intervjuas]: Grythyttan. Marie-Louise för kunskapen vidare. Filipstads tidning (Lör 20 juli 2013), familj 9-9.
Tham, W. , Lopez-Valladares, G. , Helmersson, S. , Wennström, S. , Österlund, A. & Danielsson-Tham, M. (2013). Occurrence of Genetic Variants of Listeria monocytogenes Strains. Foodborne pathogens and disease, 10 (9), 825-826.
Bjurberg, H. & Danielsson-Tham, M. (. (2013). Undvik vinterns värsta sjuka. Care – Hälsa och friskvård från Johnson & Johnson (5).
Danielsson-Tham, M. (2013). Vad innebär livsmedelssäkerhet för Dig?. Swedac – Kvalitetsaktuellt. En tidning från Swedac om kvalitet och säkerhet, Oktober (3), 6-6.
Norén, A. & Danielsson Tham, M. (2013). Äta sand och dricka vattenpöl är aja baja. Nerikes Allehanda (3/10), 22-22.
Danielsson-Tham, M. (2012). Starka syror och grälla färger: Kräksjuka krävr klorin. Råd & Rön, 54 (3), 35-37.
Danielsson-Tham, M. (2012). Vi måste sansa oss. RS - Restauranger & storkök (2), 22-24.
Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2011). Apropå fynd av Listeria monocytogenes i lax. Svensk veterinärtidning, 63 (11), 29-30.
Danielsson-Tham, M. (2011). Skyll inte på djuren. Allt om mat (13), 54-54.
Danielsson-Tham, M. (2011). Vad dricker du egentligen på jobbet?. Allt om mat (1), 97-97.
Danielsson-Tham, M. (2011). Var det bättre förr?. Svensk veterinärtidning (14), 49-52.
Rantajärvi, P. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2010). Listeria monocytogenes – en 100-årig svensk upptäckt?. Svensk veterinärtidning (16), 21-25.
Danielsson-Tham, M. (2009). Behövs livsmedelstillsatser?. Nordisk nutrition (1), 31-33.
Thorberg, B. , Danielsson-Tham, M. , Emanuelsson, U. & Persson Waller, K. (2009). Bovine subclinical mastitis caused by different types of coagulase-negative staphylococci. Journal of Dairy Science, 92 (10), 4962-4970.
Peiris, I. P. , Lopez-Valladares, G. , Parihar, V. S. , Helmersson, S. , Barbuddhe, S. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2009). Gravad (Gravlax) and cold-smoked salmon, still a potential source of listeriosis. Journal of Foodservice, 20 (1), 15-20.
Danielsson-Tham, M. (2009). Jag har inte en krona i anslag. Fri köpenskap (Vecka 6), 32-32.
Danielsson-Tham, M. (2009). Vågar vi äta?. Svensk veterinärtidning (3), 33-37.
Parihar, V. S. , Lopez-Valladares, G. , Danielsson-Tham, M. , Peiris, I. , Helmersson, S. , Unemo, M. , Andersson, B. , Arneborn, M. & et al. (2008). Characterization of human invasive isolates of Listeria monocytogenes in Sweden 1986-2007. Foodborne pathogens and disease, 5 (6), 755-761.
Parihar, V. S. , Barbuddhe, S. , Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (2008). Isolation and characterization of Listeria species from tropical seafoods. Food Control, 19 (6), 566-569.
Danielsson-Tham, M. (2008). Listeriainfektion hos människa: smittkällor och spridningsvägar. Svensk veterinärtidning (14), 45-46.
Danielsson-Tham, M. (2008). Livsmedelshygienen invaderar Campus Grythyttan. Grytlappen - Föreningen studenternas tidskrift (4).
Lindstedt, B. , Tham, W. , Danielsson-Tham, M. , Vardund, T. , Helmersson, S. & Kapperud, G. (2008). Multiple-locus variable-number tandem-repeats analysis of Listeria monocytogenes using multicolour capillary electrophoresis and comparison with pulsed-field gel electrophoresis typing. Journal of Microbiological Methods, 72 (2), 141-148.
Danielsson-Tham, M. (2008). Utan tillsatser i maten riskerar vi att dö. Dagens Nyheter, 2008-12-14 (6), 6-6.
Thisted Lambertz, S. , Granath, K. , Fredriksson-Ahomaa, M. , Johansson, K. & Danielsson Tham, M. (2007). Evaluation of a combined culture and PCR method (NMKL-163A) for detection of presumptive pathogenic Yersinia enterolitica in pork products. Journal of Food Protection, 70 (2), 335-340.
Parihar, V. S. , Barbuddhe, S. B. , Chakurkar, E. , Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (2007). Isolation of Listeria species from farm bulk milk at the receiving dairy plant and cervico-vaginal swabs. Indian Journal of Comparative Microbiology, Immunology and Infectious Diseases, 28 (1/2), 53-55.
Tham, W. , Lopez-Valladares, G. , Helmersson, S. , Österlund, A. & Danielsson-Tham, M. (2007). More than one variant of Listeria monocytogenes isolated from each of two human cases of invasive listeriosis. Epidemiology and Infection, 135 (5), 854-856.
Danielsson-Tham, M. (2007). Virala gastroenteriter, i synnerhet norovirus: apropå vinterkräksjukan. Svensk veterinärtidning (6), 13-17.
Thorberg, B. , Kühn, I. , Møller Aarestrup, F. , Brändström, B. , Jonsson, P. & Danielsson Tham, M. (2006). Pheno- and genotyping of Staphylococcus epidermidis isolated from bovine milk and human skin. Veterinary Microbiology, 115 (1-3), 163-172.
Danielsson-Tham, M. & Christensson, D. (2006). Vad gjorde masken i köttfärsen?. Svensk veterinärtidning, 58, 31-31.
Beck-Friis, J. & Danielsson-Tham, M. (. (2005). Euphoria ut på arbetsmarknaden. Svensk veterinärtidning, 57 (2), 25-26.
Höök, H. , Abdel Fattah, M. , Ericsson, H. , Vågsholm, I. & Danielsson-Tham, M. (2005). Genotype dynamics of Campylobacter jejuni in a broiler flock. Veterinary Microbiology, 106, 109-117.
Storwall, A. & Danielsson-Tham, M. (. (2005). Mat på krogen gör gäster sjuka: var femte svensk matförgiftas varje år visar undersöknig från Anticimex. Svenska Dagbladet (21 mars).
Danielsson-Tham, M. (2005). Så slipper vi matförgiftningar. Miljöforskning, Formas tidning för ett hållbart samhälle (3), 24-25.
Sahlström, L. , Aspan, A. , Bagge, E. , Danielsson-Tham, M. & Albihn, A. (2004). Bacterial pathogen incidences in sludge from Swedish sewage treatment plants. Water Research, 38, 1989-1994.
Läikkö, T. , Båverud, V. , Danielsson-Tham, M. , Fridén, S. , Grip Hansson, A. & Tham, W. (2004). Canine tinsillitis associated with Listeria monocytogenes. The Veterinary Record, 154 (23), 732-732.
Danielsson-Tham, M. , Eriksson, E. , Helmersson, S. , Leffler, M. , Lüdtke, L. , Steen, M. , Sørgjerd, S. & Tham, W. (2004). Causes behind a human cheese-borne outbreak of gastrointestinal listeriosis. Foodborne pathogens and disease, 1 (3), 153-159.
Danielsson-Tham, M. (2004). Den veterinäre livsmedelshygienikern: från patolog till risk- och faroanaytiker. Svensk veterinärtidning, 56 (10), 19-23.
Höök, H. , Ekegren, M. , Ericsson, H. , Vågsholm, I. & Danielsson-Tham, M. (2004). Genetic and epidemiological relationships among Campylobacter isolates from humans. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 36, 435-442.
Danielsson-Tham, M. (2004). Hurdan veterinär vill det svenska samhället ha?. Svensk veterinärtidning, 56 (1), 39-41.
Beck-Friis, J. & Danielsson-Tham, M. (. (2004). Salmonella: en smitta att ta på allvar. Svensk veterinärtidning, 56 (10), 33-34.
Danielsson-Tham, M. (2003). En helt vanlig dag.... Svensk veterinärtidning, 55 (3), 56-56.
Carrique-Mas, J. , Hökeberg, I. , Andersson, Y. , Arneborn, M. , Tham, W. , Danielsson-Tham, M. , Osterman, B. , Leffler, M. & et al. (2003). Febrile gastroenteritis after eating on-farm manufactured fresh cheese: an outbreak of listeriosis?. Epidemiology and Infection, 130, 79-86.
Danielsson-Tham, M. (2003). Fekala funderingar. Svensk veterinärtidning, 55 (15), 53-53.
Danielsson-Tham, M. (2003). Kräftor och kräftätande från livsmedelshygienisk synpunkt. Svensk veterinärtidning, 55 (11), 21-25.
Danielsson-Tham, M. (2003). Köttkontrollens historia: från allmänna slakthus till Livsmedelsverket. Vår Föda (5), 20-25.
Ericsson, H. , Unnerstad, H. , Alderborn, A. , Tham, W. , Danielsson-Tham, M. & Mattsson, J. G. (2003). Pyrosekvensering som typningsmetod för Listeria monocytpgenes. Svensk veterinärtidning, 55 (4), 23-26.
Danielsson-Tham, M. (2003). Vem vill äta på en krog som har hygienproblem på menyn?. Krogliv (2), 3-3.
Tham, W. , Aldén, J. , Ericsson, H. , Helmersson, S. , Malmodin, B. , Nyberg, O. , Pettersson, A. , Unnerstad, H. & et al. (2002). A listeriosis patient infected with two different Listeria monocytogenes strains. Epidemiology and Infection, 128 (1), 105-106.
Åstrand, J. & Danielsson-Tham, M. (. (2002). Bakterierna på menyn. Restauranger & storkök (5), 29-29.
Broman, T. , Palmgren, H. , Bergström, S. , Sellin, M. , Waldenström, J. , Danielsson-Tham, M. & Olsen, B. (2002). Campylobacter jejuni in black-headed gulls (Larus ridibundus): prevalence, genotypes, and influence on C. jejuni epidemiology. Journal of Clinical Microbiology, 40 (12), 4594-4602.
Waak, E. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2002). Prevalence and fingerprinting of Listeria monocytogenes strains isolated from raw whole milk in farm bulk tanks and in dairy plant receiving tanks. Applied and Environmental Microbiology, 68 (7), 3366-3370.
Danielsson-Tham, M. , Bruce, Å. & Möller, C. (2002). Professor Marie-Louise Danielsson-Tham om förrätten – laxsoppa, morötter, saffran och ostronskivling. KSLA-Nytt (1), 13-14.
Åström Bengtsson, K. & Danielsson-Tham, M. (. (2002). Professor med känsla för smak och hygien. Svensk veterinärtidning, 54, 692-696.
Hegrestad, A. & Danielsson-Tham, M. (. (2001). EHEC – ett livsmedelshygieniskt gissel. Svensk veterinärtidning, 53 (12), 619-625.
Danielsson Tham, M. (2001). Hur länge håller sig den inlagda sillen?. ALLT OM MAT JULSPECIAL 2001.
Unnerstad, H. , Ericsson, H. , Alderborn, A. , Tham, W. , Danielsson-Tham, M. & Mattsson, J. G. (2001). Pyrosequencing as a method for grouping of Listeria monocytogenes strains on the basis of single-nucleotide polymorphisms in the inlB gene. Applied and Environmental Microbiology, 67 (11), 5339-5342.
Danielsson-Tham, M. (2001). Trygg mat kräver detektivarbete: i smittans spår. Miljöforskning (4), 10-12.
Wiklund, E. , Rehbinder, C. , Malmfors, G. , Hansson, I. & Danielsson Tham, M. (2001). Ultimate pH values and bacteriological condition of meat and stress metabolites in blood of transported reindeer bulls. Rangifer, 21 (1), 3-12.
Thisted Lambertz, S. , Lindqvist, R. , Ballagi-Pordany, A. & Danielsson-Tham, M. (2000). A combined culture and PCR method for detection of pathogenic Yersinia enterocolitica in food. International Journal of Food Microbiology, 57 (1-2), 63-73.
Tham, W. , Ericsson, H. , Loncarevic, S. , Unnerstad, H. & Danielsson-Tham, M. (2000). Lessons from an outbreak of listeriosis related to vacuum-packed gravad and cold-smoked fish. International Journal of Food Microbiology, 62 (3), 173-175.
Unnerstad, H. , Romell, A. , Ericsson, H. , Danielsson-Tham, T. & Tham, W. (2000). Listeria monocytogenes in faeces from clinically healthy dairy cows in Sweden. Acta Veterinaria Scandinavica, 41 (2), 167-171.
Ericsson, H. , Unnerstad, H. , Mattsson, J. G. , Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (2000). Molecular grouping of Listeria monocytogenes based on the sequence of the inlB gene. Journal of Medical Microbiology, 49 (1), 73-80.
Danielsson-Tham, M. (2000). Rapport från veterinärutbildningens nya antagningssystem. Svensk veterinärtidning, 52 (14), 781-782.
Waak, E. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1999). Comparison of the ISO and IDF methods for detection of Listeria monocytogenes in blue veined cheese. International Dairy Journal, 9, 149-155.
Unnerstad, H. , Nilsson, I. , Ericsson, H. , Danielsson-Tham, M. , Bille, J. , Bannerman, E. & Tham, W. (1999). Division of Listeria monocytogenes serovar 1/2a strains into two groups by PCR and restriction enzyme analysis. Applied and Environmental Microbiology, 65 (5), 2054-2056.
Ericsson, H. , Unnerstad, H. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1999). Ett nytt sätt att typa Listeria monocytogenes. Svensk veterinärtidning, 51 (8–9), 429-431.
Tham, W. , Bannerman, E. , Bille, J. , Danielsson-Tham, M. , Eld, K. , Ericsson, H. , Gavier-Widén, D. , Rocourt, J. & et al. (1999). Listeria monocytogenes subtypes associated with mortality among fallow deer  (Dama dama). Journal of zoo and wildlife medicine, 30 (4), 545-549.
Danielsson-Tham, M. (1999). Ny sjukdom från gammal bakterie. Magasin Vaccin (4), 8-11.
Danielsson Tham, M. (1999). Vad gagnar artiklar om konkurshot?. Uppsala Nya Tidning (11 november).
Loncarevic, S. , Bannerman, E. , Bille, J. , Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (1998). Characterization of Listeria strains isolated from soft and semi-soft cheeses. Food microbiology (Print), 15 (5), 521-525.
Nilsson, A. , Lambertz, S. , Stålhandske, P. , Norberg, P. & Danielsson-Tham, M. (1998). Detection of Yersinia enterocolitica in food by PCR amplification. Letters in Applied Microbiology, 26, 140-144.
Danielsson Tham, M. (1998). Kan man laga mat i havsvatten?. Allt om mat (8), 6-6.
Danielsson-Tham, M. (1998). Kan tinad mat frysas igen?. Allt om Mat (1), 5-5.
Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (1998). Med pedagogiska ögon i Aguélis fotspår. Aguélimuseets Vänner, 11, 14-18.
Loncarevic, S. , Danielsson-Tham, M. , Gerner-Smidt, P. , Sahlström, L. & Tham, W. (1998). Potential sources of human listeriosis in Sweden. Food microbiology (Print), 15 (1), 65-69.
Danielsson-Tham, M. (1998). Vad är EHEC?. Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tidskrift, 137 (22), 9-15.
Loncarevic, S. , Danielsson-Tham, M. , Mårtensson, L. , Ringnér, Å. , Runehagen, A. & Tham, W. (1997). A case of foodborne listeriosis in Sweden. Letters in Applied Microbiology, 24 (1), 65-68.
Danielsson-Tham, M. , Prag, M. , Rocourt, J. , Seeliger, H. , Tham, W. & Vikerfors, T. (1997). A fatal case of Listeria endocarditis in a man following his tending of goats suggests an epidemiological link which is not supported by the results. Journal of Veterinary Medicine Series B-Infectious Diseases and Veterinary Public Health, B 44 (1-10), 253-256.
Ericsson, H. , Eklöw, A. , Danielsson-Tham, M. , Loncarevic, S. , Mentzing, L. , Persson, I. , Unnerstad, H. & Tham, W. (1997). An outbreak of listeriosis suspected to have been caused by rainbow trout. Journal of Clinical Microbiology, 35 (11), 2904-2907.
Danielsson Tham, M. (1997). Hur länge håller sig sillen?. Allt om mat (17), 43-43.
Danielsson Tham, M. (1997). Hur skall jag sköta trä och lera till mat?. Allt om mat (11), 6-6.
Persson, I. & Danielsson-Tham, M. (1997). Listeriautbrott i Sverige. Smittskydd (10), 92-92.
Danielsson Tham, M. (1997). Talar ryktena om ris sant?. Allt om mat (6), 12-12.
Berndtson, E. , Emanuelson, U. , Engvall, A. & Danielsson-Tham, M. (1996). A 1-year epidemiological study of campylobacters in 18 Swedish chicken farms. Preventive Veterinary Medicine, 26 (3-4), 167-185.
Thisted Lambertz, S. , Ballagi-Pordany, A. , Nilsson, A. , Norberg, P. & Danielsson-Tham, M. (1996). A comparison between a PCR method and a conventional culture method for detecting pathogenic Yersinia enterocolitica in food. Journal of Applied Bacteriology, 81 (3), 303-308.
Berndtson, E. , Danielsson Tham, M. & Engvall, A. (1996). Campylobacter incidence on a chicken farm and the spread of Campylobacter during the slaughter process. International Journal of Food Microbiology, 32 (1-2), 35-47.
Ericsson, H. , Stålhandske, P. , Danielsson-Tham, M. , Bannerman, E. , Bille, J. , Jacquet, C. , Rocourt, J. , Ursing, J. & et al. (1996). Division into five groups by REA of the most frequently isolated phagovar of Listeria monocytogenes in Sweden 1976–1985. Medical Microbiology Letters, 5 (3), 145-155.
Danielsson Tham, M. (1996). Matförgiftningar orsakat av enterohemorrhagiska E. coli. Svensk veterinärtidning, 48 (5), 223-225.
Loncarevic, S. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1996). Prevalence of Listeria monocytogenes and other Listeria spp. in smoked and ’’gravad’’ fish. Acta Veterinaria Scandinavica, 37 (1), 13-18.
Unnerstad, H. , Bannerman, E. , Bille, J. , Danielsson Tham, M. , Waak, E. & Tham, W. (1996). Prolonged contamination of a dairy with Listeria monocytogenes. Netherland Milk and Dairy Journal, 50, 493-499.
Loncarevic, S. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1996). The clones of Listeria monocytogenes detected in food depend on the method used. Letters in Applied Microbiology, 22 (5), 381-384.
Ericsson, H. , Stålhandske, P. , Danielsson-Tham, M. , Bannerman, E. , Bille, J. , Jacquet, C. , Rocourt, J. & Tham, W. (1995). Division of Listeria monocytogenes serovar 4b strains into two groups by PCR and restriction enzyme analysis. Applied and Environmental Microbiology, 61 (11), 3872-3874.
Danielsson-Tham, M. (1995). Lura rötmånaden!. SLU just nu! – Personaltidning för Sveriges lantbruksuniversitet (5), 20-20.
Loncarevic, S. , Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (1995). Occurrence of Listeria monocytogenes in soft and semi-soft cheeses in retail outlets in Sweden. International Journal of Food Microbiology, 26 (2), 245-250.
Danielsson-Tham, M. (1995). Vad har hänt sedan Arlandamötet?. Svensk veterinärtidning, 47 (6), 289-290.
Alsterlund, R. , Danielsson-Tham, M. , Edén, T. , De Jong, B. , Lyxell, G. , Nilsson, P. O. & Ransjö, U. (1995). Yersinia enterocolitica på Bjärehalvön: Risker med kylda matvaror. Svensk veterinärtidning, 47 (6), 257-260.
Alsterlund, R. , Danielsson-Tham, M. , Karp, G. , Edén, T. , De Jong, B. , Nilsson, P. O. & Ransjö, U. (1995). Yersinia enterocolitica-utbrott på Bjärehalvön visar på risker med kylda matvaror. Läkartidningen, 92 (12), 1213-1214.
Danielsson Tham, M. (1994). Bli inte förgiftad av den goda julmaten!. SLU Just NU (DEC), 16-16.
Tham, W. , Danielsson-Tham, M. , Ericsson, H. & Ursing, J. (1994). Europeisk epidemisk fagovar även i Sverige. Svensk veterinärtidning, 46 (15), 693-695.
Berndtson, E. , Danielsson Tham, M. & Engvall, A. (1994). Experimental colonization of mice with Campylobacter jejuni. Veterinary Microbiology, 41 (1-2), 183-188.
Tham, W. , Danielsson Tham, M. , Ericsson, H. & Ursing, J. (1994). Listerios: Internationell epidemisk fagovar av Listeria monocytogenes påvisades även i Sverige. Läkartidningen, 37, 3249-3250.
Danielsson-Tham, M. (1994). Med ögat på rötmånaden. Fakta – Konsumentgillet (1).
Loncarevic, S. , Milanovic, A. , Caklovica, F. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1994). Occurrence of Listeria species in an abattoir for cattle and pigs in Bosnia and Hercegovina. Acta Veterinaria Scandinavica, 35 (1), 11-15.
Loncarevic, S. , Tham, W. & Danielsson Tham, M. (1994). Occurrence of Listeria species in broilers pre- and post-chilling in chlorinated water at the two slaughterhouses. Acta Veterinaria Scandinavica, 35 (2), 149-154.
Danielsson Tham, M. , Forslid, A. , Törnquist, M. & Tronstasd, A. (1994). SVS-rapport: Veterinärens roll inom livsmedelssektorn. Svensk veterinärtidning, 46 (16), 755-759.
Danielsson-Tham, M. , Bille, J. , Brosch, R. , Buchrieser, C. , Persson, K. , Rocourt, J. , Schwarzkopf, A. , Tham, W. & et al. (1993). Characterization of Listeria strains isolated from soft cheese. International Journal of Food Microbiology, 18 (2), 161-166.
Eld, K. , Danielsson Tham, M. , Gunnarsson, A. & Tham, W. (1993). Comparison of a cold enrichment method and the IDF method for isolation of Listeria monocytogenes from autopsy material. Veterinary Microbiology, 36 (1-2), 185-189.
Eilertz, I. , Danielsson Tham, M. , Hammarberg, K. , Reeves, M. , Rocourt, J. , Seeliger, H. , Swaminathan, B. & Tham, W. (1993). Isolation of Listeria monocytogenes from goat cheese associated with a case of listeriosis in goat. Acta Veterinaria Scandinavica, 34 (2), 145-149.
Ericsson, H. , Danielsson Tham, M. , Stålhandske, P. , Tham, W. & Jan, U. (1993). Subtyping of a frequent phagovar of Listeria monocytogenes in Sweden by use of restriction endonuclease analysis. APMIS: Acta pathologica, microbiologica et immunologica Scandinavica. Supplementum, 101 (7-12), 971-974.
Danielsson Tham, M. (1993). Vadan och varthän med sektionen för livsmedel. Svensk veterinärtidning, 45 (13), 593-595.
Danielsson Tham, M. (1991). Har pastöriseringen av mjölk överlevt sig själv?. Vår Näring (1), 14-15.
Danielsson Tham, M. (1991). Matförgiftning – ofta ett onödigt ont!. Vår Näring (4), 13-15.
Tham, W. & Danielsson Tham, M. (1991). Mjölk måste pastöriseras: Bakterier ger fortfarande upphov till sjukdomar. Svenska Dagbladet (20 augusti), 3-3.
Danielsson Tham, M. & Tham, W. (1991). Släpp inte pastöriseringskravet!. Svensk veterinärtidning, 43 (16), 735-735.
Danielsson Tham, M. (1991). Varför måste vi pastörisera mjölken?. Vår Föda supplement, 43 (Supplement 2), 10-12.
Tham, W. , Hajdu, L. & Danielsson Tham, M. (1990). Bacteriological quality of on-farm manufactured goat cheese. Epidemiology and Infection, 104, 87-100.
Tham, W. , Karp, G. & Danielsson Tham, M. (1990). Histamine formation by enterococci in goat cheese. International Journal of Food Microbiology, 11 (3-4), 225-229.
Sörqvist, S. & Danielsson Tham, M. (1990). Survival of Campylobacter, Salmonella and Yersinia spp. in scalding water used at pig slaughter. Fleischwirtschaft international, 70 (12), 1451-1454.
Lyxell, G. , Bernervall, Y. & Danielsson Tham, M. (1990). Yersinia enterocolitica – En livsmedelsburen patogen?. Svensk veterinärtidning, 42 (14), 599-602.
Sörqvist, S. & Danielsson Tham, M. (1990). Überleben von Campylobacter-, Salmonella- und Yersinia-Arten im Brühwasser bei der Schweineschlachtung. Fleischwirtschaft international, 70 (12), 1460-1466.
Danielsson Tham, M. & Wadström, T. (1989). Bakteriella matförgiftningstoxiner. Vår Föda, 41 (9–10), 446-453.
Danielsson Tham, M. & von Hofsten, B. (1989). Bestrålning tar ej bort dålig smak: DN Debatt. Dagens Nyheter (25 mars), 5-5.
Danielsson Tham, M. (1989). Bästa stutolog!. Bladmagen, 23 (3), 86-86.
Danielsson Tham, M. (1989). Escherichia coli och Aeromonas hydrophila som matförgiftningsagens. Vår Föda, 41 (9–10), 440-445.
Danielsson Tham, M. (1989). Felciterat om bestrålning: DN Debatt. Dagens Nyheter (2 april), 5-5.
Tham, W. & Danielsson Tham, M. (1989). Listeria monocytogenes: en livsmedelsburen patogen?. Svensk veterinärtidning, 41 (8/9), 527-530.
Danielsson Tham, M. (1989). Livsmedelshygien: Nu slår receptmakarna alla rekord!. Svensk veterinärtidning, 41 (6), 383-385.
Danielsson-Tham, M. (1989). Nu slår receptmakarna alla rekord. Vår Föda (3), 123-125.
Danielsson Tham, M. & Tham, W. (1989). Svärmors ost. Svensk veterinärtidning, 41 (14), 886-887.
Danielsson Tham, M. (1988). I huvet på en livsmedelshygieniker. Livsmedelsteknik (1–2), 8-9.
Danielsson Tham, M. (1988). Listeria, inte bara en ostbakterie. Stad och Land – Rapport (3), 6-7.
Tham, W. & Danielsson Tham, M. (1988). Listeria monocytogenes: an obscure food-borne pathogen. Food Laboratory Newsletter (11), 41-43.
Tham, W. & Danielsson Tham, M. (1988). Listeria monocytogenes isolated from soft cheese. The Veterinary Record, 122 (22), 539-540.
Sörqvist, S. & Danielsson Tham, M. (1987). Bacterial contamination of the scalding water during vat scalding of pigs. Fleischwirtschaft international, 2, 39-43.
Danielsson-Tham, M. (1987). Farligheter i födan: Aktuell livsmedelshygienisk forskning. Journalen, 7 (4), 106-108.
Sörqvist, S. & Danielsson Tham, M. (1987). Investigations int the growth of thermophilic bacilli in water used at vat scalding of pig carcasses. Fleischwirtschaft international, 3, 3-4.
Danielsson-Tham, M. (1987). Sanningen om Campylobacter. Vår Näring (3), 79-80.
Sörqvist, S. & Danielsson Tham, M. (1987). Untersuchungen über die Vermehrungen thermophiler Bazillen im Brühwasser von Schweinetierkörpern. Die Fleischwirtschaft, 67 (2), 210-211.
Sörqvist, S. & Danielsson Tham, M. (1986). Bakterielle Verunreinigung des Brühwassers beim Brühen von Schweinen im Kessel. Die Fleischwirtschaft, 66 (12), 1767-1771.
Danielsson Tham, M. (1986). Campylobacter: en nygammal bakterie av livsmedelshygieniskt intresse. Fjäderfä – Föreningen svensk fjädefäskötsels tidskrift, 76, 247-249.
Engvall, A. , Bergqvist, Å. , Sandstedt, K. & Danielsson Tham, M. (1986). Colonization of broilers with campylobacter in conventional broiler-chicken flocks. Acta Veterinaria Scandinavica, 27 (4), 540-547.
Tham, W. & Danielsson Tham, M. (1986). Listeriosis. Food Laboratory Newsletter, May (6), 38-39.
Danielsson Tham, M. & Hellberg, B. (1984). Prevalence of enterotoxigenic staphylococci in nose, throat and skin lesions in meat-workers. Acta Veterinaria Scandinavica, 25 (2), 242-249.
Danielsson Tham, M. & Holm, K. (1983). Den bakteriologiska kvalitén hos groddar och groddsallader. Vår Föda (1), 11-19.
Danielsson-Tham, M. (1983). Tänk på din mage: Några råd inför sommarens kulinariska utsvävningar. Personaltidningen ’’SLURINGEN’’ (5), 17-19.
Danielsson Tham, M. (1982). Arbetssituationen för  yngre veterinärer. Svensk veterinärtidning, 34 (2), 71-71.
Danielsson-Tham, M. , Hammarberg, K. & Wittander, G. (1980). Getostens bakteriologi och hygien. Vår Föda, 32, suppl 3, 1-277.
Tham, W. & Danielsson Tham, M. (1980). Reliability of VRB Agar and BGLB broth for enumeration of 44°C coliforms in food. Nordisk Veterinærmedicin, 32, 325-331.
Danielsson Tham, M. , Möllby, R. , Brag, H. , Hansson, N. , Jonsson, P. , Olsson, E. & Wadström, T. (1979). Enterotoxigenic enteric bacteria in foods and outbreaks of food-borne diaseases in Sweden. Journal of Hygiene (Cambridge), 83, 33-40.
Danielsson Tham, M. & Wadström, T. (1978). Bakteriella matförgiftningstoxiner. Vår Föda (1), 23-30.
Möllby, R. , Hansson, N. , Brag, H. , Danielsson Tham, M. , Jonsson, P. , Olsson, E. & Wadström, T. (1978). Escherichia coli: en patogen hygienindikator i livsmedel. Svensk veterinärtidning, 30 (7), 271-275.
Andersson, K. & Danielsson Tham, M. (1977). Barn smittar hund. Svensk veterinärtidning, 29 (24), 977-977.
Danielsson Tham, M. & Hansson (stadsveternär), T. (1977). Matförgiftning orsakad av stafylokocker. Vår Föda (5), 191-196.
Danielsson Tham, M. & Hellberg, B. (1977). The biochemical activity of enterotoxin and non-enterotoxin producing staphylococci. Acta Veterinaria Scandinavica, 18 (2), 266-273.
Danielsson Tham, M. (1976). Clostridium perfringens: ett reellt problem inom livsmedelshanteringen?. Svensk veterinärtidning, 28 (21), 961-966.
Danielsson Tham, M. (1976). ’’När gäddorna slår uti vikar och vass’’. Svensk veterinärtidning, 28 (12), 557-559.
Danielsson Tham, M. (1975). Fryslagrad plasma som substrat vid koagulastest. Svensk veterinärtidning, 27 (12), 543-545.
Danielsson Tham, M. (1975). Stafylokockmatförgiftning: Etiologi, symptom och diagnostik. Svensk veterinärtidning, 27, 1-5.

Artiklar, forskningsöversikter

Danielsson Tham, M. (1986). Campylobacter: en nygammal bakterie av livsmedelshygieniskt intresse. Veterinärmedicin, Sveriges lanbruksuniversitet (1), 1-4.

Artiklar, recensioner

Danielsson-Tham, M. (1997). Handbok i livsmedelshygien + En fråga om hygien. Svensk veterinärtidning, 49 (6), 307-309.
Danielsson-Tham, M. & Förare Winbladh, L. (1997). Invändning mot Utekokboken: Spara gastronomiska experiment till köket!. Vår Föda (2), 39-39.

Böcker

Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2014). Food Associated Pathogens. Boca Raton London New York: Taylor & Francis Group.
Danielsson Tham, M. , Hoel, C. & Lindell, B. (1983). Bestrålning av livsmedel?. Stockholm: Jordbruksdepartementet (Statens offentliga utredningar 1983:26).

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Danielsson Tham, M. (2018). Ordning, reda & tid: prylar och små otyg. I: Anders Landén, Älskade prylar: 100 år av teknisk innovation (ss. 92-93). Stockholm/Insjön: Förlaget Näringslivshistoria & Clas Ohlson.
Bruce, Å. & Danielsson-Tham, M. (2015). Det var inte bättre förr: ett akademiföretal. I: Per Eriksson, Mot ett modernt livsmedelssystem: livsmedelshygien och livsmedelskontroll i Sverige och Norden 1850–1950 (ss. 7-12). Stockholm: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien.
Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2015). Listeria och Erysipelothrix. I: Annelie Brauner, Staffan Arvidsson, Jonas Blomberg, Birgitta Castor, Kerstin Falk, Klas Kärre, Annika Linde, Monica Thelestam, Medicinsk mikrobiologi & immunologi (ss. 210-214). Lund: Studentlitteratur AB.
Bruce, Å. & Danielsson-Tham, M. (2015). Vad kontrollerades under perioden 1850–1950 och vilka hjälpmedel i form av lagar, kunskap och teknik fanns att tillgå?. I: Per Eriksson, Mot ett modernt livsmedelssystem: livsmedelshygien och livsmedelskontroll i Sverige och Norden 1850–1950 (ss. 19-33). Stockholm: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien.
Danielsson-Tham, M. (2014). Food-associated Pathogens: Insights and Reflections. I: Food Associated Pathogens: Insights and Reflections (ss. 1-7). Boca Raton London New York: CRC Press.
Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2014). Listeria monocytogenes: Very Food-borne Bacteria. I: Tham Wilhelm & Danielsson-Tham Marie-Louise, Food Associated Pathogens (ss. 124-140). Boca Raton London New York: CRC Press.
Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2014). Preface. I: Tham Wilhelm & Danielsson-Tham Marie-Louise, Food Associated Pathogens (ss. v-vi). Boca Raton London New York: CRC Press.
Danielsson-Tham, M. (2014). Staphylococcal Food Poisoning. I: Tham Wilhelm & Danielsson-Tham Marie-Louise, Food Associated Pathogens (ss. 250-268). Boca Raton London New York: CRC Press.
Danielsson-Tham, M. (2014). Älskade knöl !. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Tomas Lidman, Christina Mattsson, Christina Möller, Dick Norberg, Kartsen Thurfjell, Guide till årets svenska måltidslitteratur (ss. 169-170). Grythyttan: Måltidsakademien förlag i Grythyttan AB.
Danielsson-Tham, M. (2013). Matkvalitet. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, GUIDE till Årets Svenska Måltidslitteratur 2013 (ss. 48-49). Grythyttan: Måltidsakademiens förlag i Grythyttan AB.
Danielsson-Tham, M. (2011). Vi måste sansa oss!. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, Guide till årets svenska måltidslitteratur 2011 (ss. 24-25). Grythyttan: Måltidsakademiens förlag i Grythyttan AB.
Danielsson-Tham, M. (2010). Case 8:1 Värdskap och hygien. I: Monica Hanefors, Värdskap inom turism och resande (ss. 70-73). Lund: Studentlitteratur AB.
Danielsson-Tham, M. (2010). Den "farliga" maten: ett axblock av matförgiftningar som inträffat de senaste 50 åren. I: Lars-Erik Appelgren, Ingemar Jämte, Karin Östensson, Veterinär – yrke i förvandling: från manligt till kvinnligt, från ensamvarg till lagarbetare : Sveriges veterinärförbund 150 år (ss. 220-229). Stockholm: Sveriges veterinärförbund.
Danielsson-Tham, M. (2010). Kockens kemilåda. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, Guide till Årets svenska måltidslitteratur 2010 (ss. 28-29). Grythyttan: Måltidsakademiens förlag i Grythyttan AB.
Danielsson-Tham, M. (2010). Restauranghögskolan 20 år. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, Guide till Årets svenska måltidslitteratur 2010 (ss. 29-30). Grythyttan: Måltidsakademiens förlag i Grythyttan AB.
Danielsson-Tham, M. (2009). Livsmedelstillsatser av ondo eller godo?. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, Guide till årets svenska måltidslitteratur 2009 (ss. 56-57). Grythyttan: Måltidens hus i Norden.
Danielsson-Tham, M. (2009). Om bruket av varm och kall mat och dryck: Carl von Linné contra livsmeddelshygien anno 2008. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, Guide till årets svenska måltidslitteratur 2009 (ss. 52-57). Grythyttan: Måltidens hus i Norden.
Danielsson-Tham, M. (2007). Smått och gott i opastöriserad mjölk och ost. I: Barbro Stanley, Ann Häppich, Årets svenska måltidslitteratur 2007 (ss. 41-43). Grythyttan: Måltidens hus i Norden.
Danielsson-Tham, M. (2007). Äta bör man annars dör man. I: Richard Tellström, Lena Mossberg, Inger M. Jonsson, Den medvetna måltidskunskapen: en vänbok till Inga-Britt Gustafsson (ss. 35-39). Örebro: Örebro universitet.
Danielsson-Tham, M. (2006). Smått och gott om kräftor och kräftätande från livsmedelshygienisk synpunkt. I: Barbro Stanley, Ann Häppich, Årets svenska måltidslitteratur 2006 (ss. 40-43). Grythyttan: Måltidens hus i Norden.
Danielsson-Tham, M. (2004). Vatten på butelj eller från kran: trender och vetenskap. I: Roger Olsson, Vatten på butelj eller från kran?: rapport från KSLA:s konferens 13 oktober 2004 (ss. 5-9). Stockholm: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.
Tham, W. , Ericsson, H. & Danielsson-Tham, M. (2001). Listerios. I: Gunilla Källenius och Stefan B. Svensson, Zoonoser (ss. 104-111). Lund: Studentlitteratur AB.
Tham, W. , Ericsson, H. , Loncarevic, S. , Unnerstad, H. & Danielsson Tham, M. (1999). Lessons from an outbreak of listeriosis related to vacuum-packed gravad and cold-smoked fish. I: FAO, FAO Expert Consultation on the Trade Impact of Listeria in Fish Products, Background paper no. 1: University of Massachusetts, Amherst 17–20 May, 1999 (ss. 2-4). Amherst: FAO.
Danielsson-Tham, M. (1997). Sista måltiden: om smitta i mat. I: Ingrid Falk och Gustavo Aguerre, Konstutställning i F-rummet på Malmö konstmuseum: 14 maj – 18 juni (ss. 5-5). Malmö: Malmö Konstmuseum.
Danielsson-Tham, M. (1996). Döden i grytan. I: Jan Hagenfeldt, Sture Nilsson och Magnus von Platen, Icke mat allenast: En vänbok till Carl Jan Granqvist 1946-1996 (ss. 35-44). Örebro: Kulinariska Samfundet.
Danielsson Tham, M. (1994). Veterinärmedicinska fakulteten. I: SLU, Sveriges Lantbruksuniversitets promotionstidskrift. Uppsala: SLU.
Danielsson-Tham, M. (1990). Bestrålade livsmedel – härliga livsmedel! Eller?. I: Gastronomiska Akademien, Gastronomisk kalender (ss. 43-51). Stockholm: LTs förlag.
Danielsson Tham, M. (1985). Från okulärbesiktning till DNA-hybridisering: Axplock ur 50 års veterinärmedicinsk forskning med övervägande paraklinisk inriktning. I: Redaktionschef Ingemar Jämte och Docent Hans Kindahl, Från histamin till prostaglandin 1935–1985: Veterinärmedicinsk forskning under 50 år (ss. 19-24). Stockholm: Sveriges Veterinärförbund.
Danielsson Tham, M. (1985). Livsmedelshygienens mål – säkra livsmedel: Forskningen inom livsmedelshygien. I: Redaktionschef Ingemar Jämte och Docent Hans Kindahl, Från histamin till prostaglandin 1935–1985: Veterinärmedicinsk forskning under 50 år (ss. 95-102). Stockholm: Sveriges Veterinärförbund.
Danielsson Tham, M. (1985). Vi vill ha säkra livsmedel!. I: SLU, Sveriges lantbruksuniversites verksamhetsberättelse 1985, Vårt universitet och konsumenten (ss. 46-46). Uppsala: SLU.
Hurvell, B. , Danielsson Tham, M. & Olsson, E. (1981). Zoonotic aspects of Yersinia enterocolitica with special reference to its ability to grow at low temperature. I: T.A. Roberts, G. Hobbs, J.H.B. Christian, N. Skovgaard, Psychrotrophic microorganisms in spoilage and pathogenicity: based on the proceedings of the XIth International symposium on food microbiology organised by the Committee on food microbiology and hygiene of the International union of microbiological societies held at Aalborg, Denmark on 6-11 July, 1980 (ss. 393-399). London: Academic Press.

Konferensbidrag

Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (2016). Is food hygiene a part of culinary arts and meal science?. I: Tobias Nygren, Agneta Yngve och Åsa Öström, 1st Granqvist Culinary Arts and Meal Science Symposium Programme and Abstracts. Konferensbidrag vid 1st Granqvist Culinary Arts and Meal Science Symposium, Grythyttan, 17-18 March, 2016 (ss. 28-28). Örebro: Örebro University.
Lopez-Valladares, G. , Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (2016). Listeria monocytogenes: a threat to the health of restaurant guests. I: Tobias Nygren, Agneta Yngve och Åsa Öström, 1st Granqvist Culinary Arts and Meal Science Symposium Programme and Abstracts. Konferensbidrag vid 1st Granqvist Culinary Arts and Meal Science Symposium, Grythyttan, 18 March, 2016 (ss. 35-35). Örebro: Örebro University.
Tham, W. , Lopez-Valladares, G. , Wennström, S. , Österlund, A. & Danielsson-Tham, M. (2010). Appearance of two closely related variants of Listeria monocytogenes inblood from the same patient with invasive listeriosis. I: Wilhelm Tham & Marie-Louiuse Danielsson-Tham, Second Sympsoium on Food Associated Pathogens. Konferensbidrag vid Second Sympsoium on Food Associated Pathogens (ss. Abstr 29-. Grythyttan: Restaurang- och hotellhögskolan – Grythytte Akademi.
Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2010). Listeria monoytogenes: a very food-borne bacterial species. I: Marie-Louise Danielsson-Tham, Wilhelm Tham, Second symposium on food associated pathogens. Konferensbidrag vid Second Symposium on Food Associated Pathogens, Grythyttan, Sweden, August 23-26, 2010. Grythyttan: Restaurang- och hotellhögskolan.
Tham, W. , Lopez-Valladares, G. & Danielsson-Tham, M. (2009). Humanisolat av Listeria monocytogenes under ett halvt sekel i Sverige. I: P. Jonsson, B. Larsson, Veterinärkongressen 2009. Konferensbidrag vid Veterinärkongressen 2009 (ss. 91-92).
Danielsson-Tham, M. (2008). Frisk mat blir sjuk mat. Konferensbidrag vid Veterinärkongressen, Uppsala 6-7 nov. 2008. Stockholm: Sveriges Veterinärförbund/Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap.
Danielsson-Tham, M. (2007). Matförgiftningar orsakade av mjölk och mejeriprodukter. I: Veterinärkongressen 2007. Konferensbidrag vid Veterinärkongressen 2007 (ss. 95-98). Stockholm: Sveriges Veterinärförbund/ Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap.
Olsen, B. , Helmersson, S. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2004). Characterization of Swedish food and human isolates of Listeria monocytogenes serovar 1/2c. I: Danielsson-Tham M-L, Than W och Ericsson Henrik, ISOPOL XV – XV International Symposium on Problems of ListeriosisUppsala, Sweden, September 12–15, 2004. Konferensbidrag vid ISOPOL XV – XV International Symposium on Problems of Listeriosis Uppsala, Sweden, September 12–15, 2004 (ss. Abstract no. 157-. Uppsala: Dep of Food Hygienew, faculty of Veterinary Medicine, SLU.
Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (2004). Listeria – insigths and reflections. I: Marie-Louise Danielsson-Tham, Wilhelm Tham och Henrik Ericsson, ISOPOL XV – XV International Symposium on Problems of ListeriosisUppsala, Sweden, September 12–15, 2004. Konferensbidrag vid ISOPOL XV – XV International Symposium on Problems of Listeriosis Uppsala, Sweden, September 12–15, 2004 (ss. Abstract Nr. 151-. Uppsala: Dep of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences, SLU.
Ingermaa, F. , Parihar, V. , Danielsson-Tham, M. , Båverud, V. , Helmersson, S. & Tham, W. (2004). Sheep, humans and listeriosis. I: Danielsson-Tham M-L, Than W och Ericsson Henrik, ISOPOL XV. XV International Symposium on Problems of Listeriosis. Uppsala, Sweden, September 12–15, 2004. Konferensbidrag vid ISOPOL XV. XV International Symposium on Problems of Listeriosis. Uppsala, Sweden, September 12–15, 2004 (ss. Abstract no. 129-. Uppsala: Dep of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine.
Parihar, V. , ingermaa, F. , Danielsson-Tham, M. , Båverud, V. , Helmersson, S. & Tham, W. (2004). Zoonotic aspects of Listeria monocytogenes. I: Danielsson-Tham M-L, Than W och Ericsson Henrik, ISOPOL XV – XV International Symposium on Problems of Listeriosis, Uppsala, Sweden, September 12–15, 2004. Konferensbidrag vid ISOPOL XV – XV International Symposium on Problems of Listeriosis Uppsala, Sweden, September 12–15, 2004 (ss. Abstract no. 128-. Uppsala:
Danielsson-Tham, M. (2002). Smått och gott om kräftor och kräftätande från livsmedelshygienisk synpunkt. Konferensbidrag vid Kräftans dag och Kräftfest, Måltidens Hus, Grythyttan, Sweden, August 8–9, 2002 (ss. 1-7).
Danielsson-Tham, M. (2002). VPH-exempel från fältet: "Ärtsoppeutbrottet" i Tierp. Konferensbidrag vid Veterinärmötet 2002, Ultuna, Uppsala, Sweden, November 7-8, 2002 (ss. 89-90). Uppsala:
Hökeberg, I. , Andersson, Y. , Arneborn, M. , Carrique-Mas, J. , Danielsson-Tham, M. , Eriksson, E. , Hedin, G. , Leffler, M. & et al. (2001). Det första kända utbrottet av gastrointestinal listerios i Sverige. Epidemiologi och klinik. I: Svenska Läkaresällskapet, Svenska Läkaresällskapets Riksstämma. 28–30 november 2001 Program och sammanfattningar. Konferensbidrag vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Älvsjö, 28–30 november, 2001 (ss. 209-210). Stockholm: Svenska Läkarsällskapet.
Danielsson-Tham, M. , Andersson, Y. , Arneborn, M. , Carrique-Mas, J. , Eriksson, E. , Hedin, G. , Hökeberg, I. , Leffler, M. & et al. (2001). Det första kända utbrottet av gastrointestinal listerios i Sverige: Veterinary Public Health-aspekter och laboratorieanalyser. I: Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 28–30 november 2001 program och sammanfattningar. Konferensbidrag vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm, Sweden, November 28-30, 2001 (ss. 209-210). Stockholm: Svenska Läkaresällskapet.
Tham, W. , Bannerman, E. , Bille, J. , Danielsson-Tham, M. , Ericsson, H. , Helmersson, S. , Henriques, B. , Christina, J. & et al. (2000). Swedish human cases of Listeriosis, 1958–1999: Visulized by LEGO Bricks. I: Marie-Louise Danielsson-Tham , Wilhelm Tham, Nordic PFGE meeting January 27–28, 2000. Collection of abstracts. Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, SLU, Uppsala. Konferensbidrag vid Nordic PFGE meeting January 27–28, 2000, Uppsala Sweden (ss. 27-27). Uppsala: Dep of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, SLU.
Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (1999). Förståelse av listerios med hjälp av molekylärbiologiska tekniker. Konferensbidrag vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Göteborg, Sweden, November 24–26, 1998 (ss. 252-252). Stockholm: Svenska Läkaresällskapet.
Tham, W. , Loncarevic, S. , Danielsson-Tham, M. , Gustavsson, O. , Hörnfeldt, K. & Johansson, G. (1998). An outbreak of listeriosis suspected to have been caused by chinese cabbage. I: ISOPOL, XIII International Sympsoium on problems of Listeriosis – PROGRAM AND ABSTRACTS. Konferensbidrag vid XIII International Sympsoium on problems of Listeriosis. JUNE 28–JULY 2, 1998, Halifax, Nova Scotia, Canada (ss. 21-21). Halifax, Nova Scotia, Canada: ISOPOL.
Loncarevic, S. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1998). Changes in serogroup distribution  among Listeria monocytogenes human isolates in Sweden. I: ISOPOL, XIII International Symposium on Problems of LIsteriosis PROGRAM AND ABSTRACTS. Konferensbidrag vid XIII International Symposium on Problems of LIsteriosis. June 28–July 2, 1998 – Halifax, Nova Scotia, Canada (ss. 20-20). Halifax, Nova Scotia, Canada: ISOPOL.
Waak, E. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1998). Detection and characterisation of Listeria monocytogenes isolates in a Swedish dairy plant. I: Nordic Veterinary Congress, XVIII Nordic Veterinary Congress Helsinki, 4th – 7th Augsut 1998. PROCEEDINGS. Konferensbidrag vid XVIII Nordic Veterinary Congress, 4th-7th August 1998, Helsinki, Finland. Helsinki:
Waak, E. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1998). Detection and characteristion of Listeria monocytogenes in a Swedish dairy plant. I: XIII International Symposium of Problems of Listeriosis June 28–July 2, 1998 – Halifax, Nova Scotia, Canada. Konferensbidrag vid XIII International Symposium of Problems of Listeriosis. June 28–July 2, 1998 – Halifax, Nova Scotia, Canada (ss. 36-36). Nova Scotia: ISOPOL.
Danielsson-Tham, M. (1998). Public health aspects on long storage of ready-to-eat food packaged under vacuum. I: G. Marengo, F. Pastoni, Containment of food-transmitted riks presented by emerging pathogens proceedings of Sixth International Symposium Ispra(VA), 15 April 1997. Konferensbidrag vid Sixth International Symposium on Microbiology of Food and Cosmetics in Europe, Ispra, Italy, April 15, 1997 (ss. 224-227). Ispra (VA), Italy: European Commission, Joint Research Centre, Environment Institute.
Danielsson-Tham, M. (1997). Forskaren och journalisten: olika världar, olika budskap. I: Statens livsmedelsverk, Mat & Media. Konferensbidrag vid Mat & Media (ss. 1-3). Uppsala:
Tham, W. , Danielsson-Tham, M. , Ericsson, H. , Loncarevic, S. & Unnerstad, H. (1997). Use of molecular techniques in the understanding of human listeriosis: Listeria monocytrogenes – a food-borne pathogen. I: A. Aspán and R.W.A.W. Mulder, Pathogenic micro-organisms in poultry and eggs. 4. Development of monitoring procedures, rapid detection methods and techniques. Molecular Epidemiology of Campylobacter and Salmonela.. Konferensbidrag vid COST 97 Pathogenic micro-organisms in poultry and eggs (ss. 93-96). Uppsala: National Vetrerinary Institute, Uppsala, Sweden.
Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1997). Vadan och varthän med Listeria monocytogenes. I: Sveriges Veterinärförbund & Sveriges Veterinärmedicinska Sälllskap, Veterinärmötet 1997. Sammanställning av föredrag. Konferensbidrag vid Veterinärmötet 1997 (ss. 112-115).
Krovacek, K. & Danielsson-Tham, M. (1996). Aeromonas spp. in Swedish foods. I: Wilhelm Tham and Marie-Louise Danielsson-Tham, Proceedings of the symposium Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Konferensbidrag vid Food Associated Pathogens, Uppsala, Sweden, May 6-8, 1996 (ss. 175b-175c). Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.
Waak, E. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1996). Comparison of two methods for detection of Listeria monocytogenes in blue veined cheese. I: Wilhelm Tham & Marie-Louise Danielsson-Tham, Proceedings of the symposium Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Konferensbidrag vid Food Associated Pathogens, Uppsala, Sweden, May 6–8, 1996 (ss. 238-240). Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.
Unnerstad, H. , Nilsson, I. , Ericsson, H. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1996). Division of Listeria monocytogenes serovar 1/2a strains into two groups by PCR and restraiction enzymne analysis. I: Wilhelm Tham & Marie-Louise Danielsson-Tham, Proceedings of the symposium Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Konferensbidrag vid Food Associated Pathogens, Uppsala, Sweden, May 6-8, 1996 (ss. 242-243). Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.
Danielsson-Tham, M. (1996). Endringar i det mikrobiologiska økosystem: Betydning for næringsmiddelshygienen. Tilbake till hygienen? Hva bringer fremtiden av infeksjons-og resistensproblemer? Hvordan møter vi problemene? Hva kan internasjonale organer gjøre, hva gjør vi selv?. I: Etterutdanning i veterinærmedisin. Konferensbidrag vid Etterutdanning i veterinærmedisin – Veterinære fagdager, Veterinærhygienisk Forening, March 25–27, 1996 (ss. 1-3). Veterinærhygienisk Forening.
Danielsson-Tham, M. (1996). Foodborne infections and intoxications: insights and reflections. I: Wilhelm Tham & Marie-Louise Danielsson-Tham, Proceedings of the symposium Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Konferensbidrag vid Food Associated Pathogens, Uppsala, Sweden, May 6-8, 1996 (ss. 28-33). Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.
Danielsson-Tham, M. (1996). Kontroll av animaliska livsmedel: reflektioner över situationen i Sverige. Konferensbidrag vid Etterutdanning i veterinærmedisin – Veternære fagdager (ss. 1-2). Trondheim: Veterinaærhygienisk Forening, Den norske Veterinærforening.
Eklöw, A. , Danielsson-Tham, M. , Ericsson, H. , Loncarevic, S. , Mentzing, L. , Persson, I. , Unnerstad, H. & Tham, W. (1996). Listeriosis in the province of Värmland: The first reported outbreak of food-borne listeriosis in Sweden. I: Wilhelm Tham & Marie-Louise Danielsson-Tham, Proceedings of the symposium Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Konferensbidrag vid Food Associated Pathogens, Uppsala, Sweden, May 6–8, 1996 (ss. 222-223). Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.
Danielsson-Tham, M. (1996). Ny teknologi och nya mattrender: hygieniska synpunkter. I: Etterutdannning i veterinærmedisin. Konferensbidrag vid Etterutdanning i veterinærmedisin – Veterinære fagdager, Veterinærhygienisk Forening, March 25–27, 1996. Trondheim: Veterinærhygienisk Forening.
Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (1996). Programme Opening Ceremony: Food Associated Pathogens. I: Wilhelm Tham & Marie-Louise Danielsson-Tham, Proceedings of the symposium Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Konferensbidrag vid Food Associated Pathogens, Uppsala, Sweden, May 6-8, 1996. Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.
Unnerstad, H. , Bannerman, E. , Bille, J. , Danielsson-Tham, M. , Tham, W. & Waak, E. (1996). Prolonged contamination of a dairy with Listeria monocytogenes. I: Wilhelm Tham & Marie-Louise Danielsson-Tham, Proceedings of the symposium Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Konferensbidrag vid Food Associated Pathogens, Uppsala, Sweden, May 6-8, 1996 (ss. 240-241). Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.
Loncarevic, S. , Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (1996). Serovars and genomic characteristics of cheese isolates of Listeria monocytogenes. I: Wilhelm Tham & Marie-Louise Danielsson-Tham, Proceedings of the symposium Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Konferensbidrag vid Food Associated Pathogens, Uppsala, Sweden, May 6-8, 1996 (ss. 241-242). Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.
Danielsson Tham, M. , Loncarevic, S. & Tham, W. (1996). Serovars and genomic characteristics of Listeria monocytogenes isolated from raw milk cheese. Konferensbidrag vid Symposium on Bacteriological Quality of Raw Milk, Wolfpassing, Austria, March 13-15, 1996 (ss. 15-15).
Eklöw, A. , Danielsson-Tham, M. , Bannerman, E. , Bille, J. , Ericsson, H. , Jacquet, C. , Loncarevic, S. , Rocourt, J. & et al. (1996). Three important clones of Listeria monocytogenes. I: Wilhelm Tham & Marie-Louise Danielsson-Tham, Proceedings of the symposium Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Konferensbidrag vid Food Associated Pathogens, Uppsala, Sweden, May 6-8, 1996 (ss. 221-222). Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.
Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (1995). A case of food-borne listerios in Sweden and the significance of correct analyses of the food. I: 9th World Congress of Food Science and Technology abstracts of lectures and posters. Vol. II. Konferensbidrag vid 9th World Congress of Food Science and Technology, Budapest, Hungary, July 30 – August 4, 1995 (ss. 159-159). Budapest, Hungary: The Hungarian Scientific Society for Food Industry.
Waak, E. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1995). Detection of Listeria monocytogenes in blue veined cheese. I: Poster-sammanfattningar – Livsmedel 95. Konferensbidrag vid Livsmedel 95 – Livsmedelsforskardagarna, Uppsala, Sweden, October 18-19, 1995 (ss. MM8-MM8). Uppsala:
Loncarevic, S. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1995). How to reveal all Listeria monocytogenes clones in food samples?. I: Proceedings of the XII International Symposium on problems of listeriosis. Konferensbidrag vid XII International Symposium on Problems of Listeriosis, Perth, Australia, October 2–6, 1995 (ss. 277-277). Canning Bridge, W.A.: Promaco Conventions.
Ericsson, H. , Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (1995). Listeria monocytogenes serovar 4b strains divided into two groups using polymerase chain reaction (PCR) and restriction enzyme analysis (REA). I: Proceedings of the XII Interenational Symposium on Problems of Listeriosis. Konferensbidrag vid 12th International Symposium on Problems of Listeriosis, Perth, Australia, October 2–6, 1995 (ss. 421-421). Canning Bridge: Promaco Conventions.
Unnerstad, H. , Danielsson-Tham, M. , Waak, E. & Tham, W. (1995). Prolonged contamination of a dairy with Listeria monocytogenes: Molecular typing  of strains. I: Proceedings of the XII international symposium on problems of listeriosis. Konferensbidrag vid 12th International Symposium on Problems of Listeriosis, Perth, Australia, October 2–6, 1995 (ss. 449-449). Canning Bridge: Promaco Conventions.
Danielsson-Tham, M. , Bannerman, E. , Bille, J. , Ericsson, H. , Jacquet, C. , Loncarevic, S. , Rocourt, J. , Tham, W. & et al. (1995). The characterization of Swedish human Listeria monocygtogenes strains isolated 1958–1994. I: Proceedings of the XII International Symposium on Problems of Listeriosis. Konferensbidrag vid 12th International Symposium on Problems of Listeriosis, Perth, Australia, October 2–6, 1995 (ss. 469-469). Canning Bridge: Promaco Conventions.
Tham, W. , Neaves, P. & Danielsson-Tham, M. (1995). The search for Listeria monocytogenes. I: G.J. Arnold, P.S. Suthereland and E.A. Szabo, Listeria methods workshop manual detection, identification and typing of Listeria monocytogenes in foods. Konferensbidrag vid XII International Symposium on Problems of Listeriosis (ISOPOL XII), Perth, Australia, October 1-2, 1995 (ss. 21-24).
Eklöw, A. , Danielsson-Tham, M. , Tham, W. , Ericsson, H. , Loncarevic, S. & Unnerstad, H. (1995). Värmlandsutbrottet – det första listeriosutbrottet i Sverige där smittkällan identifierats. I: Poster-sammanfattningar – Livsmedel 95, Uppsala. Konferensbidrag vid Livsmedel 95 – Livsmedelsforskardagarna, Uppsala, Sweden, October 18-19, 1995 (ss. MM13-MM13). Uppsala:
Tham, W. , Danielsson-Tham, M. , Mårtensson, L. , Ringnér, Å. & Runehagen, A. (1994). A case of food-borne listeriosis in Sweden, 1993. I: Proceedings and abstracts volume 1. Konferensbidrag vid XVII Nordic Veterinary Congress, Reykjavik, Iceland, July 26–29, 1994 (ss. 82-82). Reykjavík: Icelandic Veterinary Association.
Tham, W. , Danielsson-Tham, M. , Mårtensson, L. , Ringnér, Å. & Runehagen, A. (1994). A case of food-brone listeriosis in Sweden, 1993. I: XVII. Nordic Veterinary Congress Proceedings and abstracts – volume 1. Konferensbidrag vid XVII. Nordic Veterinary Congress, Reykjavik, Iceland, July 26-29, 1994 (ss. 82-82). Reykjavik, Iceland: Icelandic Veterinary Association.
Norling, B. , Norberg, P. , Pudas, I. , Thisted-Lambertz, S. , Stålhandske, P. , Danielsson Tham, M. & Nilsson, A. (1994). A new method for the detection of pathogenic Yersinia enterocolitica in food. I: Giampietro Ravagnan & Claudio Chiesa, 6th International Symposium on Yersinia Program and Abstracts. Konferensbidrag vid 6th International Symposium on Yersinia, Rome, Italy, September 26–28, 1994.
Norling, B. , Norberg, P. , Pudas, I. , Thisted-Lambertz, S. , Stålhandske, P. , Danielsson Tham, M. & Nilsson, A. (1994). Ny metodik för påvisning av Yersinia enterocolitica i livsmedel. I: Livsmedel 94 forskardag & konferens, Göteborg den 26-27 oktober 1994 : program, abstracts. Konferensbidrag vid Livsmedel 94, Göteborg, Sweden, October 26-27, 1994 (ss. B3-B3). Göteborg: Göteborgs universitet. Avdelningen för klinisk näringslära.
Danielsson Tham, M. (1993). För och emot kvalitetssäkring. I: Livsmedel – Analystjänstköpare Konferens LSA 3, Hur köper vi våra laboratorietjänster inom livsmedelssektorn?. Konferensbidrag vid LAB 93 Kvalitetssäkring på laboratorier, 23–25 Mars 1993. Jönköping: Elmia Lab.
Danielsson Tham, M. (1993). Listerios-utbrott i Trøndelag. I: Johan Beck-friis, Allmänt veterinärmöte 1993, Sammanställning av föredrag. Konferensbidrag vid Allmänt veterinärmöte 1993 (ss. 184-184). Stockholm:
Danielsson Tham, M. (1993). Massmedia och politiker – en fara för folkhälsan?. Konferensbidrag vid Allmänt veterinärmöte 1993 (ss. 100-104).
Danielsson Tham, M. (1993). Matförgiftningsutbrott orsakat av Escherichia coli O157:H7. I: Johan Beck-friis, Allmänt veterinärmöte 1993, Sammanställning av föredrag. Konferensbidrag vid Allmänt veterinärmöte 1993 (ss. 189-191). Sveriges Veterinärförbund.
Englund, L. , Bille, J. , Danielsson Tham, M. , Eld, K. , Gavier-Widén, D. , Rocourt, J. & Tham, W. (1992). A possible outbreak of listeriosis in a farmed herd of fallow deer (Dama dama). I: Peter Gerner-Smidt, ISOPOL, Listeria 1992 The Eleventh International Symposium on Problems of Listeriosis (ISOPOL XI). Konferensbidrag vid Listeria 1992, The Eleventh International Symposium on Problems of Listeriosis (ISOPOL XI), Copenhagen, Denmark, May 11–14, 1992 (ss. 43-44). Copenhagen, Denmark: SSI.
Danielsson-Tham, M. , Bille, J. , Brosch, R. , Buchrieser, C. , Persson, K. , Rocourt, J. , Schwarzkopf, A. , Tham, W. & et al. (1992). Characterization of Listeria strains isoplated from soft cheese. I: Peter Gerner-Smidt, ISOPOL, Listeria 1992The Eleventh International Symposium on Problems of ListeriosisISOPOL XIEigtved’s Pakhus – Copenhagen11–14 May 1992. Konferensbidrag vid The Eleventh International Symposium on Problems of Listeriosis ISOPOL XI , Eigtved's Pakhus-Copenhagen, 11-14 May, 1992 (ss. 121-122).
Eld, K. , Danielsson Tham, M. , Gunnarsson, A. & Tham, W. (1992). Comparison of a cold enrichment method and the IDF method for isolation of Listeria monocytogenes from animal autopsy material. I: Listeria 1992 The Eleventh International Symposium on Problems of Listeriosis: book of abstracts. Konferensbidrag vid The Eleventh International Symposium on Problems of Listeriosis (ISOPOL VI), Copenhagen, Denmark, May 11–14, 1992 (ss. 158-159). København: Statens Seruminstitut.
Danielsson Tham, M. (1992). Livsmedelsburna viroser. I: Sveriges veterinärförbund, Sveriges Veterinämedicinska Sällskap, Allmänt Veterinärmöte 1992. Sammanställning av föredrag. Konferensbidrag vid Allmänt Veterinärmöte 1992. (ss. 63-67).
Ericsson, H. , Danielsson Tham, M. , Stålhandske, P. & Tham, W. (1992). Subtypning av en i Sverige vanlig fagovar av Listeria monocytogenes. I: Lars Åke Pellborn, Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 25–27 november 1992 Program & sammanfattningar. Konferensbidrag vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Älvsjö, Sweden, November 25-27, 1992 (ss. 250-250). Stockholm: Svenska läkaresällskapet.
Berndtson, E. , Danielsson Tham, M. & Engvall, A. (1991). Colonization of mice and houseflies with Campylobacter jejuni. I: Ruiz-Palacios, G. M., Calva, E., Ruiz-Palacios, B. R., Campylobacter  V proceedings of the fifth International Workshop on Campylobacter Infections, Puerta Vallarta, Mexico, 25 February - 1 March, 1989. Konferensbidrag vid 5th International Workshop on Campylobacter Infections, Puerto Vallerta, Mexico, February 25 - March 1, 1989 (ss. 58-60). Dept. of Infectious Diseases, Instituto Nacional de la Nutricion.
Danielsson Tham, M. (1991). Does the quality of drinking water affect the health of animals?. I: Proceedings NJF-seminarium 192 – Driksvatten till husdjur, Uppsala 6–7 mars 1991. Konferensbidrag vid NJF-seminarium 192 – Dricksvatten till husdjur, Uppsala 6–7 mars 1991 (ss. 77-78).
Tham, W. & Danielsson Tham, M. (1991). Epdemiology of listeriosis in Sweden. I: Canadian Institute of Food Science and Technology/International Union of Food Science and Technology, 8th World Congress of Food Science and Technology,Program and AbstractsToronto, Canada, September 29–October 4, 1991. Konferensbidrag vid 8th World Congress of Food Science and Technology, Toronto, Canada, September 29–October 4, 1991 (ss. 226-226).
Tham, W. , Danielsson Tham, M. , Persson, K. & Ursing, J. (1991). Epidemiology of listeriosis in Sweden. I: ASEPT (Association sur l’Asepsie de Production), Editeur, Rue des Docteurs Calmette et Guérin, LAVAL CEDEX, FRANCE, Compte-rendus de la Conference Internationale,Proceedings of the International Conference,Listeria et Sécurité AlimentaireListeria and Food Safety13–14 Juin/June 1991 – LAVAL – France. Konferensbidrag vid Listeria et Sécurité Alimentaire Listeria and Food Safety 13–14 Juin/June 1991 – LAVAL – France (ss. 188-188). LAVAL CEDEX, FRANCE:
Danielsson Tham, M. (1991). Guppearbeider ’’Hvor bør ressursene settes inn ved bekjempelse av de bakterielle zoonosene: Salmonellose, Campylobakteriose, Yersiniose, Listeriose’’. I: Nordisk komité for veternærvitenskapelig samarbeid,, Kjöttkontroll, tillpasset dagens sykdomspanoramaNordisk komité for veternærvitenskapelig samarbeid,6. symposium, Lysebu, Oslo, 15–16 april 1991. Konferensbidrag vid Kjöttkontroll, tillpasset dagens sykdomspanorama Nordisk komité for veternærvitenskapelig samarbeid, 6. symposium, Lysebu, Oslo, 15–16 april 1991 (ss. 109-112). Oslo: NK Vet.
Danielsson-Tham, M. (1990). Har pastöriseringen av mjölk överlevt sig själv?. I: Allmänt Veterinärmöte 1990,Sammanställning av föredrag. Konferensbidrag vid Allmänt Veterinärmöte 1990 (ss. 145-150).
Tham, W. , Sörqvist, S. & Danielsson Tham, M. (1990). Myter och nyheter om listerios. I: Johan Beck-Friis, Allmänt Veterinärmöte 1990 Sammanställning av föredrag. Konferensbidrag vid Allmänt Veterinärmöte 1990 (ss. 125-130). Stockholm: Sveriges veterinärförbund.
Danielsson-Tham, M. (1990). Tute hoc intristi, tibi omne est exedendum – Som man lagar får man äta: Næringsmiddelproduksjon i relasjon til kvalitet/etikk. I: Proceedings fra XVI. Nordiske Veterinærkongress,DYREHOLD I DET MODERNE SAMFUNN,Etiske, dyrevernmessige, bioteknologiske, sosiale/psykososiale og næringsmiddel-/miljøhygieniske aspekter, Oslo 31.7.–3.8 1990. Konferensbidrag vid XVI. Nordiske Veterinærkongress, Oslo 31.7.–3.8 1990 (ss. 113-115).
Danielsson Tham, M. , Jutell, I. & Tham, W. (1989). Why is listeriosis increasing among humans?. I: Länstyrelsen i Stockholms län, Healthy Animals, Safe Foods, Healthy Man, World association of Veterinary Food Hygienists Xth (Jubilee) International Symposium in Stockholm 2-7 July 1989. Konferensbidrag vid World association of Veterinary Food Hygienists Xth (Jubilee) International Symposium in Stockholm 2-7 July 1989 (ss. 316-319). Stockholm: Länstyrelsen i Stockholms län.
Danielsson-Tham, M. (1988). Matförgiftningsrisker i mass-catering. I: The Association of the Finnish Veterinary Food Hygienists, Elintarvikehygienian päivät, The Association of the Finnish Veterinary Food Hygienists, Annual Meeting 17–19 of March, 1988, Laivaristeily, Helsinki, Tokholma, Helsinki. Konferensbidrag vid The Association of the Finnish Veterinary Food Hygienists, Annual Meeting 17–19 of March, 1988 (ss. 45-49). Helsinki: The Association of the Finnish Veterinary Food Hygienists.
Berndtson, E. , Blomgren, G. & Danielsson Tham, M. (1987). Incidence of campylobacter on a broiler farm. I: The IVth International Workshop on Campylobacter Infections, Department of Clinical Bacteriology, University Göteborg, June 16–18, 1987, Göteborg, Sweden Programme and Abstracts. Konferensbidrag vid The IVth International Workshop on Campylobacter Infections, Department of Clinical Bacteriology, University Göteborg, Göteborg, Sweden, June 16–18, 1987 (ss. Abstract no. 17-.
Bergqvist, Å. & Danielsson Tham, M. (1986). Smittspridning av campylobacter inom fjäderfäslakteri. I: Hans Kindahl, Ingemar Jämte, XV Nordiska veterinärkongressen – 15th Nordic Veterinary Congress, Stockholm 28/7–1/8 1986 Proceedings. Konferensbidrag vid XV Nordiska veterinärkongressen – 15th Nordic Veterinary Congress, Stockholm, Sweden, July 28 - August 1, 1986 (ss. 355-358). Stockholm: Sveriges Veterinärförbund.
Danielsson-Tham, M. , Hammarberg, K. & Wittander, G. (1982). On the bacteriology of goat milk and cheese. I: Proceedings of the Third International Conference on Goat Production and Disease, January 10 to 15, 1982, Tucson, Arizona, USA, Hosted by the College of Agriculture, The University of Arizona. Konferensbidrag vid Third International Conference on Goat Production and Disease, January 10 to 15, 1982, Tucson, Arizona, USA (ss. 358-358). Tucson, Arizona, USA: College of Agriculture, The University of Arizona.
Danielsson Tham, M. & Wadström, T. (1980). Gram-negative, enterotoxigenic bacteria in foods associated with outbreaks of food poisoning. I: Institute of Veterinary Medicine – Robert von Ostertag-Institute, Congres Mondial, Infections et Intoxications d’Origine Alimentaire, Berlin (Ouest), 29.6–3.7. 1980, Abstracts Institute of Veterinary Medicine – Robert von Ostertag-Institute. Konferensbidrag vid Congres Mondial, Infections et Intoxications d’Origine Alimentaire, Berlin (Ouest), 29.6–3.7. 1980 (ss. 41-41). Berlin: Institute of Veterinary Medicine – Robert von Ostertag-Institute.
Hurvell, B. & Danielsson Tham, M. (1980). Zoonotic aspects of Yersinia enterocolitica with special reference to its ability to grow at low tempearture. Konferensbidrag vid XIth International Symposium on Food Microbiology organized by the Committee on Food Microbiology and Hygiene of the International Union of Microbiological Societies, Aalborg, Denmark, July 6-11, 1980.
Danielsson Tham, M. (1979). Användandet av serologiska metoder vid diagnostik av matförgiftningar. I: Sveriges Veterinärföbund, Allmänt veterinärmöte, november 1979 KOMPENDIUM, Sveriges Veterinärförbund, Stockholm 1979. Konferensbidrag vid Allmänt veterinärmöte, november 1979 (ss. 197-202). Stockholm: Sveriges Veterinärförbund.
Danielsson-Tham, M. (1979). Patogener i slam. I: Svenska vatten-och avloppsverksföreningen, Arbetsmiljöfrågor inom kommunal VA-teknik – föredrag och diskussioner vid konferens 29–30 maj 1979. Konferensbidrag vid Arbetsmiljöfrågor inom kommunal VA-teknik – föredrag och diskussioner vid konferens 29–30 maj 1979 (ss. 21-24).
Danielsson Tham, M. & Wadström, T. (1978). Enterotoxinbildande Gram-negativa bakteier. I: BENGT WESTERLING TAIMO., XIII Nordiska Veterinärkongressen, 13th Nordic Veterinary Congress, Turko – Åbo, 19–22 July, 1978, FÖREDRAG OCH RAPPORTER, Esitelemät ja raportit, Prodeedings, Föredrag och rapporter, Proceedings. Konferensbidrag vid 13th Nordic Veterinary Congress (ss. 70-73). Turku – Åbo: Nordiska Veterinärkongressen.
Danielsson-Tham, M. (1978). Salmonella i avloppsvatten och slam. I: Bengt Westerling Toim., XIII Nordiska Veterinärkongressen, Pohjoismainen Eläninlääkärrikongressi Turko – Åbo, 19–22 July, 1978, FÖREDRAG OCH RAPPORTER, Esitelemät ja raportit, Prodeedings,. Konferensbidrag vid 13th Nordic Veterinary Congress, Turko – Åbo, 19–22 July, 1978 (ss. 102-103). Helsinki: Nordiska Veterinärkongressen.
Wadström, T. , Möllby, R. & Danielsson Tham, M. (1978). Tre livsmedelsburna utbrott av enterotoxinbildande Escherichia coli och Klebsiella pneumonia. I: XXXV Läkaresällskapets Riksstämma anordnad av Svenska Läkaresällskapet på Stockholmsmässan, Älvsjö, Stockholm, 29 november–2 december, 1978 sammanfattningar. Konferensbidrag vid XXXV Läkaresällskapets Riksstämma anordnad av Svenska Läkaresällskapet på Stockholmsmässan, Älvsjö, Stockholm, November 29 – December 2, 1978 (ss. 35-35). Stockholm: Svenska läkaresällskapet.
Danielsson-Tham, M. , Hansson (stadsveternär), N. , Brag, H. , Olsson, E. , Wadström, T. & Möllby, R. (1977). Incidence of enterotoxigenic and enteroinvasive E. coli in Swedish food. I: De Nederlandse Vereniging voor Microbiologi, Ninth Meeting of the North European Microbiological Group, Amsterdam, August 9–11, 1977. Konferensbidrag vid Ninth Meeting of the North European Microbiological Group, Amsterdam, August 9–11, 1977.
Danielsson Tham, M. (1977). Livsmedelsarbetaren: den vanligaste smittokällan vid stafylokockmatförgiftning?. I: Sveriges Veterinärförbund, Stockholm, Allmänt veterinärmöte, oktober 1977, KOMPENDIUM, Sveriges Veterinärförbund, Stockholm 1977. Konferensbidrag vid Allmänt veterinärmöte, 13–15 oktober 1977 (ss. 38-41). Stockholm: Sveriges Veterinärförbund.
Danielsson Tham, M. & Hellberg, B. (1973). Demonstration by gel double diffusion technique on microslide of enterotoxin production by staphylococci isolated frpm meat factory workers. I: W.A.V.F.H., 6th International Symposium of World Association of Veterinary Food-Hygienists, Elsinore, Denmark, 20th–24th August, 1973. Konferensbidrag vid 6th International Symposium of World Association of Veterinary Food-Hygienists, Elsinore, Denmark, 20th–24th August, 1973 (ss. 18-19).

Manuskript

Parihar, V. S. , Barbuddhe, S. B. , Kalorey, D. R. , Khandait, V. Y. , Danielsson-Tham, M. & Tham, W. Isolation of Listeria monocytogenes from human clinical cases in India.

Proceedings (redaktörsskap)

Danielsson-Tham, M. (ed.) & Tham, W. (ed.) (2010). Second Symposium on Food Associated Pathogens. Grythyttan: Restaurang- och hotellhögskolan.
Tham, W. (ed.) & Danielsson-Tham, M. (ed.) (2004). ISOPOL XV – XV International Symposium on Problems of Listeriosis, Uppsala, Sweden, September 12–15, 2004: Programme and Delegates list. Uppsala: Dep of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, SLU.
Danielsson-Tham, M. (ed.) , Tham, W. (ed.) & Ericsson, H. (ed.) (2004). ISOPOL XV – XV International Symposium on Problems of Listeriosis, Uppsala, Sweden, September 2004: ABSTRACTS. Uppsala: Dep of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, SLU.
Danielsson-Tham, M. (ed.) (2002). Hushållningssällskapets utbildningsdagar i LIVSMEDELSHYGIEN. Uppsala: Inst. för livsmedelshygien, Veterinärmedicinska fakulteten, SLU.
Danielsson-Tham, M. (ed.) & Tham, W. (ed.) (2000). Nordic PFGE meeting January 27–28, 2000, Uppsala, Sweden. Uppsala: Dep of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, SLU.
Danielsson-Tham, M. (ed.) & Tham, W. (ed.) (1997). Concluding remarks and general discussion: Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.
Danielsson-Tham, M. (ed.) & Tham, W. (ed.) (1996). Proceedings and Programme: Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Uppsala: Dep of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, SLU.
Danielsson-Tham, M. (ed.) & Tham, W. (ed.) (1996). Proceedings of the symposium Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.

Rapporter

Beck-Friis, J. & Danielsson-Tham, M. (. (2004). ISOPOL XV – internationellt listeriasymposium i Uppsala. Svensk Veterinärtidning.
Nerbrink, E. , Borch, E. , Danielsson Tham, M. , Hansen, F. & Tham, W. (2000). Jämförelse av metoder för typning av Listeria monocytogenes. Kävlinge: Swedish Meats (Swedish meats R & D Rapport R I-364-98169).
Algers, B. , Borgefors, G. , Gerhardson, B. , Hansson, K. , Lindgren, J. E. , Niskanen, R. & Danielsson-Tham, M. (1997). Institutionskulturer: SLUs skapelser. .
Danielsson Tham, M. & Tham, W. (1994). Nya metoder vid diagnostik av matförgiftningar. Uppsala: (Veterinärmedicin ).

Samlingsverk (redaktör)

Danielsson-Tham, M. (ed.) (2013). Matens kvaliteter. Stockholm: KUNGLIGA SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN (KUNGLIGA SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS TIDSKRIFT ).
Hammarberg, K. (ed.) & Danielsson-Tham, M. (ed.) (2004). Bakteriologi, hygien och egenkontroll vid ystning i småskalig produktion: Kompendium Juni 2004 (Juni 2004ed.). Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg.

Övrigt

Hansson, M. & Danielsson-Tham (intervjuobjekt), M. (2013). Mat mättad med kemikalier: Nyheter P4 Sjuhärad – Sveriges Radio. Stockholm: Sveriges Radio Stockholm.
Danielsson Tham, M. (2006). Tack och farväl!. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (2005). Inspektorns spalt. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (2004). Det är roligt med studenter!. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (2004). Fortsätt att kämpa!. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (2004). Kunskapens frukt!. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (2004). Snart är det jullov!. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (2003). God Jul, Gott Nytt År, Glad Påsk!. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (2003). Svikna löften!. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (2003). Varför tryter orken?. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (2003). VÄLKOMMEN!. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (2002). Det blev vår även i år!. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (2002). Du är djurens enda hopp!. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (2002). HÄNRYCKNINGENS TID!. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (2002). Nytt läsår!.
Danielsson Tham, M. (2002). Ur led är tiden!. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (2001). Bli en kaxigare veterinär!. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (2001). DÅ VAR DET DAGS IGEN!. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (2001). Inspektor. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (2001). Studenten – en resurs!.
Danielsson Tham, M. (2001). TRADITIONERNA BEVARAR VI!. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (2001). Åter höst!. Uppsala: VMF.
Danielsson Tham, M. (1993). Med ögat på julbordets mikroliv. Stockholm: Konsumentgillesförbundet.(Fakta)
Alsén-Eklöf, E. & Danielsson Tham (intervjuobjekt), M. (1990). Sveriges professor i livsmedelshygien: Välj risknivå med öka kunskap!. Uppsala: Statens livsmedelsverk.(Livstecknet)
Wentzel, A. & Danielsson-Tham (intervjuobjekt), M. (1989). Törs vi äta julskinkan?. Stockholm: Forskning och Framsteg.(Forskning och Framsteg)
Lindroos (Redaktör), A. & Danielsson-Tham (Intervjuobjekt), M. (1986). Bladmagen proudly presents: Institutionen för livsmedelshygien. Uppsala: Veterinärmedicinska föreningen (VMF).
Danielsson Tham, M. (1985). Salmonella bacteria: detection in foods. (Nordisk metodikkommitté för livsmedel – Nordic Committee on Food Analysis)
Danielsson Tham, M. (1979). Veterinärmedicinska fakulteten: Professuren i livsmedelshygien. Uppsala: SLU.(Promotions- och installationsskrift, Sveriges Lantbruksuniversitet)