This page in English

Forskningsämne

Måltidskunskap

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Åsa Öström

Forskningsområden

  • Estetisk gestaltning
  • Hantverk
  • Hållbar utveckling
  • Mat och dryck i kombination
  • Mat och hälsa
  • Mat och måltid
  • Måltidsekologi
  • Måltidskunskap
  • Sensorik

Ämnet måltidskunskap belyser frågor inom det gastronomiska fältet med ett fokus på måltider ur ett helhetsperspektiv. Ämnet grundar sig i förståelsen av måltiden genom samspelet mellan aspekter som rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen. Den vetenskapliga ansatsen är samhällsvetenskaplig och humanistisk med inslag av naturvetenskap integrerat med gastronomiskt hantverk och estetiskt gestaltande. Ämnet är således tvärvetenskapligt och i mötet med andra ämnen kan breddade och/eller fördjupade perspektiv på hållbara måltider i samhället skapas.

Forskningen och forskarutbildningen i måltidskunskap vid Örebro universitet är mångfacetterad och bedrivs inom flera olika områden. Måltiden ur sociala och kulturella perspektiv inkluderar relationer mellan människan och maten, från produktion till konsumtion där även det gastronomiska hantverket och utövandet av gastronomiska praktiker ingår. Hållbart arbetsliv inom den gastronomiska sektorn är ett annat område, där fokus ligger på frågor om social och finansiell hållbarhet. Området sensorik belyser frågor om hur våra sinnen fungerar, om produkters sensoriska egenskaper och dess betydelse för upplevelse och agerande. Utifrån dessa områden bidrar forskningen med ett helhetsperspektiv på och kunskaper om gastronomiska kompetenser och färdigheter samt om gastronomins roll i samhället.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt