This page in English

Forskningsämne

Måltidskunskap

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Åsa Öström

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

  • Måltidsekologi

Ämnet måltidskunskap är en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö där måltiden och måltidsupplevelsen studeras ur samhälleliga, kulturella och naturvetenskapliga som praktiskt/estetiska perspektiv. Inom ämnet bedrivs forskning med inriktning mot Culinary Arts (kreativt hantverk, konstnärlighet, sociala och kulturella perspektiv på måltiden), integrerat med Sensory Science (upplevelser av komplexa måltidssituationer) och Hospitality Management (ledarskap, värdskap).

Den teoretiska ramen för utbildning, forskning och estetisk gestaltning vid Restaurang- och hotellhögskolan präglas av "The Five Aspects Meal Model" (FAMM). Utifrån modellen härleds en rad frågor om rummets, mötets, produktens, styrsystemets och atmosfärens/stämningens betydelse för måltiden. De fem aspekterna är centrala för måltidskunskapens identitet och gäller som utgångspunkt för ämnets och akademins verksamhet.

Forskningen såväl som utbildningen baseras på de tre kunskapsformerna teori/vetenskap, hantverk/praktisk kunskap och tillämpad estetisk gestaltning. Den pågående forskningen tar avstamp i teori/vetenskap men hämtar inspiration och forskningsfrågor från praktisk kunskap inom restaurang- och hotellbranschen och näraliggande verksamheter. Den estetiska gestaltningen är en del av forskningen eftersom akademien enligt regeringsbeslut (1991) ska verka för restaurangnäringens estetiska gestaltning.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt