This page in English

Markus Jansson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 019 6021000

Rum: -

Markus Jansson

Forskningsämne

Om Markus Jansson

Markus Jansson arbetar som specialistläkare vid Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Sedan maj 2017 är han doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet.

Forskning

Markus examensarbete under specialiseringstjänstgöring handlade om kostnadseffektiviteten av antibiotikaprofylax vid planerade kejsarsnitt.

Doktorandprojektet berör bäckenbottenskador och –dysfunktion hos kvinnor som föder sitt första barn. De första två arbetena undersöker validiteten av dokumentation av förlossningsbristningar resp förekomst och riskfaktorer för olika typer av förlossningsbristningar. De återstående arbetena är planerade att studera riskfaktorer för olika former av bäckenbottendysfunktion såsom urininkontinens, avföringsinkontinens och framfall, samt deras påverkan på livskvaliteten.

Undervisning

Markus Jansson föreläser om kvinnans bäckenbottenanatomi och -funktion på läkarprogrammet. Han håller även seminarier rörande abort och sterilisering samt om global hälsa med fokus på mödrar och barns hälsa. Vidare föreläser han om förlossningsbristningar för barnmorskor och ST-läkare i obstetrik och gynekologi.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Jansson, M. , Franzén, K. , Hiyoshi, A. , Tegerstedt, G. , Dahlgren, H. & Nilsson, K. (2020). Risk factors for perineal and vaginal tears in primiparous women: the prospective POPRACT-cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth, 20 (1).
Jansson, M. , Nilsson, K. & Franzén, K. (2019). Development and validation of a protocol for documentation of obstetric perineal lacerations. International Urogynecology Journal, 30 (12), 2069-2076.
Jansson, M. , Cao, Y. , Nilsson, K. , Larsson, P. & Hagberg, L. (2018). Cost-effectiveness of antibiotic prophylaxis in elective cesarean section. Cost Effectiveness and Resource Allocation, 16.

Konferensbidrag

Jansson, M. , Nilsson, K. & Franzén, K. (2018). Development and Validation of a Protocol for Documentation of Obstetric Perineal Lacerations. Konferensbidrag vid SFOG-veckan 2018, Uppsala, 27-31 augusti, 2018..
Jansson, M. , Hagberg, L. & Larsson, P. (2015). Kostnadsminimeringsanalys av antibiotikaprofylax vid elektiva sectio: Vetenskapligt ST-projekt. Konferensbidrag vid SFOG-veckan 2015, Jönköping.