This page in English

Markus Jansson

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: bWFya3VzLmphbnNzb247b3J1LnNl

Telefon: 019 6021000

Rum: -

Markus Jansson
Forskningsämne

Om Markus Jansson

Markus Jansson affilierad forskare vid Örebro universitet samt biträdande överläkare vid Kvinnosjukvård och Förlossning, Danderyds sjukhus.

Forskning

Markus disputerade 2022 vid Örebro universitet med sin avhandling "Perineal and Vaginal Tears in Primiparous Women". Avhandlingens första två studier undersökte validiteten av dokumentation av förlossningsbristningar resp förekomst och riskfaktorer för olika typer av förlossningsbristningar. Den tredje och fjärde studien undersökte prevalens och riskfaktorer för urininkontinens, fekal inkontinens, tarmtömningssvårigheter och framfallsymtom ett år efter förlossningen. 

I den fortsatta forskningen studeras förlossningsskador på m. levator ani resp analsfinkterkomplexet med 3D-ultraljud. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript