This page in English

Martin Hunter

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303137

Rum: N3007

Martin Hunter

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier | 

Kapitel i böcker, del av antologier

Hunter, M. & Curinier, S. (2018). Training for canoeing. I: Don McKenzie and Bo Berglund, Handbook of Sports Medicine and Science, Canoeing (ss. 71-91). . Wiley-Blackwell.