This page in English

Micael Waldenborg

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Micael Waldenborg
Forskningsämne

Om Micael Waldenborg

Micael Waldenborg är biomedicinsk analytiker med inriktning mot klinisk fysiologi (Örebro universitet,2006) samt doktor i medicinsk vetenskap (Örebro universitet, 2014). Han är anställd vid fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro (Region Örebro Län), där han sedan 2015 har en kombinerad tjänst som omfattar både kliniskt arbete (främst ekokardiografi) och att fungera som klinikens forskningskoordinator.


Micaels egna forskningsintresse är (och har) främst fokuserat på ekokardiografi; både i termer av klinisk tillämpning samt gällande utveckling av potentiellt nya metoder inom detta område. Detta intresse inkluderar även handledning, samt partiell tjänstgöring kontra Örebro universitet (dvs. undervisning).

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag