This page in English

Micael Waldenborg

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Micael Waldenborg

Forskningsämne

Om Micael Waldenborg

Micael Waldenborg är biomedicinsk analytiker med inriktning mot klinisk fysiologi (Örebro universitet,2006) samt doktor i medicinsk vetenskap (Örebro universitet, 2014). Han är anställd vid fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro (Region Örebro Län), där han sedan 2015 har en kombinerad tjänst som omfattar både kliniskt arbete (främst ekokardiografi) och att fungera som klinikens forskningskoordinator.


Micaels egna forskningsintresse är (och har) främst fokuserat på ekokardiografi; både i termer av klinisk tillämpning samt gällande utveckling av potentiellt nya metoder inom detta område. Detta intresse inkluderar även handledning, samt partiell tjänstgöring kontra Örebro universitet (dvs. undervisning).

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Arevström, L. , Bergh, C. , Landberg, R. , Wu, H. , Rodriguez-Mateos, A. , Waldenborg, M. , Magnuson, A. , Blanc, S. & et al. (2019). Freeze-dried bilberry (Vaccinium myrtillus) dietary supplement improves walking distance and lipids after myocardial infarction: an open-label randomized clinical trial. Nutrition Research, 62, 13-22.
Hellstrandh Jorstig, S. , Waldenborg, M. , Lidén, M. , Wodecki, M. & Thunberg, P. (2016). Determination of Right Ventricular Volume by Combining Echocardiographic Distance Measurements. Echocardiography, 33 (6), 844-853.
Kumar, S. , Waldenborg, M. , Bhumireddy, P. , Ramkissoon, K. , Loiske, K. , Innasimuthu, A. L. , Grodman, R. S. , Heitner, J. F. & et al. (2016). Diastolic function improves after resolution of takotsubo cardiomyopathy. Clinical Physiology and Functional Imaging, 6 (1), 17-24.
Waldenborg, M. , Lidén, M. , Kähäri, A. & Emilsson, K. (2015). Effect on left ventricular mass and geometry in patients with takotsubo cardiomyopathy. Scandinavian Cardiovascular Journal, 49 (1), 27-38.
Sundström, D. , Waldenborg, M. , Magnuson, A. & Emilsson, K. (2013). Chronic nicotine effects on left ventricular function in healthy middle-aged people: an echocardiographic study. Clinical Physiology and Functional Imaging, 33 (4), 317-324.
Sundström, D. , Waldenborg, M. & Emilsson, K. (2012). Acute effects on the ventricular function in Swedish snuffers: an echocardiographic study. Clinical Physiology and Functional Imaging, 32 (2), 106-113.
Kumar, S. , Waldenborg, M. , Bhumireddy, P. , Ramkissoon, K. , Innasimuthu, A. L. , Loiske, K. , Emilsson, K. & Lazar, J. M. (2012). Diastolic function improves after resolution of takotsubo cardiomyopathy. European Heart Journal, 33 (suppl 1), 801-801.
Loiske, K. , Waldenborg, M. , Fröbert, O. , Rask, P. & Emilsson, K. (2011). Left and right ventricular systolic long-axis function and diastolic function in patients with takotsubo cardiomyopathy. Clinical Physiology and Functional Imaging, 31 (3), 203-208.
Waldenborg, M. , Soholat, M. , Kähäri, A. , Emilsson, K. & Fröbert, O. (2011). Multidisciplinary assessment of takotsubo cardiomyopathy: a prospective case study. BMC Cardiovascular Disorders, 11, 14.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Waldenborg, M. (2014). Echocardiographic measurements at Takotsubo cardiomyopathy: transient left ventricular dysfunction. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Konferensbidrag

Jorstig, S. , Emilsson, K. , Waldenborg, M. , Lidén, M. , Wodecki, M. & Thunberg, P. (2016). Distance and area measurement of the right atrium and ventricle by echocardiography and cardiac magnetic resonance imaging: do we measure the same thing?. Konferensbidrag vid 19th Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, Seville, Spain, December 2-5, 2015 (ss. 214-214). Oxford University Press.