This page in English

Mihaela Mihnea

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Mihaela Mihnea
Forskningsämne

Om Mihaela Mihnea

Mihaela Mihnea är forskare vid Restaurang och Hotellhögskolan. Hon är utbildad ingenjör inom livsmedelskemi vid universitetet i Dunarea de Jos i Rumänien. Hon har en masterexamen i livsmedelssäkerhet och bioteknik. Hennes doktorsexamen är i livsmedelsbioteknologi från University of Burgos, Spanien 2015. Mihaela hade under två år en postdoktoranställning vid StellenboschUniversitet i Sydafrika där hon genomförde olika forskningsprojekt  isamarbetade med vinindustrin.. År 2017 flyttade hon till Sverige där hon som forskare arbetade tillsammans med branschpartnersbåde i forsknings- och / eller innovationsprojekt. Hon har stor erfarenhet av att anordna workshops, seminarier och kurser för medarbetare inom industri och inom forskning..

Mihaelaär  sekreterare för European Sensory Network och aktiv medlem i Nordic Sensory Network, samt Spaniens och Sveriges sensoriska nätverk.

Forskning

Mihaela Mihnea har erfarenhet av forskning inom sensorisk vetenskap med fokus på fysikalisk och kemisk sammansättning av livsmedel och hur det relaterar till sensorisk perception av mat. Att integrera sensorik och konsumentvetenskap med produktutveckling och marknadsföring i multidisciplinära-projekt är hennes främsta intresse.

Mihaela har varit involverad i både nationella och internationella multidisciplinära projekt. Exempel är mat för äldre med sväljstörningar. Utveckling av innovativa produkter baserade på nya råvaror som alger. Texturförbättringar av livsmedel vilket innefattar utveckling av vokabulär för upplevelse av munkänsla. Utveckling av  sensoriska metoder. , Att definiera svensk smak i produkter som öl och vin samt utveckling av köttersättningsprodukter..

Publikationer

Mihaela Mihnea har publicerat artiklar, bokkapitel och konferensbidrag inom området sensorisk vetenskap, panelkompetens, livsmedelssammansättning och sensorisk perception, kemi för vin / vinframställning, bioteknik och saltreduktion. Publikationerna som Mihnea har publicerat finns under fliken publikationer och på https://www.researchgate.net/profile/Mihaela_Mihnea

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Andersson, J. , Garrido-Bañuelos, G. , Bergdoll, M. , Vilaplana, F. , Menzel, C. , Mihnea, M. & Lopez-Sanchez, P. (2022). Comparison of steaming and boiling of root vegetables for enhancing carbohydrate content and sensory profile. Journal of Food Engineering, 312.
Ben Tobin, A. , Mihnea, M. , Hildenbrand, M. , Miljkovic, A. , Garrido-Banuelos, G. , Xanthakis, E. & Lopez-Sanchez, P. (2020). Bolus rheology and ease of swallowing of particulated semi-solid foods as evaluated by an elderly panel. Food & Function, 11 (10), 8648-8658.
Garrido-Bañuelos, G. , Ballester, J. , Buica, A. & Mihnea, M. (2020). Exploring the Typicality, Sensory Space, and Chemical Composition of Swedish Solaris Wines. Food Science and Technology (London), 9 (8).
Nielsen, T. , Mihnea, M. , Båth, K. , Cunha, S. C. , Fereira, R. , Fernandes, J. O. , Goncalves, A. , Nunes, M. L. & et al. (2020). New formulation for producing salmon pate with reduced sodium content. Food and Chemical Toxicology, 143.
Mihnea, M. , Aleixandre-Tudo, J. L. , Kidd, M. & du Toit, W. (2019). Basic In-Mouth Attribute Evaluation: A Comparison of Two Panels. Food Science and Technology (London), 8 (1).
Mihnea, M. , González-Sanjosé, M. L. , Velasco-López, M. T. , Rivero-Pérez, M. D. , Ortega-Heras, M. & Pérez-Magariño, S. (2016). Effect of Pre-Fermentative Strategieson the Composition of Prieto Picudo (Vitis vinífera) Red Wines. OALib Journal, 3.
Mihnea, M. , González-Sanjosé, M. L. , Ortega-Heras, M. & Pérez-Magariño, S. (2015). A comparative study of the volatile content of Mencía wines obtained using different pre-fermentative maceration techniques. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, 64 (1), 32-41.
Ballester, J. , Mihnea, M. , Peyron, D. & Valentin, D. (2014). Perceived minerality in wine: a sensory reality?. Wine & Viticulture Journal, 29 (4), 30-33.
Ballester, J. , Mihnea, M. , Peyron, D. & Valentin, D. (2013). Exploring minerality of Burgundy Chardonnay wines: A sensory approach with wine experts and trained panellists. Australian journal of grape and wine research, 19 (2), 140-152.
Mihnea, M. , González-Sanjosé, M. L. , Ortega-Heras, M. , Pérez-Magariño, S. , García-Martin, N. , Palacio, L. , Prádanos, P. & Hernández, A. (2012). Impact of must sugar reduction by membrane applications on volatile composition of Verdejo wines. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60 (28), 7050-7063.
Ballester, J. , Mihnea, M. , Peyron, D. & Valentin, D. (2011). Minéralité du vin: une réalité sensorielle?. Revue des oenologues et des techniques vitivinicoles et oenologiques (141), 43-44.
Garcia-Martin, N. , Perez-Magarino, S. , Ortega-Heras, M. , Gonzalez-Huerta, C. , Mihnea, M. , Luisa Gonzalez-Sanjose, M. , Palacio, L. , Pradanos, P. & et al. (2011). Sugar reduction in white and red musts with nanofiltration membranes. Desalination and Water Treatment, 27 (1-3), 167-174.
García-Martín, N. , Perez-Magarino, S. , Ortega-Heras, M. , González-Huerta, C. , Mihnea, M. , Luisa González-Sanjosé, M. , Palacio, L. , Prádanos, P. & et al. (2010). Sugar reduction in musts with nanofiltration membranes to obtain low alcohol-content wines. Separation and Purification Technology, 76 (2), 158-170.

Konferensbidrag

Gonzáles-Sanjosé, L. , Mihnea, M. , Ortega-Heras, M. & Pérez-Magariño, S. (2013). Efecto de diversas técnicas de Maceración pre-fermentativas sobre los compuestos volátiles mayoritaros de vinos blancos de Albarín. Konferensbidrag vid Enoforum, Arezzo, Italia, May 7-9, 2013.