This page in English

Mikael Holmgren

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: bWlrYWVsLmhvbG1ncmVuO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303860

Rum: F2207

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Mikael Holmgren

Mikael Holmgren är universitetslektor i statsvetenskap. Han disputerade vid Göteborgs Universitet 2017 och var postdoktor vid Universitetet i Oslo fram till 2021. Hans forskning fokuserar på organiseringen av den lagstiftande, verkställande och dömande makten och har publicerats i bl.a. British Journal of Political Science, Journal of Politics, och Journal of Public Administration Research and Theory.

Inom projektet Att styra dagordningen i Sveriges Riksdag (finansierat av Vetenskapsrådet) undersöker han hur partistrategiska överväganden kan påverka organiseringen av lagstiftningsprocessen och hur organiseringen av lagstiftningsprocessen i sin tur kan påverka innehållet i förslagen som i slutändan blir lag.

Han undervisar på delkurserna Politiska system och Politiska processer samt handleder kandidatuppsatser.