This page in English

Forskningsmiljö

OPaL - The Open Parliament Laboratory

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Martin Karlsson

De senaste decenniernas metodologiska och teknologiska utveckling har lett till stora framsteg kring forskning kring stora datamängder. Samtidigt har ett omfattande arbete med digitalisering av arkivmaterial tillgängliggjort nya forskningsmaterial inom en bredd av områden. Dessa möjligheter till trots är kännedomen och kunskapen om big data-analyser generellt låg, inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap.

OPaL är en forskningsmiljö fokuserad på att skapa en infrastruktur för att lättare kunna använda och analysera stora datamängder. Forskningsmiljön utgår från den svenska riksdagens öppna data, ett unikt digitaliserat arkiv som sträcker sig tillbaka till 1500-talet. Inom ramen för OPaL utvecklas en sökmotor och analysverktyg för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med utgångspunkt i riksdagens öppna data.