This page in English

Mikael Selvin

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Mikael Selvin
Forskningsämne

Om Mikael Selvin

Bakgrund

Mikael, född -78, har sedan han blev sjuksköterska 2004 primärt arbetat inom psykiatri och hemsjukvård. Han är vidareutbildad specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård och blev redan från början extra intresserad och engagerad i förbättringsarbete, organisation och de pedagogiska delarna i yrket. Efter att ha varit studentansvarig i många år i verksamheten blev han 2011 tillfrågad om att bli involverad i psykiatrikursen som ingår i sjuksköterskeprogrammet. Det blev vägen in i lärarjobbet men också vägen in i forskningsvärlden då en doktorandutbildning påbörjades 2013. Numera arbetar Mikael med undervisning 50% och forskning 50%.

Undervisning

Mikael är kursansvarig för kurserna:

- Specifik omvårdnad vid psykiatrisk ohälsa 7,5hp (OM1729)

- Yrkesroll och ledarskap 15hp (OM1721)

Därutöver undervisar han i utvecklings- och hälsopsykologi samt hälsofrämjande arbete. All undervisning är inom sjuksköterskeprogrammet.

Forskningsinriktning

Området är medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap. Mikael har valt att studera vårdkvalitet med fokus på begreppet delaktighet inom rättspsykiatrisk vård.

 

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Selvin, M. , Almqvist, K. , Kjellin, L. & Schröder, A. (2021). Patient participation in forensic psychiatric care: Mental health professionals' perspective. International Journal of Mental Health Nursing, 30 (2), 461-468.
Selvin, M. , Almqvist, K. , Kjellin, L. & Schröder, A. (2016). The Concept of Patient Participation in Forensic Psychiatric Care: The Patient Perspective. Journal of Forensic Nursing, 12 (2), 57-63.