This page in English

Mikko Hellgren

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: bWlra28uaGVsbGdyZW47b3J1LnNl

Telefon: 019 302218

Rum: X1210

Forskningsämne

Om Mikko Hellgren

Avhandling
Enzymatic studies of alcohol dehydrogenase by a combination of in vitro and in silico methods.

Aktuella projekt
Undersökning av effekterna när den blodtryckssänkande behandlingen minskas eller sätts ut hos multisjuka äldre – en pilotstudie.
Generellt så är ett för högt blodtryck förenat med en ökad mortalitetsrisk. Forskningen ger dock stöd för att lågt blodtryck hos äldre och multisjuka är associerat med en högre mortalitetsrisk. Orsakssambanden är inte klarlagda. Den är studien avser att undersöka effekten av att minska eller avsluta antihypertensiv behandling hos multisjuka äldre med ”gränsvärdesblodtryck”. I pilotstudien ingår att insamla data och utvärdera utfallen från en rad patientrelaterade variabler. Resultaten från pilotstudien skall ligga till grund för utformningen av en randomiserad interventionsstudie med målet att besvara hypotesen att en minskad eller utsatt antihypertensiv behandling hos multisjuka äldre med ”gränsvärdesblodtryck” medför en minskad morbiditet och mortalitet.

Teoretisk modellering av risker för biverkningar vid polyfarmaci.
Forskningsrapporter i form av randomiserade interventionsstudier vid förskrivning av läkemedel till patienter med polyfarmaci är sällsynta. Orsaken till detta är förmodligen rent matematiska, eftersom antalet möjliga kombinationer av läkemedel och doser snabbt blir absurt stora. I den här studien är syftet att skapa en teoretisk modell som ger en ökad förståelse för risker vid förskrivning av läkemedel hos patienter med polyfarmaci. Flera kliniska studier har visat att riskerna för allvarliga läkemedelsbiverkningar ökar med antalet läkemedel.


Forskningsområden
Hypertoni, multisjuklighet, polyfarmaci, systembiologi

Grundutbildning
-Erbjuder studentprojekt för intresserade läkarstudenter på T5 eller senare. -Studenter på grundutbildningsnivå som hyser intresse för systembiologisk forskning och/eller polyfarmaci hos äldre är välkomna att kontakta mig via e-post för diskussion kring upplägg av projekt- eller examensarbeten.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag