This page in English

Forskningsprojekt

En kvalitativ studie om äldres, anhörigas och vårdpersonals upplevelser av vården av äldre

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2017 - 2027

Kontaktperson

Emma Nilsing Strid

Forskningsämne

Detta är en kvalitativ studie om äldres, anhörigas och vårdpersonals upplevelser av vården av äldre. Individuella intervjuer och fokusgruppdiskussioner kommer att genomföras under hösten 2018 i Region Örebro. Resultat redovisas i slutet av 2019. Studien ingår som delarbete i en avhandling.

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län

Samarbetspartners