This page in English

Mio Pettersson

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303152

Rum: B3316

Mio Pettersson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Mio Pettersson

Mio arbetar inom ett forskningsprojekt inriktat mot förekomsten av högfluorerade ämnen, Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i avrinningsvatten från avfallsanläggningar. Ämnesgruppen PFAS har vissa speciella egenskaper framför allt genom att vara både vatten- och smutsavstötande. Denna egenskap är väldigt önskvärt i många konsumentprodukter; tyvärr har det påvisats att vissa av dessa ämnen kan vara skadliga för människa och djur. PFAS förekommer inte naturligt utan framställs industriellt. En risk för att dessa kemikalier hamnar i naturen längs produktkedjan producent, konsument och slutligen avfall är påtaglig. Att identifiera direkta- och indirekta källor för PFAS är viktigt för att kunna minska spridningen till miljön. Mios forskning går ut på att karakterisera PFAS i förorenat vatten och att utvärdera kosteffektiva reningsmetoder.