This page in English

Forskningsprojekt

Förenklade strategier för omfattande karaktärisering av perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) tillsammans med kostnadseffektiva metoder för vattenrening

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2022

Kontaktperson

Leo Yeung

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det föreslagna projektets mål är att upprätta en metodik för omfattande karakterisering av PFAS inom förorenade områden tillsammans med utvärdering och optimering av metoder för vattenrening och hantering utav PFAS-innehållande avfall för att undvika PFAS som återinförs till miljön på grund utav aktiviteter relaterade till människor. Detta kommer tas hand om genom att applicera olika analytiska tillvägagångssätt för att utöka förståelsen av miljöföroreningar av PFAS from antropogena källor. För att undvika mänsklig exponering av PFAS från förorenat dricksvatten, är just nu avancerade analytiska metoder upprättade på flera platser i Sverige för reningssyften. På grund utav höga investerings- och underhållskostnader, har just nu flera platser undvikit att upprätta några vattenreningssystem. Möjligheten att använda biosorbenter som en kostnadseffektiv metod för rening av PFAS-förorenat vatten, kommer undersökas i fältstudier med hypotesen att resultatet kommer förse en lösning på vattenrening. Dessa biosorbenter kan i senare skede förbrännas vid avfallsanläggningar. Genom förbränningsförsök av enskilda PFAS-ämnen, siktar vi mot att förbättra kunskapen om termolysiska mekanismer av förbränning av PFAS-innehållande avfall.

Det översiktliga forskingsmålet syftar till förbättrad karakterisering och rening av PFAS-föroreningar kopplade till avfall efter männsklig aktivitet genom att besvara följande forskningsfrågor:

  1. Är nuvarande utvärderingsmetoder för PFAS-förorenade platser tillräckliga?
  2. Kan användningen av biosorbenter vara en kostnadseffektiv metod för rening av PFAS-förorenat vatten?
  3. Är den nuvarande hanteringen av PFAS-innehållande avfall vid kommunala förbränningsanläggningar tillräcklig att förstöra PFAS?

Forskargrupper

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen