This page in English

Forskningsprojekt

PFAS-Risk

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2017 - 2022

Kontaktperson

Anna Kärrman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Per- och polyfluoroalkyl ämnen (PFASs) är en grupp av tusentals olika kemikalier som misstänks utgöra en risk för miljön på grund av persistens, rörlighet och toxicitet. Målen för projektet är att öka förståelsen för spridning i miljön genom att studera parametrar som påverkar tillstånd och rörlighet för strukturellt olika PFAS, etablera analytiska protokoll för PFAS som inte vanligtvis studeras, mäta den totala belastningen av PFAS genom selektiv och känslig totalfluor-metodik, totalt organiskt fluor, studera markörer för PFAS-toxicitet samt etablera effekt-baserad analys med hjälp av mekanistiska studier och metabolomik.

Forskargrupper

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen