This page in English

Miriam Pettersson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Miriam Pettersson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Miriam Pettersson

Miriam är barnläkare och neonatolog och är efter sin disputation 2021 affilierad forskare vid insititutionen för Medicinska vetenskaper vid Örebro Universitet.

Hennes forskning är dels inriktad på nyfödda och smärta, med fokus hittills på smärta vid höftundersökning i samband med nyföddhetsundersökning. Vidare har hon studerat hemljusbehandling vid nyföddhetsgulsot, med inriktning på genomförbarhet och säkerhet vid denna behandling, föräldrars upplevelser av behandlingen samt hur anknytning, stress mm påverkas.

Miriam är knuten till forskarmiljön FAMN - barnet, familjen, vården och samhället, samt ansluten till forskargruppen PEARL - Pain in Early Life (båda vid Örebro Universitet).

Miriam arbetar som medicinskt ledningsansvarig för Neontalverksamheten på Örebro Universitetssjukhus.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Pettersson, M. , Eriksson, M. , Albinsson, E. & Ohlin, A. (2021). Home phototherapy for hyperbilirubinemia in term neonates: an unblinded multicentre randomized controlled trial. European Journal of Pediatrics, 180 (5), 1603-1610.
Pettersson, M. , Olsson, E. , Ohlin, A. & Eriksson, M. (2019). Neurophysiological and behavioral measures of pain during neonatal hip examination. Paediatric and Neonatal Pain, 1 (1), 15-20.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Pettersson, M. (2021). Routine procedures in the care of the full-term newborn. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Pettersson, M. , Eriksson, M. , Albinsson, E. & Ohlin, A. (2021). Home phototherapy for hyperbilirubinemia in term neonates: a multicentre randomised controlled trial. Konferensbidrag vid Pediatric Academic Societies (PAS) 2021 Virtual, Phase I: April 30 - May 4, Phase II: May 10 - June 4, 2021 [Digital]..
Eriksson, M. , Pettersson, M. , Olsson, E. & Ohlin, A. (2019). Neurophysiological and behavioural measures of pain during neonatal hip examination. Konferensbidrag vid Svenskt smärtforum, Malmö, Sweden, October 17-18, 2019.
Pettersson, M. , Olsson, E. & Eriksson, M. (2019). Neurophysiological and behavioural measures of pain during neonatal hip examination. Konferensbidrag vid RPA & RSOG 1st Joint Scientific Conference, Kigali, Rwanda, 11-13 September, 2019.
Pettersson, M. , Olsson, E. , Ohlin, A. & Eriksson, M. (2019). Neurophysiological and behavioural measures of pain during neonatal hip examination. Konferensbidrag vid 12th International Symposium on Pediatric Pain (ISPP), Basel Switzerland, June 16-20, 2019.
Pettersson, M. , Olsson, E. , Ohlin, A. & Eriksson, M. (2019). Neurophysiological and behavioural measures of pain during neonatal hip examination. Konferensbidrag vid Barnveckan, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019.
Olsson, E. , Pettersson, M. , Eriksson, M. & Ohlin, A. (2018). Glukos som smärtlindring vid neonatal höftledsundersökning: En randomiserad kontrollerad studie. Konferensbidrag vid Barnveckan 2018, Västerås, 23-26 April, 2018.

Manuskript