This page in English

Miriam Pettersson

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Miriam Pettersson
Forskningsämne

Om Miriam Pettersson

Miriam är barnläkare och neonatolog och är efter sin disputation 2021 affilierad forskare vid insititutionen för Medicinska vetenskaper vid Örebro Universitet.

Hennes forskning är dels inriktad på nyfödda och smärta, med fokus hittills på smärta vid höftundersökning i samband med nyföddhetsundersökning. Vidare har hon studerat hemljusbehandling vid nyföddhetsgulsot, med inriktning på genomförbarhet och säkerhet vid denna behandling, föräldrars upplevelser av behandlingen samt hur anknytning, stress mm påverkas.

Miriam är knuten till forskarmiljön FAMN - barnet, familjen, vården och samhället, samt ansluten till forskargruppen PEARL - Pain in Early Life (båda vid Örebro Universitet).

Miriam arbetar som medicinskt ledningsansvarig för Neontalverksamheten på Örebro Universitetssjukhus.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript