This page in English

Naimi Johansson

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Naimi Johansson
Forskningsämne

Om Naimi Johansson

Naimi Johansson, PhD, arbetar som hälsoekonom och forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Med bakgrund i nationalekonomi, disputerade Naimi Johansson 2021 vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet med avhandlingen Price sensitivity and regional variation in health care

Forskning

Naimi Johansson forskar om effekter av hälso- och sjukvårdspolicy och inom hälsoekonomiska utvärderingar. Mer specifikt handlar hennes forskning till exempel om hur patientavgifter påverkar efterfrågan på sjukvård, varför användning av sjukvård skiljer sig mellan Sveriges regioner, och om vilken evidens för hälsoeffekter och kostnadseffektivitet som står bakom beslut för införande av läkemedel. Metoder för att studera denna typ av policyfrågor är ekonometriska analyser och observationsdata (t.ex. registerdata). Naimi Johansson är också involverad i ett forskningsprojekt om diagnoskriterier för graviditetsdiabetes och kostnadseffektiviteten av förändrade diagnoskriterier. 

Undervisning

Naimi Johansson har undervisningsuppdrag framförallt inom mikroekonomi och hälsoekonomi.

Samarbeten och uppdrag 

Under forskarutbildningen har Naimi Johansson suttit i ett flertal råd och kommittéer vid Sahlgrenska akademin bl.a. som ordförande i Doktorandrådet och som doktorandrepresentant i Fakultetsstyrelsen. Hon har organiserat ett svenskt nätverk för doktorander inom hälsoekonomi. Naimi Johansson har också varit gästdoktorand vid Monash University i Melbourne, Australien och etablerat ett forskningssamarbete. 

Personlig webbsida

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript

Rapporter