This page in English

Forskningsämne

Folkhälsovetenskap

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Karin Fröding

Folkhälsovetenskap är ett mångvetenskapligt kunskapsområde, som utvecklats intensivt som vetenskap, undervisningsfält och praktik under senare år. Den skall utveckla och systematisera kunskap om befolkningens hälsa och de faktorer som påverkan denna samt föreslå åtgärder ägnade åt att bevara och förbättra hälsan. Perspektiven är lokala, regionala, nationella, europeiska och globala. I varje folkhälsoutbildning utgör samhällsperspektiv och befolkningsinriktat folkhälsoarbete centrala kunskaps- och kompetensområden liksom metodkunskaper från olika vetenskapsområden med relevans för folkhälsovetenskapen. Sverige har en lång tradition av att bedriva insatser som påverkar hälsan och medellivslängden, som fördubblats sedan 1700-talet.

Avslutade projekt