This page in English

Niclas Strömberg

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303986

Rum: T2261

Niclas Strömberg
Forskningsämne

Om Niclas Strömberg

Niclas Strömberg är Professor i Maskinteknik med lång erfarenhet av forskning inom beräkningsmekanik och konstruktionsoptimering. Han forskar bland annat på hur man kan förbättra optimeringsflödet vid konstruktion för 3D-printing med stöd av metoder från maskininlärning.

Forskning

Niclas Strömberg startade sin forskarbana 1993 som doktorand vid Linköpings Tekniska Högskola (LiTH) med att utveckla modeller och beräkningsmetodik för kontaktproblem mellan maskinkomponenter innehållande friktion, slitage och värmeutveckling. Efter sin disputation 1997 fortsatte detta arbetet, tillsammans med två nya doktorander, med att inkludera skademodeller kopplade till slitaget, samt studera dynamik i kuggväxlar. 2005 presenterade han resultat från den forskningen i sin docentföreläsning vid LiTH. Samtidigt rekryterades han till Ingenjörshögskolan i Jönköping för att bygga upp en verksamhet inom Simulering & Optimering. I sin roll som forskningsledare initierades tillsammans med fem doktorander forskning inom konstruktionsoptimering (topologioptimering, metamodellbaserad optimering och optimering med osäkerheter) och simulering av restspänningar i gjutgods, samtidigt som forskningen inom kontaktmekanik fortsatte med att studera värmeutveckling i bromsar. Vid Örebro Universitet har Niclas fokuserat sin forskning mot konstruktionsoptimering för 3D-printing, speciellt med att förenkla optimeringsflödet med stöd av metoder från maskininlärning som är ett område inom artificiell intelligens.

Undervisning

Niclas Strömberg har låg erfarenhet av att undervisa kurser inom teknisk mekanik på både kandidat- och mastersnivå. Niclas har även givet flera doktorandkurser i teknisk mekanik. Vid Örebro Universitet undervisar han både inom Civilingenjörsprogrammet och för högskoleingenjörerna. Han är examinator och föreläsare i följande kurser:

  • MT506G Maskinelement för civilingenjörer, 7.5 HP
  • MT117G Analys med finita elementmetoden, 7.5 HP
  • MT100A Konstruktion för additiv tillverkning, 7.5 HP
  • MT201G Introduktion till dynamik i mekaniska system, 6 HP

Övrigt

Utöver sitt akademiska arbete har Niclas även erfarenhet av arbete som beräkningsingenjör vid ABB Atom, Saab, ERAB (idag Dynamore), och IKEA.

Några milstolpar

1968 Född i Ljungby.

1997 Disputerade i Teknisk Mekanik vid Linköpings Tekniska Högskola med avhandlingen ”Continuum Thermodynamics of Contact Friction and Wear”.

2005 Docent i Teknisk Mekanik vid Linköpings Tekniska Högskola.

2010 Professor i Maskinkonstruktion vid Jönköpings Tekniska Högskola.

2020 Professor i Maskinteknik vid Örebro universitet.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag