This page in English

Niclas Strömberg

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303986

Rum: T2261

Niclas Strömberg
Forskningsämne

Om Niclas Strömberg

Niclas Strömberg är Professor i Maskinteknik med lång erfarenhet av forskning inom beräkningsmekanik och konstruktionsoptimering. Han forskar bland annat på hur man kan förbättra optimeringsflödet vid konstruktion för 3D-printing med stöd av metoder från maskininlärning.

Forskning

Niclas Strömberg startade sin forskarbana 1993 som doktorand vid Linköpings Tekniska Högskola (LiTH) med att utveckla modeller och beräkningsmetodik för kontaktproblem mellan maskinkomponenter innehållande friktion, slitage och värmeutveckling. Efter sin disputation 1997 fortsatte detta arbetet, tillsammans med två nya doktorander, med att inkludera skademodeller kopplade till slitaget, samt studera dynamik i kuggväxlar. 2005 presenterade han resultat från den forskningen i sin docentföreläsning vid LiTH. Samtidigt rekryterades han till Ingenjörshögskolan i Jönköping för att bygga upp en verksamhet inom Simulering & Optimering. I sin roll som forskningsledare initierades tillsammans med fem doktorander forskning inom konstruktionsoptimering (topologioptimering, metamodellbaserad optimering och optimering med osäkerheter) och simulering av restspänningar i gjutgods, samtidigt som forskningen inom kontaktmekanik fortsatte med att studera värmeutveckling i bromsar. Vid Örebro Universitet har Niclas fokuserat sin forskning mot konstruktionsoptimering för 3D-printing, speciellt med att förenkla optimeringsflödet med stöd av metoder från maskininlärning som är ett område inom artificiell intelligens.

Undervisning

Niclas Strömberg har låg erfarenhet av att undervisa kurser inom teknisk mekanik på både kandidat- och mastersnivå. Niclas har även givet flera doktorandkurser i teknisk mekanik. Vid Örebro Universitet undervisar han både inom Civilingenjörsprogrammet och för högskoleingenjörerna. Han är examinator och föreläsare i följande kurser:

·        MT502G Mekanik för Civilingenjörer, 7.5 HP

·        MT504G Hållfasthetslära för Civilingenjörer, 7.5 HP

·        MT506G Konstruktionselement för Civilingenjörer, 7.5 HP

·        MT117G Analys med finita elementmetoden, 7.5 HP

Niclas planerar även att ge en ny avancerad kurs inom Olinjär FEM och konstruktionsoptimering med start hösten 2021.

Övrigt

Utöver sitt akademiska arbete har Niclas även erfarenhet av arbete som beräkningsingenjör vid ABB Atom, Saab, ERAB (idag Dynamore), och IKEA.

Några milstolpar

1968 Född i Ljungby.

1997 Disputerade i Teknisk Mekanik vid Linköpings Tekniska Högskola med avhandlingen ”Continuum Thermodynamics of Contact Friction and Wear”.

2005 Docent i Teknisk Mekanik vid Linköpings Tekniska Högskola.

2010 Professor i Maskinkonstruktion vid Jönköpings Tekniska Högskola.

2020 Professor i Maskinteknik vid Örebro universitet.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Amouzgar, K. & Strömberg, N. (2017). Radial Basis Functions as Surrogate Models with A Priori Bias in Comparison with a Posteriori Bias. Structural and multidisciplinary optimization (Print), 55 (4), 1453-1469.
Strömberg, N. (2017). Reliability-based design optimization using SORM and SQP. Structural and multidisciplinary optimization (Print), 56 (3), 631-645.
Rashid, A. & Strömberg, N. (2013). Sequential simulation of thermal stresses in disc brakes for repeated braking. Proceedings of the Institution of mechanical engineers. Part J, journal of engineering tribology, 227 (8), 919-929.
Klarbring, A. & Strömberg, N. (2013). Topology optimization of hyperelastic bodies including non-zero prescribed displacements. Structural and multidisciplinary optimization (Print), 47 (1), 37-48.
Klarbring, A. & Strömberg, N. (2012). A note on the min-max formulation of stiffness optimization including non-zero prescribed displacements. Structural and multidisciplinary optimization (Print), 45 (1), 147-149.
Strömberg, N. (2011). An Eulerian approach for simulating frictional heating in disc-pad systems. European journal of mechanics. A, Solids, 30 (5), 673-683.
Hofwing, M. & Strömberg, N. (2010). D-optimality of non-regular design spaces by using a Bayesian modification and a hybrid method. Structural and multidisciplinary optimization (Print), 42 (1), 73-88.
Strömberg, N. & Klarbring, A. (2010). Topology optimization of structures in unilateral contact. Structural and multidisciplinary optimization (Print), 41 (1), 57-64.
Ireman, P. J. , Klarbring, A. & Strömberg, N. (2009). Gradient theory of damage coupled to frictional contact and wear, and its numerical treatment. CMES - Computer Modeling in Engineering & Sciences, 52 (2), 125-158.
Gustafsson, E. , Hofwing, M. & Strömberg, N. (2009). Residual stresses in a stress lattice: experiments and finite element simulations. Journal of Materials Processing Technology, 209 (9), 4320-4328.
Gustafsson, E. & Strömberg, N. (2008). Shape optimization of castings by using successive response surface methodology. Structural and multidisciplinary optimization (Print), 35 (1), 11-28.
Strömberg, N. (2005). An implicit method for frictional contact, impact and rolling. European journal of mechanics. A, Solids, 24 (6), 1016-1029.
Lundvall, O. , Strömberg, N. & Klarbring, A. (2004). A flexible multi-body approach for frictional contact in spur gears. Journal of Sound and Vibration, 278 (3), 479-499.
Strömberg, N. (2003). A method for structural dynamic contact problems with friction and wear. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 58 (15), 2371-2385.
Ireman, P. , Klarbring, A. & Strömberg, N. (2003). A model of damage coupled to wear. International Journal of Solids and Structures, 40 (12), 2957-2974.
Ireman, P. , Klarbring, A. & Strömberg, N. (2002). Finite element algorithms for thermoelastic wear problems. European journal of mechanics. A, Solids, 21 (3), 423-440.
Strömberg, N. (1999). A Newton method for three-dimensional fretting problems. International Journal of Solids and Structures, 36 (14), 2075-2090.
Strömberg, N. (1999). Finite element treatment of two-dimensional thermoelastic wear problems. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 177 (3-4), 441-455.
Christensen, P. W. , Klarbring, A. , Pang, J. S. & Strömberg, N. (1998). Formulation and comparison of algorithms for frictional contact problems. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 42 (1), 145-173.
Strömberg, N. (1997). An augmented Lagrangian method for fretting problems. European journal of mechanics. A, Solids, 16 (4), 573-593.
Strömberg, N. , Johansson, L. & Klarbring, A. (1996). Derivation and analysis of a generalized standard model for contact, friction and wear. International Journal of Solids and Structures, 33 (13), 1817-1836.

Kapitel i böcker, del av antologier

Strömberg, N. (2018). An Eulerian-based Thermo-Flexible Multi-Body Approach for Simulating Rig Testing of Disc Brakes. I: Luis Rodriguez-Tembleque; M.H. Ferri Aliabadi, Advances in Computational Coupling and Contact Mechanics (ss. 179-195). . World Scientific.

Konferensbidrag

Karlsson, P. , Pejryd, L. & Strömberg, N. (2020). Generative Design Optimization and Characterization of Triple Periodic Lattice Structures in AlSi10Mg. I: Mirko Meboldt, Christoph Klahn, Industrializing Additive Manufacturing Proceedings of AMPA2020. Konferensbidrag vid 2nd International Conference on Additive Manufacturing for Products and Applications (AMPA 2020), Zürich, Switzerland, September 1-3, 2020 (ss. 3-16). Cham: Springer.
Strömberg, N. (2019). A Generative Design Optimization Approach for Additive Manufacturing. I: F. Auricchio, E. Rank, P. Steinmann, S. Kollmannsberger and S. Morganti, Second International Conference on Simulation for Additive Manufacturing. Konferensbidrag vid 2nd International Conference on Simulation for Additive Manufacturing (Sim-AM 2019), Pavie, Italy, September 11-13, 2019 (ss. 130-141). Barcelona, Spain: International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE).
Strömberg, N. (2019). Reliability-based Design Optimization by using Ensemble of Metamodels. I: Proceedings of the 3rd International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering. Konferensbidrag vid 3rd International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering (UNCECOMP 2019), Crete, Greece, June 24-26, 2019. ECCOMAS.
Strömberg, N. (2018). Automatic Postprocessing of Topology Optimization Solutions by Using Support Vector Machines. I: Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference Volume 2B. Konferensbidrag vid ASME International Design Engineering Technical Conferences (IDETC) / Computers and Information in Engineering Conference (CIE), Quebec, Canada, August 26–29, 2018. American Society of Mechanical Engineers (ASME).
Strömberg, N. (2018). Reliability Based Design Optimization by using Metamodels. I: Helder C. Rodrigues; Jose Herskovits; Cristovao M. Mota Soares; Aurelio L. Araújo; Jose M. Guedes; J.O. Folgado; F. Moleiro; J. F. A. Madeira, EngOpt 2018 Proceedings of the 6th International Conference on Engineering Optimization. Konferensbidrag vid The 6th International Conference on Engineering Optimization (EngOpt 2018), Lisbon, Portugal, September 16-19, 2018. (ss. 236-247). Springer.
Strömberg, N. (2018). Reliability-based Design Optimization by using Support Vector Machines. I: Haugen, S; Barros, A; VanGulijk, C; Kongsvik, T; Vinnem, JE, Safety and Reliability Safe Societies in a Changing World. Konferensbidrag vid 28th Annual International European Safety and Reliability Conference (ESREL), Trondheim, Norway, June 17-21, 2018. (ss. 2169-2176). CRC Press.
Strömberg, N. & Schill, M. (2017). A Layer-by-Layer Approach for Simulating Residual Stresses in AM. I: 11th European LS-DYNA Conference. Konferensbidrag vid 11th European LS-DYNA Conference, Salzburg, Austria, May 9-11, 2017..
Strömberg, N. (2017). Topology Optimization of Orthotropic Elastic Design Domains with Mortar Contact Conditions. I: Axel Schumacher; Thomas Vietor; Sierk Fiebig; Kai-Uwe Bletzinger; Kurt Maute, Advances in Structural and Multidisciplinary Optimization Proceedings of the 12th World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO12). Konferensbidrag vid 12th World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO12), Braunschweig, Germany, June 5-9, 2017. (ss. 1427-1438). Springer.
Strömberg, N. (2016). A Virtual Test Rig for Disc Brake Systems by Adopting a Thermo-Flexible Multi-Body Approach. I: the 34th annual SAE 2016 Brake Colloquium & Exhibition, Arizona, USA, September 25-28. Konferensbidrag vid the 34th annual SAE 2016 Brake Colloquium & Exhibition, Arizona, USA, September 25-28, 2016. SAE International.
Strömberg, N. (2016). Reliability Based Design Optimization by Using a SLP Approach and Radial Basis Function Networks. I: Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference and Computers and Information in Engineering Conference, 2016 Vol. 2B. Konferensbidrag vid International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (ASME 2016), Charlotte, North Carolina, USA, August 21–24, 2016 (ss. 309-318). New York, USA: ASME Press.
Strömberg, N. (2016). SORM-based RBDO by using RBFN with a Priori Bias. I: Ragnar Larsson, Proceedings of 29th Nordic Seminar on Computational Mechanics. Konferensbidrag vid The 29th Nordic Seminar on Computational Mechanics (NSCM 29), Gothenburg, Sweden, October 26-28, 2016..
Amouzgar, K. & Strömberg, N. (2014). An approach towards generating surrogate models by using RBFN with a priori bias. I: Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference, 2014, Vol. 2B. Konferensbidrag vid ASME, International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference IDETC/CIE, Buffalo, NY, USA, August 17-20, 2014. New York, USA: ASME Press.
Amouzgar, K. , Rashid, A. & Strömberg, N. (2013). Multi-objective optimization of a disc brake system by using SPEA2 and RBFN. I: ASME 2013 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference Volume 3B: 39th Design Automation Conference. Konferensbidrag vid ASME 2013 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference (IDETC/CIE), Portland, Oregon, USA, August 4-7, 2013. New York: ASME Press.
Strömberg, N. (2013). The Influence of Sliding Friction on Optimal Topologies. I: Recent Advances in Contact Mechanics Papers Collected at the 5th Contact Mechanics International Symposium (CMIS2009). Konferensbidrag vid 5th Contact Mechanics International Symposium (CMIS2009), Chania, Greece, April 28-30, 2009 (ss. 327-336). Springer Berlin/Heidelberg.
Rashid, A. & Strömberg, N. (2013). Thermomechanical Simulation of Wear and Hot Bands in a Disc Brake by Adopting an Eulerian Approach. I: Eurobrake 2013. Konferensbidrag vid Eurobrake, Dresden, Germany, 17-19 June, 2013.
Rashid, A. & Strömberg, N. (2012). An Efficient Sequential Approach for Simulation of Thermal Stresses in Disc Brakes. I: Nordtrib 2012, 15th Nordic Symposium on Tribology, 2012. Konferensbidrag vid 15th Nordic Symposium on Tribology, NORDTRIB, Trondheim, Norway, 12-15 June, 2012.
Strömberg, N. (2012). RBDO with Non-Gaussian Variables by using a LHS- and SORM-based SLP approach and Optimal Regression Models. I: 3rd International Conference on Engineering Optimization. Konferensbidrag vid 3rd International Conference on Engineering Optimization, Rio de Janeiro, Brazil, July 1-5, 2012.
Tapankov, M. & Strömberg, N. (2012). Sampling- and SORM-based RBDO of a Knuckle Component by using Optimal Regression Models. I: Proceedings of the 14th AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and Optimization Conference. Konferensbidrag vid 14th AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and Optimization Conference, Indianapolis, Indiana, USA, September 17-19, 2012. American Institute of Aeronautics and Astronautics.
Strömberg, N. (2012). Topology Optimization of Bodies in Unilateral Contact by Maximizing the Potential Energy. I: B.H.V. Topping, Proceedings the Eleventh International Conferenceon Computational Structures Technology. Konferensbidrag vid 11th International Conference on Computational Structures Technology (CST 2012), Dubrovnik, Croatia, September 4-7, 2012 (ss. Paper 237-. Kippen, Stirlingshire: Civil-Comp Proceedings.
Strömberg, N. (2011). Development and Implementation of an Eulerian Approach for Efficient Simulation of Frictional Heating in Sliding Contacts. I: Papadrakakis, M; Onate, E; Schrefler, B, Computational methods for coupled problems in science and engineering IV proceedings of the IV International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering. Konferensbidrag vid 4th International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering (Eccomas), Kos, Greece, June 20-22, 2011 (ss. 1136-1146). Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE).
Hofwing, M. , Strömberg, N. & Tapankov, M. (2011). Optimal polynomial regression models by using a genetic algorithm. I: Yiannis Tsompanakis; B.H.V. Topping, Proceedings of the second International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Konferensbidrag vid 2nd International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering (CSC 2011), Chania, Crete, Greece, September 6-9, 2011. Kippen, Scotland: Civil-Comp Proceedings.
Strömberg, N. (2010). An Efficient Tradeoff Approach for Topology Optimization with Manufacturing Constraints. I: Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference Volume 1: 36th Design Automation Conference, Parts A and B. Konferensbidrag vid ASME Internationl Design Engineering Technical Conferences / Computers and Information in Engineering Conference, Montreal, Quebec, Canada, August 15-18, 2010 (ss. 1171-1179). ASME Press.
Hofwing, M. & Strömberg, N. (2010). Robustness of residual stresses in castings and an improved process window. I: Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference 2009 Volume 5, Issue PART B. Konferensbidrag vid 35th Design Automation Conference, San Diego, USA, August 30 - September 2, 2009 (ss. 1081-1091). New York, N.Y.: ASME Press.
Strömberg, N. (2010). Topology Optimization of Non-linear Elastic Structures by using SLP. I: Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference 2009 Volume 5: 35th Design Automation Conference, Parts A and B. Konferensbidrag vid ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, San Diego, USA, August 30-September 2, 2009 (ss. 1261-1265). ASME Press.
Strömberg, N. (2010). Topology Optimization of Two Linear Elastic Bodies in Unilateral Contact. I: Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Optimization. Konferensbidrag vid 2nd International Conference on Engineering Optimization, Lisbon, Portugal, September 6-9, 2010.
Hofwing, M. & Strömberg, N. (2009). D-optimality of non-regular design spaces by using a Genetic Algorithm. I: Proceedings of the 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. Konferensbidrag vid 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Lisboa, Portugal, June 1-5, 2009. International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization.
Strömberg, N. & Klarbring, A. (2009). Topology optimization of Structures with Contact Constraints by using a Smooth Formulation and a Neested Approach. I: Proceedings of the 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. Konferensbidrag vid 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Lisbon, Portugal, June 1-5, 2009. International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization.
Strömberg, N. & Klarbring, A. (2008). Minimization of Compliance of a Linear Elastic Structure with Contact Constraints by using Sequential Linear Programming and Newton's method. I: Proceedings of the 7th International ASMO-UK/ISSMO International Conference on Engineering Design Optimization. Konferensbidrag vid 7th International ASMO-UK/ISSMO International Conference on Engineering Design Optimization, Bath, UK, July 7-8, 2008 (ss. 379-386).
Hofwing, M. & Strömberg, N. (2008). Simulation of residual stresses in stamping dies. I: Nader Asnafi, Proceedings of the IDDRG 2008 Conference Best in class stamping, 16-18 June 2008, Olofström, Sweden. Konferensbidrag vid IDDRG 2008 Conference, Olofström, Sweden, June 16-18, 2008 (ss. 765-776). Olofström: Industriellt utvecklingscentrum i Olofström AB.
Strömberg, N. (2008). What is the optimal shape of a snap ring?. I: Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (DETC2007) Volume 5: 6th International Conference on Multibody Systems, Nonlinear Dynamics, and Control, Part A. Konferensbidrag vid ASME International Design Engineering Technical Conferences/Computers and Information in Engineering Conference, Las Vegas, USA, September 4-7, 2007 (ss. 407-412). New York: American Society of Mechanical Engineers.
Gustafsson, E. , Hofwing, M. & Strömberg, N. (2007). Simulation and Measurement of Residual Stresses in a Stress Lattice. I: Proceedings of the 2nd International Conference on Simulation and Modelling of Metallurgical Processes in Steelmaking. Konferensbidrag vid 2nd International Conference on Simulation and Modelling of Metallurgical Processes in Steelmaking, Graz/Seggau, Austria, September 12-14, 2007 (ss. 285-290). Leoben: ASMET.
Gustafsson, E. & Strömberg, N. (2007). Successive Response Surface Methodology by using Neural Networks. I: Proceedings of the 7th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. Konferensbidrag vid 7th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-7), Seoul, Korea, May 21-25, 2007. Seoul: WCSMO-7 Official Agency.
Strömberg, N. (2006). Frictional Contact/Impact between a Hyperelastic Body and Moving Rigid Obstacles. I: C. A. Motasoares, J. A. C. Martins, H. C. Rodrigues, Jorge A. C. Ambrósio, C. A. B. Pin, III European Conference on Computational Mechanics Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering: Book of Abstracts. Konferensbidrag vid 3rd European Conference on Computational Mechanics, Lisbon, Portugal, June 5-8, 2006 (ss. 339-339). Springer.
Strömberg, N. & Massana, J. F. (2005). A soft contact formulation for modelling thin coatings. I: J.T.M. De Hosson, C.A. Brebbia, S.-I. Nishida, Computer methods and experimental measurements for surface effects and contact mechanics VII. Konferensbidrag vid Seventh International Conference on Computer Methods and Experimental Measurements for Surface Effects and Contact Mechanics, Bologna, Italy, September 5-7, 2005 (ss. 211-218). Southampton: WIT Press.
Strömberg, N. (2005). Contact, impact and rolling of a nonlinear elastic body on rigid foundations. I: Multibody Dynamics 2005 ECCOMAS Thematic Conference. Konferensbidrag vid II International Conference on Advances in Computational Multibody Dynamics, Madrid, Spain, June 21-24, 2005.
Strömberg, N. (2005). Simulation of Rotary Draw Bending using Abaqus and a Neural Network. I: Proceedings of Nafems Nordic Conference on Component and System Analysis using Numerical Simulation Techniques - FEA, CFD, MBS. Konferensbidrag vid Nafems Nordic Conference on Component and System Analysis using Numerical Simulation Techniques, Gothenburg, Sweden, November 24-25, 2005.
Gustafsson, E. & Strömberg, N. (2005). Structural optimization of castings by using ABAQUS and Matlab. I: Jack Samuelsson; Gary Marquis; Jussi Solin, Competent Design by Castings Improvements in a Nordic Project. Konferensbidrag vid Seminar on Competent Design by Castings (GJUTDESIGN -2005), Espoo, Finland, June 13-14, 2005 (ss. 39-52). Espoo, Finland: VTT.
Gustafsson, E. & Strömberg, N. (2005). Structural optimization of castings by using Abaqus and Matlab. I: Proceedings of the Abaqus World Users' Conference. Konferensbidrag vid Abaqus World Users' Conference, Stockholm, Sweden, May 18-20, 2005.
Strömberg, N. (2003). TriLab: a tool for simulating tribological systems. I: Proceedings of the 9th International Power Transmission and Gearing Conference. Konferensbidrag vid 2003 ASME Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, Chicago, Illinois, USA, September 2-6, 2003 (ss. 1051-1056). New York: American Society of Mechanical Engineers.
Strömberg, N. (2003). TriLab: a toolbox for tribological systems. I: Proceedings from the Nordic MATLAB Conference 2003, Copenhagen, Denmark. Konferensbidrag vid Nordic MATLAB Conference, Copenhagen, Denmark, October 21-22, 2003.
Ireman, P. , Klarbring, A. & Strömberg, N. (2002). Algorithms for thermoelastic wear problems. I: J.A.C. Martins and Manuel D.P. Monteiro Marques, Contact mechanics proceedings of the 3rd Contact Mechanics International Symposiuum. Konferensbidrag vid 3rd Contact Mechanics International Symposium, Praia da Consolação, Peniche, Portugal, June 17-21, 2001 (ss. 363-370). Dordrecht: Kluwer Academic.
Strömberg, N. (2000). Finite element treatment of tribological problems. I: Ardéshir Guran, Proceedings of the First International Symposium on Impact and Friction of Solids, Structures and Machines. Konferensbidrag vid 1st International Symposium on Impact and Friction of Solids, Structures and Intelligent Machines (ISIFSM98), Ottawa, Canada, June 27-30, 1998 (ss. 277-280). Singapore: World Scientific.
Strömberg, N. (1998). Finite element treatment of thermoelastic wear problems. I: G.M.L. Gladwell, F. Pfeiffer, IUTAM Symposium on Unilateral Multibody Contacts Proceedings of the IUTAM Symposium held in Munich, Germany, August 3-7, 1998. Konferensbidrag vid IUTAM Symposium on Unilateral Multibody Contacts, Munich, Germany, August 3-7, 1998 (ss. 265-274). Springer.
Strömberg, N. , Johansson, L. & Klarbring, A. (1995). A generalized standard model for contact, friction and wear. I: Contact Mechanics Proceedings of the 2nd Contact Mechanics International Symposium. Konferensbidrag vid 2nd Contact Mechanics International Symposium, Carry le Rouet, France, September 19-23, 1994 (ss. 327-334). New York: Plenum Press.