This page in English

Forskningsprojekt

ProFibre4AM

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2025

Kontaktperson

Niclas Strömberg

Forskningsämne

Lättviktskonstruktion är en av nycklarna för hållbar produktutveckling och produktion. Det är även en av nycklarna för att lyckas med omställningen från fossildrivna till batteridrivna fordon. Lättare konstruktioner ger exempelvis minskad materialåtgång, lägre energiförbrukning och minskade CO2 utsläpp. Additiv tillverkning (3D printing) skapar unika möjligheter att tillsammans med konstruktionsoptimering med nätverksstrukturer skapa nästa generations hållbara multifunktionella lättviktskonstruktioner. Speciellt utveckling av 3D printing av fiberförstärkta material skapar nya möjligheter för hållbara multifunktionella lättviktskonstruktioner. I detta projekt skall metodik för lättviktskonstruktion av SLS (selektiv laser sintering) tillverkade komponenter utvecklas och studeras.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Wematter
  • Region Örebro Län

Samarbetspartners