This page in English

Niklas Wällstedt

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303154

Rum: N3017

Niklas Wällstedt

Om Niklas Wällstedt

Niklas Wällstedt är filosofie doktor i företagsekonomi samt biträdande lektor på Örebro universitet, och är specialiserad på ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor. Niklas forskningsintresse är inriktat mot tre övergripande teman: 1) Utvecklingen av styrning i offentlig sektor (främst kommuner och landsting) över tid; 2) styrning av vård- omsorgs- och utbildningspraktiker där individen är i centrum; och 3) utvecklingen av styrpraktiker som möjliggör hållbarhet, samverkan och tillit.


För närvarande är Niklas involverad i forskningsprojekt där samverkan mellan äldreomsorg och sjukvård är i fokus. Frågeställningen är hur styrpraktiker som inkluderar bl.a. budgetering, resursallokeringsprinciper, prestationsmått samt professionell dokumentation och beslutsmallar.


Niklas har publicerat i tidskrifter som Accounting, Organizations & Society, Public Management Review, och Financial Accountability & Management.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter