This page in English

Peter Andersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302438

Rum: F3149

Peter Andersson

Forskningsämne

Om Peter Andersson

Jag är docent och universitetslektor i historia med särskilt intresse för vardagsliv, mikrohistoria och populärkultur. Min forskning har handlat om gatuliv, folkliga föreställningar, kroppsspråk och subkulturer, framför allt under sent 1800-tal. Jag disputerade vid Lunds universitet 2012 på avhandlingen Streetlife in Late-Victorian London. Sedan dess har jag utgivit en rad populärvetenskapliga böcker, bland annat Kafémänniskan och Vad Cilla Banck visste: En 1800-talsmänniskas världsbild. 2018 utkom monografin Silent History: Body Language and Nonverbal Identity, 1870-1914. I Örebro undervisar jag på de kronologiska historiekurserna samt på uppsatskursen.

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker | 

Artiklar i tidskrifter

Andersson, P. (2019). 'High Collars and Principles': The Late-Victorian World of the Masher. Gender and History, 31 (2), 422-443.

Artiklar, recensioner

Andersson, P. (2019). The experience of idling in Victorian travel texts, 1850-1901. Journal of Tourism History, 11 (3), 305-306.

Böcker

Andersson, P. (2020). Komikerns historia. Stockholm: Natur och kultur.
Andersson, P. (2018). Silent History: Body Language and Nonverbal Identity, 1860-1914. Montreal: McGill-Queen's University Press.