This page in English

Peter Andersson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: cGV0ZXIuYW5kZXJzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 302438

Rum: F3149

Peter Andersson
Forskningsämne

Om Peter Andersson

Peter K. Andersson är docent och universitetslektor i historia med särskilt intresse för vardagsliv, gatuliv, mikrohistoria och populärkultur.

 

Forskning

Anderssons forskning har huvudsakligen handlat om gatuliv och stadsliv under 1800- och tidigt 1900-tal, samt olika saker som berör det man slarvigt brukar kalla vanliga människor i det förflutna - folkliga föreställningar, kroppsspråk, subkulturer, världsbilder och bygdeoriginal. Han disputerade vid Lunds universitet 2012 på avhandlingen Streetlife in Late-Victorian London som undersöker beteendenormer, identiteter och ickeverbala subkulturer i Londons gatumiljöer under en avgörande period i modern historia. 2018 utkom monografin Silent History: Body Language and Nonverbal Identity, 1870-1914 som mer specifikt studerar kroppsspråk som ett sätt att kommunicera identitet i europeiska städer kring sekelskiftet 1900. Förutom detta har han publicerat vetenskapliga artiklar om bland annat promenadkäppar, dandykultur, excentriker på svensk landsbygd, Sveriges förste bilkonstruktör samt mikrohistorisk metod.

Andersson har även skrivit en rad populärvetenskapliga böcker, bland annat Kafémänniskan (2013) om kafékultur i tidigt 1900-tal och Vad Cilla Banck visste: En 1800-talsmänniskas världsbild (2018) om en ensam kvinna i en skånsk by som skrev en egensinnig dagbok. Hans senaste bok är Komikerns historia, en exposé över komiska underhållare från renässansens hovnarrar till dagens ståuppkomiker via clowner, mimare, kabaretartister , filmstjärnor och tv-underhållare.

För närvarande arbetar han på ett VR-finansierat forskningsprojekt om narrar och clowner i 1500-talets England.

 

Undervisning

Andersson undervisar för närvarande på kurser i Modern historia, Fakta och fiktion samt uppsatskurser i historia. Han har tidigare undervisat kurser om urbanhistoria, samtidshistoria, tidigmodern historia, modehistoria samt etiska perspektiv på historien.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier